Anasayfa » Gündem » Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yeni Dönem Uyarıları

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yeni Dönem Uyarıları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CumhurbaşkanlığıKülliyesi’nde düzenlenen CumhurbaşkanlığıKabine Toplantısı’nın ardındanmillete seslenerek, “Yeni normal dediğimizdüzenin bir süre daha devam edeceği gerçeğinekendimizi alıştırmalıyız” dedi.Corona virüs önlemleri kapsamında alınankısıtlamalara ilişkin yeni kararları CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan açıkladı.65 yaş ve üzeri vatandaşlara her gün sokakizni geldi, 18 yaş altına yönelik kısıtlamalarkaldırıldı.Nikâh salonları 15 Haziran’da; sinema,tiyatro ve düğün salonları ise 1Temmuz’danitibaren açıldı.Yüz Yüze İlk KabineCumhurbaşkanlığı Kabinesi uzun bir aradansonra ilk kez yüz yüze toplandı. CumhurbaşkanıErdoğan başkanlığındaki toplantısaat 16.00’da başladı ve yaklaşık 3 saat sürdüsürdü.Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun bir aradansonra yüz yüze gerçekleştirdikleri KabineToplantısı sonrası şunları söyledi; “Toplantımızdanormalleşme takvimi çerçevesindeattığımız adımların çok yönlü değerlendirmesiniyaptık. Salgın dönemini özellikleAvrupa ile kıyaslandığında en az kısıtlama,can kaybı ve ekonomik sıkıntıyla atlattığımızbir gerçektir. Türkiye aynı kararlılıkla yolunadevam ediyor. Bu musibetin kökü tamamenkazınana kadar hayatımızı maske, mesafe,temizlik ilkeleri çerçevesinde düzenlememizgerektiğini bir kez daha hatırlatmakistiyorum. Ülkemizin tek başına salgını yenmesiyetmiyor. Dünyanın tamamının da aynıbaşarıyı elde etmesi gerekiyor. Bu bakımdanyeni normal dediğimiz düzenin bir süre dahadevam edeceği gerçeğine kendimizi alıştırmalıyız.”Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastaneden ilaca, maskeden,solunum cihazına bu mücadeleyi yürütmek içinihtiyaç duyulan her türlü imkâna sahip olunduğuna işaretederek, “Sadece salgın sürecinde hizmete açtığımızhastanelerin yatak ve yoğun bakım kapasiteleri dahipek çok ülkenin toplamıyla yarışacak düzeydedir. Şehirhastaneleri ve son 18 yılda yeniden yaptığımız veyamodernize ettiğimiz hastaneler sayesinde kendimizigüvende hissediyoruz” ifadesini kullandı.Türkiye’de yaşayan istisnasız herkesi içine alacakkapsamdaki genel sağlık sigortası sisteminin dünyayaörnek olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan,“Doktorundan hemşiresine, teknisyeninden temizlikgörevlisine kadar sayıları 1 milyon 100 bini bulan sağlık ordumuzla 83 milyon vatandaşımızın hizmetindeyiz”dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin hem salgındankorunma hem de hastalandığında ne yapması gerektiğikonusunda bilinçlendiğine dikkati çekerek şunlarıkaydetti:“Elbette zaman zaman istemediğimiz görüntülereşahit oluyoruz. Ancak bu tür olumsuzlukların istisna,kurallara riayetin genel olduğu kanaatindeyim. Salgınsonrası yeniden şekillenecek üretim ve ticaret ilişkilerindeülkemizin öne çıkması için hem sağlık tedbirlerinihem ekonomik tedbirleri sıkı tutmak mecburiyetindeyiz.Türkiye’nin bu tarihi fırsatı kaçırmaması içingereken her şeyi yapacak her mücadeleyi yürüteceğiz.