Anasayfa » Gündem » KRİTİK DÖNEMDE DEV BİR SAĞLIK YATIRIMI HALKIN HİZMETİNDE

KRİTİK DÖNEMDE DEV BİR SAĞLIK YATIRIMI HALKIN HİZMETİNDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,yapımı tamamlanan Yeşilköy Prof. Dr. MuratDilmener Acil Durum Hastanesi’nin açılışınıgerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan,“Dünyada pek çok ülkenin geçici sahra ve prefabrikhastaneler kurarak çözmeye çalıştıklarısorunu biz çok daha kısa sürede kalıcı hastaneinşa ederek aşmayı başardık.” dedi.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecindeönemli rol üstlenecek hastane aynı zamandasağlık turizmi kapsamında yabancı hastalarada hizmet verecek.Toplam 125 bin metrekare alana kuruluYeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil DurumHastanesinin, 75 bin metrekare kapalıalanı bulunuyor. Hastanede 432’si yoğun bakımolmak üzere, gerektiğinde yoğun bakımadönüştürülebilecek toplam 1008 yatak ve 16ameliyathane yer alıyor.Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener AcilDurum Hastanesi’nin açılışına CumhurbaşkanıErdoğan’ın yanısıra, Cumhurbaşkanı YardımcısıFuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CumhurbaşkanlığıSözcüsü İbrahim Kalın, AK PartiGenel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TürkiyeMusevileri Hahambaşı İsak Haleva, hastaneye ismi verilen Prof. Dr. Murat Dilmener’in kızı FulyaGençoğlu, damadı ve torunu da katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Salgında KaybedilenSağlıkçıları AndıHastanenin İstanbul’a, Türkiye’ye ve millete hayırlı olmasınıdileyerek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan, Prof. Dr. Murat Dilmener başta olmak üzerekoronavirüs salgınında kaybettikleri sağlıkçılarla vatandaşlarıbir kez daha saygıyla yâd ettiklerini söyledi.Dilmener’in kendisine gelen her hastayı inancına, kökenine,meşrebine, statüsüne bakmaksızın bir eşrefi mahlûkat,yani yaratılmışların en şereflisi olarak görüp tüm imkânları vesamimiyetiyle kucaklamış biri olduğunu dile getiren CumhurbaşkanıErdoğan, “Son nefesine kadar bu hizmetlerini sürdürenhocamızın ismi elbette gönüllerde hep yaşayacaktır. Biz deYeşilköy’de inşa ettiğimiz bu hastaneye ismini vererek hocamızaolan vefamızı göstermek istedik. Bu vesileyle sağlık çalışanlarımıza,milletimize verdikleri tüm hizmetler ve salgın dönemindekigayretleri için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum”diye konuştu.Türkiye Dikkatleri Üzerinde Toplayan Bir Ülke OlduCumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin sahip olduğu güçlüsağlık altyapısı ve genel sağlık sigortası sistemi ile salgın sürecindedikkatleri üzerinde toplamış bir ülke olduğunu anlattığıkonuşmasına şöyle devam etti:“Nüfusumuzun neredeyse tamamını kapsayan ve herkeseaynı standartta hizmet alabilme imkanı sağlayan genel sağlıksigortamıza gıpta ile bakıldığını çok iyi biliyoruz. Geçtiğimiz18 yılda mevcutların çok büyük bir bölümünü baştan aşağıyenilediğimiz yeni binalarla ve cihazlarla teçhiz ettiğimiz birsağlık altyapısına sahibiz. Doktorundan hemşiresine ve destekpersoneline kadar 1 milyon 100 bini bulan sağlık ordumuzlamilletimizin hizmetindeyiz. Sayıları 11’i bulan şehir hastanelerimizlehem inşa ve işletme yöntemi hem hizmet kalitesi ileküresel düzeyde bir model haline gelmiştir.”Aynı şekilde salgın döneminde iki ayı bulmadan inşasınıtamamlayıp hizmete sundukları bu acil durum hastanelerininözellikle örnek alınacak bir model olduğuna inandığınıvurgulayan Erdoğan, “Dünyada pek çok ülkenin geçici sahrave prefabrik hastaneler kurarak çözmeye çalıştıkları sorunubiz çok daha kısa sürede kalıcı hastane inşa ederek aşmayıbaşardık” dedi.Bu hastanelerin yurt dışından Türkiye’ye teşhis ve tedaviiçin gelecek kişilere hizmet vereceğini aktaran CumhurbaşkanıErdoğan, böylece ülkenin sağlık alanında çekim merkezihaline gelme konumunun daha da güçlendiğini, yani sağlık turizmindeçok ciddi bir sıçrama yaptıklarını ifade etti.İlave Kapasiteye İhtiyaç Kalmadan Salgının YayılmaHızını KırdıkCumhurbaşkanı Erdoğan, oluşturdukları ilave kapasiteyeihtiyaç kalmadan salgının yayılma hızını kırdıklarını söyledi.Şayet ihtiyaç olsaydı bu hastanelerin, on binlerce, yüz binlercecanın kurtarılmasına hizmet edeceğini belirten CumhurbaşkanıErdoğan, gerektiğinde tamamı yoğun bakım için de kullanılabilecek1008 yatağı ile bu sağlık kurumlarının ülkenin yüzakı olacağını vurguladı.Bu hastanelerin yurt dışından Türkiye’ye teşhis ve tedaviiçin gelecek kişilere hizmet vereceğini aktaran Erdoğan, böylece ülkenin sağlık alanında çekimmerkezi haline gelme konumunundaha da güçlendiğini, yani sağlıkturizminde çok ciddi bir sıçramayaptıklarını ifade etti.Murat DilmenerHastanesi’nin ÇevresiYeşillendirilecekTürkiye’nin önünde özellikle,demokrasiden ve kalkınmadanbaşka bir alternatifi olmadığınıkaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan,“Biz de tüm gücümüzle, ülkemizibu doğrultuda geliştirmeninhedeflerine ulaştırmanın gayretiiçindeyiz. Bugün burada bir arayagelmemize vesile olan açılış töreniişte bu anlayışın en somut tezahürüdür.Kubbede hoş bir sada bırakmakiçin gece gündüz çalışmayısürdüreceğiz. Rönesans firmasınave Yönetim Kurulu Başkanı ErmanBey’e ona özellikle söyledim,dedim ki; ‘şimdi Murat DilmenerHastanesi’nin çevresini yemyeşilyapmamız gerekiyor.’ Yani yeşilliklerleburayı donatmamız lazım.Sözünü aldım. Onun için debu çalışmayı, Erman Bey, yoğunlaştıracağız.Her tarafın yemyeşilolması lazım. Adı Yeşilköy olduğunagöre, hem yeşil, hem köy, öyleysebunu gerçekleştirmemiz lazım.Ben sizlere inanıyorum. 45 gündebu eser yapıldığına göre, yeşillendirilmeside süratle yapılabilir.Kamil Bey bu işte inşallah hassasolalım” dedi.Salgın döneminde yavaşlayanekonomik faaliyetlerin dünyanıntüm ülkeleriyle birlikte Türkiye’dede olumsuz etkileri olduğunu kaydedenErdoğan, şu bilgileri verdi:“Ancak, Türkiye bu tür zorlu dönemlereaşina, hatta bir anlamdaşerbetli bir ülkedir. Mesela ilk çeyrekteAmerika yüzde 4,8, Çin yüzde6,8, Fransa 5,8 daraldı. Türkiyeise ilk çeyrekte sağladığı yüzde4,5 oranındaki büyüme ile bu tablodanayrıştı. Dünya ekonomisininönde gelen tüm ülkeleri salgındöneminde yaşadıkları kayıplarınasıl telafi edebileceklerini henüzbilmiyorlar. Ülkemiz için ikinciçeyrek bir parça sıkıntılı gözüksede sonrası aydınlıktır.”Sağlık sektöründe Türkiye’deönemli