İstiklal Harbimiz sonrasında dünyadaki büyük dönüşümlerideğerlendirmekte yeteri kadar başarılı olamamıştık.Bu defa inşallah her şey çok farklı gelişecektir.Milletimden hem yeni dönemin kurallarına uyarak hem işine gücüne sıkı sıkıya sarılarak bu sürece destekvermesini bekliyorum.” diye konuştu.Yeni Dönem Uyarısı ve Yeni KararlarCumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu mücadeleyi yürütmekiçin her imkâna sahibiz. Sadece salgın sürecindehizmete açtığımız hastanelerin yatak ve yoğun bakımkapasiteleri bile pek çok ülkenin toplamıyla yarışacakdüzeydedir. Sağlık sistemimiz dünyaya örnekolmuştur. Sağlık ordumuzla 83 milyon vatandaşımızınhizmetindeyiz. İstemediğimiz görüntüler zamanzaman oluyor. Ama kurallara uymanın genel olduğudüşüncesindeyim. Sağlık ve ekonomik tedbirleri sıkıtutmak zorundayız. Milletimden yeni dönemin kurallarınauyarak işlerine sıkı sıkı sarılarak bu sürece destek vermelerini istiyorum. Hiçbirsalgının, tehdidin, ülke ve milletolarak birliğimizden, beraberliğimizden,kardeşliğimizden, dayanışmamızdanbüyük olmadığı inancıylayolumuza devam ediyoruz. Kısıtlamalarıgelişmelere göre değerlendiripsonuçları paylaşıyoruz” dedi vetoplantıda alınan yeni kararları şöylesıraladı:“- Lokanta, kafe, kıraathane, restorangibi işletmelerin kapanış saatisaat 22.00’den 24.00’e uzatıldı.- Sinema, tiyatro ve gösteri merkezigibi işletmeler 1 Temmuz’danitibaren belirlenen kurallara görefaaliyete geçebilecek.- 65 yaş üstü her gün saat 10.00ila 20.00 saatleri dışarı çıkabilecek.- 18 yaş altı ile ilgili kısıtlama,küçüklerin ebeveynlerinin refakatindeolmaları şartıyla tümüyle kaldırıldı.- Nikâh salonları 15 Haziran’dan,düğün salonları ise 1 Temmuz’danitibaren belirlenen kurallara uygunşekilde hizmet vermeye başlayacak.- Çalışanlarını, kısa çalışmayageçiren veya ücretsiz izne ayıran işverenlerimizenormalleşme desteğivereceğiz.-25 yaşın altındaki gençlerin istihdamınıdestekleyerek beceri vedeneyim kazanmalarını temin edeceğiz.- Çalışanlarımız, emekliliktedaha da rahat edecekler. Bununiçin devlet elini taşın altına koyacak.- Türkiye’nin istihdam kalkanınıhızlıca devreye aldıktan sonratamamlayıcı emeklik sistemini2022’de yürürlüğe sokacağız.- İstihdam Kalkanı Paketi’nidönem projesi olarak görmüyor, istihdamıdestekleyecek kalıcı atılımınateşleyicisine dönüştürmek istiyoruz.- Üretim, ticaret ve lojistikavantajlarımızla salgın sonrasındadünya ekonomisindeki yerimizidaha da güçlendireceğiz.- Enflasyonun, hedeflediğimizseviyelere inmesini sağlayarak buolumlu süreci desteklemekte kararlıyız.”Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan yeni tip koronavirüs(Kovid-19) salgınıyla tüm dünyadaköklü değişikliklerin yaşanacağıyeni bir döneme girildiğine işaretetti ve sözlerini şöyle sürdürdü:“Her ne kadar bu salgın önceliklesağlıkla ilgili olsa da sonuçlarıitibarıyla hayatımızın hemenher alanını etkilemektedir. İş gücüpiyasasından ticarete, kişisel ilişkilerdenkamu güvenliğine kadarpek çok alanda salgının artçı sarsıntılarınaşimdiden şahit oluyoruz.Son günlerde kimi batılı ülkelerdeyaşanan sokak olaylarının gerisindeırkçılıkla beraber salgınıngün yüzüne çıkardığı adaletsizliklerde vardır. Bu süreçte ekonomikolarak en müreffeh ülkelerin kendivatandaşlarına maske temin etmektedahi zorlandığını, asgari sağlıkhizmetlerini sağlayamadığını gördük.Sağlık sigortası olmayan insanlarınölüme terk edildiği utançverici sahnelerle karşılaştık. Yaşlıbakım evlerinden yansıyan görüntülerhepimizi derinden sarsmış, insanlıkadına, geleceğimiz adına endişelerimizidaha da artırmıştır. Sadecemaddi zenginliğin sosyal adaletive eşitliği temin etmeye yetmediği,bu süreçte acı bir şekilde ortayaçıkmıştır.”Dünya genelinde 450 bine yaklaşancan