çalışmaların yapıldığınısöyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan,“Gelişmeler ve işaretler, salgınsonrası yeniden yapılanacakküresel ekonomide, ülkemizin çokavantajlı bir konuma oturacağınıgösteriyor. Üretimi tek merkezdetoplamanın riskini gören tüm ülkelerve kurumlar, yeni arayışlaragirerken, alternatiflerin ilk başındaTürkiye geliyor. Sağlık sektöründede ülkemizin yıldızı giderekparlıyor. Güçlü üretim altyapımız,genç, eğitimli yenilikçiliğeyatkın insan potansiyelimizle, geleceğeumutla bakıyoruz” dedi.Seferberlik RuhuylaÇalışmalar BirlikteSürdürülecekSalgının kontrol altına alınmasınaparalel şekilde başlatılan normalleşmeadımlarının yeniden yapılanmasürecinin gerisinde kalınmamasıgereğine vurgu yapanCumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu konuda83 milyon vatandaşımızınher birine büyük sorumluluk düşüyor.Üç kavram çok önemli, maske,mesafe ve temizlik. Bu hassasiyetleretavizsiz bir şekilde riayetederek salgının yeniden hortlamasınınönüne kesinlikle geçmemizşart. Büyük ve güçlü Türkiyehedefine ulaşmak için, seferberlikruhuyla hep birlikte bu sürece destekvermeliyiz. Milletimize güveniyoruz.”Açılışta konuşan Sağlık BakanıDr. Fahrettin Koca, etkisi belirginolarak hissedilen sağlık sisteminingücüne güç katacak biradımı daha attıklarını belirterek,bir-iki ay içerisinde İstanbul’da inşasıtamamlanarak hizmete alınanbir dizi hastane olduğunu belirtti.Bu gibi salgın hastalıklara olduğukadar başta deprem olmaküzere doğal afetlere de hazırlığıtest ettiklerini ifade eden Koca, bukapsamda İstanbul’un iki acil dukaydetti.Bu konseptin (acil durum hastaneleri)Türkiye için yeni olduğunu dile getirenKoca, “Acil durum hastanelerimiz,Türkiye için zorunlu projelerdir. Salgınve afetlere karşı sağlam güvencelere ihtiyacımızvar” diye konuştu.Normalleşme, Mücadeleden GeriAdım Atmak DeğildirSağlık Bakanı Koca, koronavirüssalgını konusunda, vermek istediği mesajlarolduğunu söyleyerek, “Risk ortadankalkmış değil. Normalleşme, mücadeledengeri adım atmak anlamına gelmemelidir.El hijyenine her zamankindenfazla önem vermeliyiz. Maske vemesafe kuralının her ikisine birlikte uymalıyız.Çok değerli insanları bizdenalan bu salgını Allah’ın izniyle hep birlikteyeneceğiz” şeklinde konuştu.Salgında diğer hastanelerin normalleşmesürecini bu hastanelerin hızlandıracağınadeğinen Koca, şöyle devametti: “Diğer hastanelerimiz, tedavilerikısmen ertelenen hastalarımıza artıkdaha fazla hizmet verebilecek. Havalimanınamesafemiz ve yakınımızdakipistler sayesinde İstanbul dışındanve yurt dışından gelecek hastalara acilmüdahalede bulunabileceğiz. Havalimanındanhızlı ulaşım avantajı, hastanemizesağlık turizmi açısından da birmerkez olma özelliği sağlayacak. Dahaönce açılışını yaptığımız Prof. Dr. FerihaÖz Acil Durum Hastanesi gibi şimdiaçılan Prof. Dr. Murat Dilmener AcilDurum Hastanesi de, dönemsel bir hastanedeğildir, kalıcı bir hastanedir. Kapalıalanı 75 bin metrekaredir. Toplam125 bin metrekare üzerine kuruludur.Depreme dayanıklılık sebebiyle tek katlıolarak inşa edilmiştir. Sağlık altyapımıza432’si yoğun bakım olmak üzere, toplam1008 yeni yatak kazandırmaktadır.Tam teşekküllü 16 ameliyathaneye sahiptir.Kronik böbrek hastalarına yaklaşık100 diyaliz ünitesiyle hizmet verecek.Hastanemiz yoğun bakım hastalarınahizmet sunmakla kalmayacak, palyatifbakım dediğimiz hastalara da hizmetsunacak. Söz konusu tüm projelerinruhunda üç şey bir araya geliyor: Vizyon,icra, hizmet ahlakı. Bu üç unsurunbuluşması, tarihimizin en aydınlık devirlerininortak özelliğidir. Ülkemiz bununsonuçlarını yaşayıp gördükçe dahabahtiyar olacaktır.”Henüz Risk Ortadan Kalkmadıİçerisinde bulunulan günlerin tümdünyanın ortak bir kaygıda birleştiği enderbir zamana şahitlik ettiğini belirtenKoca, “Henüz risk ortadan kalkmış değil.Mücadelede ön safta yer alan sağlıkçalışanları herkesten daha fazla bu riskemaruz kalıyor. Bu yüzden başta doktorlarolmak üzere sağlık çalışanlarımızdanda kayıplarımız oldu. Ayrılıklarıbizleri derin üzüntüye boğan kıymetlihocalarımız da yitirdiklerimiz arasındaydı”ifadelerini kullandı.Korona günlerinde açılışı yapılanOkmeydanı Şehir Hastanesine Kovid-19’dan yitirilen Prof. Dr. CemilTaşçıoğlu’nun adının verildiğinianımsatan Koca, “Biliyorsunuz, ikigün önce Sancaktepe’de açılışını yaptığımızacil durum hastanesinde Prof.Dr. Feriha Öz’ün hatırasını yaşatmakistedik. Bugün açılışını yaptığımızhastanemiz, tensipleriniz doğrultusundaProf. Dr. Murat Dilmener’inadıyla anılacaktır. Daha önce söylediğimgibi bu hocalarımızın bize bıraktığımiras karşısında, söz konusu hastaneler,değil bundan sonraki işlevleri,sadece bu iki bilim insanımızın adınıyaşatmak için yapılmış olsa, bu bileyeterli bir sebeptir” ifadesini kullandı.Prof. Dr. Murat Dilmener’in, yıllarcaEnfeksiyon Hastalıkları ve KlinikMikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığıyaptığını ve iç hastalıkları alanındaduayen bir hekim olduğunudile getiren Bakan Koca, konuşmasınışöyle sürdürdü: “Prof. Dr. MuratDilmener, Binlerce öğrenci yetiştirenbir akademisyen, yoksulların doktoru,hocaların hocası. Her talebesi benimsözlerime çok şey ekleyebilir. Benimondan aldığım duygu hep şu olmuştur:‘İnsanlık, merhamet üzerine kuruludur.’Tıp eğitimimizde iz bırakan,bize yön veren efsane hocalarımızdanbiriydi. Hekimliği bir teknik meslekolarak değil, bir sanat olarak içselleştirmemizdeönder olmuştu. Hekimliğinsadece akademik bilgi ile olmadığını,diğergam olmayı, hastanın derdineortak olmayı, hastayla hemhal olmayıdavranışlarıyla gösterirdi. Ödev ahlakınasahip bir insandı. İnsan sağlığıonun ahlaki ödev alanıydı.Öğrenciliğimizden başlayarakasistanlığımızda ve meslek hayatımızınher aşamasında üzerimize emeğiolan bir hocamızdı. 70’li, 80’li yıllarınklinik pratiğinde yetişmiş, bugünküteknolojiyle değil, detaylı muayene veanamnez ile teşhis koyacak bilgi ve beceriyesahip doktorların son temsilcilerindendi.Kaderin bir pandemi esnasında,böyle bir dahiliye hocasını, birenfeksiyon hocasını tedavi ettiği hastalararasına koyması ve bir enfeksiyonla,Kovid-19 nedeniyle yitirmemiz,bizim için unutulmayacak bir derstir.Bugün açılışını yaptığımız acil durumhastanesine onun adını vererek bu dersiölümsüzleştirmek istiyoruz. Buralardagörev alacak doktor arkadaşlarımın,tüm sağlık çalışanlarımın, onunadına layık bir anlayışla hizmet