kaybını sadece Kovid-19virüsünün ölümcül etkisine bağlamanında son derece yanlış olacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan,“Ne yazık ki dünyanın birçokülkesinde sistem zayıfı değil güçlüyü,yoksulu değil zengini, çoğunluğu değilbir avuç azınlığı koruma üzerinebina edilmiştir. İnsanlar ancak paraları,güçleri ve maddi imkanları oranındahizmetlerden faydalanabilmektedir.Toplumun çeperinde yer alan, ekonomikbakımdan yeterli güce sahip olmayaninsanlar, bu tarz kriz durumlarındakaderlerine terk edilmektedir” ifadelerinikullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinciçeyrekte salgın tedbirleri nedeniyle birgerileme olsa da yılın tamamı için çokolumlu bir tablo beklediklerini kaydetti.Türkiye’nin bu salgın dönemini enaz hasarla atlatan ülkelerin başında yeraldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan,güçlü sağlık alt yapısının yanındavatandaşlara sundukları kapsamlıekonomik ve sosyal destek paketleriylezor bir sınavı başarıyla verdiklerinisöyledi. Gelir durumu ne olursa olsun,hiçbir insanı sahipsiz bırakmadıklarınıdile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan,“Kendi insanımızın ihtiyaçlarınıkarşılamanın yanında dünyanın 125ülkesine sağlık yardımında bulunduk.‘İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalıolandır’ tavsiyesine uygun şekildeelimizdeki imkanları hiçbir ayrım yapmadantüm insanların istifadesine sunduk.”dedi.Düğün Salonları, Sinema veTiyatrolar AçıldıKoronavirüs nedeniyle Mart ayındafaaliyeti durdurulan sinema, tiyatrosalonu ve gösteri merkezleri gibi işletmeler1 Temmuz’da yeniden açıldı.Normalleşme süreci kapsamındaaçılan bu işletmelerde yeni kurallargeçerli olacak. Kültür ve TurizmBakanlığı’nca yayınlanan genelgeyegöre, alınan tedbirlere göre, tesislerdekiklimalar dışarıdan temiz hava alacakşekilde çalıştırılacak.İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliği’ne“Düğün Törenlerinde UygulanacakTedbirler” konulu genelge gönderdi.Genelge ile yeni tip koronavirüs salgınınıngörüldüğü andan itibaren SağlıkBakanlığı ve Koronavirüs BilimKurulu’nun önerileri, CumhurbaşkanıTayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusundasalgının/bulaşmanın toplumsağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğuriski yönetme, sosyal izolasyonutemin, mesafeyi koruma ve yayılımhızını kontrol altında tutmak amacıylabirçok tedbir kararı alınarak uygulamayageçirildiği hatırlatıldı.Düğün salonları da pandemi süreciile birlikte güncellendi ve yeni kurallarla hizmete başladı. İçişleri Bakanlığıtarafından yayınlanan genelgedebelirtilen kuralların bazıları şöyle:Düğünler, bulaşma riskini azaltmakamacıyla mümkün oldukça açıkhavada yapılacak ve süre kısa tutulacak.Düğünlerin yapılacağı mekânlarınişletmecileri/sorumluları tarafındangenel kullanım alanlarına ve oturmadüzenine ilişkin mesafe planı hazırlanacak.Düğün mekânının misafirkapasitesi mesafe planına göre belirlenecek.Bu kapasiteye uygun sayıdamisafir kabul edilecek ve kapasitebilgisi düğün mekânının girişindegörülebilir bir yere asılacak. Hazırlananplan çerçevesinde mekânın girişlerindeve sıra oluşabilecek her noktadamesafeyi sağlamaya yardımcı yerişaretlemeleri yapılacak.Temizlik, maske ve mesafe kurallarıile uyulması gereken diğer kurallarailişkin bilgilendirme afişleri düğünyapılacak mekânların girişlerineve içerisinde uygun yerlere asılacak.Misafirlerin girişlerde mutlakaateş ölçümleri yapılacak. 38 C’denyüksek olan kişilerin en yakın sağlıkkuruluşuna yönlendirilmesi sağlanacak.Ateş ölçen personel/sorumlu tıbbimaske ve yüz koruyucu kullanacak.Normalleşme süreciyle tekrar hizmeteaçılacak olan sinema ve tiyatrosalonları için yeni kuralların yer aldığıgenelge Kültür ve Turizm Bakanlığıtarafından yayınlandı. Yayınlanangenelgeye göre:Tesislerde klimaların temiz havayıdışarıdan alacak şekilde düzenlemesigerekecek. Sinema ve tiyatro salonlarınıngirişlerinde ve içeride el dezenfektanıbulundurulacak.Biletleme işlemlerinin tüm aşamalarımümkün olduğunca çevrimiçi ortamdayapılabilecek şekilde düzenlenecek.Bunun dışında gelen seyircilerinoturma düzenlerinde de değişiklikyapılacak. Genelgeye göre seyircikoltuklarında kişiler arası her yöndenbir koltuk boşluk bırakılarak salon kapasitesiyüzde 60’ı aşmamak kaydıylasosyal mesafe planına uygun oturumdüzeni sağlanacak.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan,Haziran ayı ortasında nargile kafelerve eğlence mekânlarının bir süre dahakapalı kalacağını açıklamıştı. CumhurbaşkanıErdoğan yaptığı açıklamada,“Türkiye olarak biz de bilim kurulumuzuntavsiyeleri doğrultusunda virüsünyayılmasını engellemek ve insanımızın sağlığını korumak için pekçok önlem aldık. Nargile salonu, kıraathane,eğlence merkezi, gece kulübü,bar gibi tütün ürünlerinin yaygınolarak kullanıldığı mekanlarısüratle kapattık. Eğlence mekanlarıile nargile içilen yerler bir süredaha kapalı kalmaya devam edecek.Bizim için insan sağlığı her türlühesabın üzerindedir. Önümüzdekidönemde de bu konudaki hassasiyetimizive kararlılığımızı sürdüreceğiz”demişti.13 İlde Daha Asker UğurlamaYasaklandıYeni tip koronavirüs salgınınakarşı İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafındanbazı yeni önlemler alındı.Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan’ın bulaş riskinin artmasınedeniyle tepki gösterdiği askeruğurlamalarına mevcutlar yanında13 ilde daha kısıtlama getirildi.Buna göre uğurlama etkinliklerineyalnızca birinci derece akrabalarkatılabilecek. Toplu eğlence ve konvoyyapılmayacak.İstanbul ve Hatay’dan sonra askeruğurlamalarına kısıtlama getirilenyeni iller Ankara, Malatya, Mersin,Kocaeli, Bursa, Karaman, Gümüşhane,Ordu, Samsun, Kırşehir,Ardahan, Trabzon ve Denizli oldu.Din görevlilerimiz toplu ibadetlerderiskleri azaltmak için çalışmalarbaşlattı. Düğün, nişan gibi törenlerdetoplum sağlığı adına ‘gözlemci’bulundurulması yönünde hazırlıksöz konusudur.Sağlık Bakanı Koca’dan ÇokFazla Normalleşmeyin UyarısıSağlık Bakanı Fahrettin Koca,Bilim Kurulu toplantısının ardındandüğünlere yönelik şu açıklamalardabulundu: “Hastalığın bugünlerdeöne çıkan yayılma ortamlarınıaçıklamalarımız ve medyadan biliyorsunuz.Törenler, düğün yerleri,asker uğurlamaları plajlar… Tatilegidenler Covid-19 tedbirlerinin tatilcilerinlehine olduğunu bilmelidir.Düğünlerde bir çiftin sevincine yarıngölge düşürme korkusu bile yeterliolmalıdır. Cenazeler, taziyeleryeni acılara sebebiyet vermemelidir.Asker uğurlamasında neuğurlayan, ne de uğurlanan riskalmamalıdır. Sağlık ve vatani görevesaygı bunu gerektirir. Bu saydığımkonularda devletimiz tedbirleriortaya koydu, 8 ilde askeruğurlaması yasaklandı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,kabine toplantısı devam ederkensosyal medya hesabından yaptığıpaylaşımında “Bakanlar Kurulundayım.Ne diyeceğim, dışarıdanalacağım duyumlara bağlı.Maske ve sosyal mesafede an itibariyleartış var mı?” ifadelerinikullandı.