bayrağınıtaşıyacağından şüphe duymuyorum.Genç meslektaşlarıma sadecemodern binalar, son teknoloji cihazlardeğil, hocalarımızdan aldığımız kültür,ilim ve irfanı; insan sevgisini, insanahizmet şuurunu da bıraktığımıza inanıyorum.”Her Konuda StandartınÜzerinde Bir HastaneProf. Dr. Murat Dilmener’in kızıFulya Gençoğlu da, böylesine donanımlıve ileri teknoloji bir hastaneyebabasının isminin verilmesinden dolayıonur duyduklarını ifade ederek, “Buşekilde, sayenizde babamın ismi ölümsüzleşti.Her konuda standardın üzerindebir hastane olmuş. Çok güzel birsağlık kompleksi olmuş. Babam gerekdoktor gerekse insan olarak çok değerlibir insandı. Binlerce öğrenci yetiştirdi.Hastalara şifa verdi. Görevini layığıylatamamlayıp aramızdan ayrıldı.Bu hastaneye gelenler umarım şifabulurlar. Vatanımıza ve milletimize hayırlıolsun hastane ve diğer pandemihastaneleri. Çok minnettarız, teşekkürederiz” dedi. Prof. Dr. Murat DilmenerHastanesinin Özellikleriİnşa çalışmaları üç vardiya şeklindeyürütülen çok amaçlı acil durum hastanesininsalgın, deprem ve afet hastanesi olarakkullanılması hedefleniyor. 9 Nisan’datemeli atıldıktan sonra 45 günde yapımıtamamlanan Yeşilköy Prof. Dr. MuratDilmener Acil Durum Hastanesi, 125 binmetrekare alana kuruldu. 75 bin metrekarekapalı alana sahip olan hastane 1008 adetyatak kapasiteli olup, istenildiğinde heroda yoğun bakıma dönüştürülebilecek.Prof. Dr. Murat Dilmener’in kişiseleşyalarının sergilendiği bir alanın da yeraldığı hastanede, pandemi süreci ve sonrasınınnasıl ilerleyeceğini hastane BaşhekimiProf. Dr. Gökhan Tolga Adaş anlattı.Hastane Başhekimi Prof.Dr. GökhanTolga Adaş, Hastanenin 1008 yatak kapasitesibulunduğunu ve bunlardan 432’sininyoğun bakım yatağı olduğunu belirttiğikonuşmasında “Övünerek söylüyorum.Bu yoğun bakımlar en zor şartlara dayanıklıolacak şekilde, en kötü hastaları kabullenecekşekilde planlanmış. Hem negatifbasınçlı odalara sahip hem de her türlüalt ve üst yapıya sahip. Bunları destekleyen,hastanemizin ana kalbi dediğimiz ortasındakiyapı da ameliyathanelerdir. Laboratuvarlar,laboratuvarlardan mikrobiyoloji,biyokimya, patoloji, ayrıca çokiyi bir radyoloji merkezi, sterilizasyon vebunu destekleyen diğer destek birimlerimevcut” dedi.Hastanenin fiziki yapısıyla ilgili detaylarveren Adaş, “Birbirlerine paralelseyreden tek katlı çelik konstrüksiyon yapılarmevcut. Bu yapılarla ana çekirdekdediğimiz merkezi yapı birbirine bağlantılı.Bunun sebebi standartları, şu an dünyadakien uygun standartlara uygun olarakyapılmış. Sebebi, en kısa zamandahastayı en hayati yerlerde hemen işleminiyapıp yoğun bakım, gerekirse servise almakşeklinde planlanmış. Ayrıca 340 yataklıgelen hasta yakınları ve bazen sağlıkçılariçin bir misafirhane mevcut. Yapımplanımızda her şey planlanmış. En küçükayrıntılar düşünülmüş” diye konuştu.Murat Dilmener Acil DurumHastanesine UlaşımAtatürk Havalimanı’ndaki geniş biralanda oluşturulan bin yataklı Prof. Dr.Murat Dilmener Acil Durum HastanesiYeşilköy’de bulunuyor. İstanbul ElektrikTramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan tarafındanaçılışı yapılan Prof. Dr. Murat DilmenerAcil Durum Hastanesi’ne ulaşım sağlamakiçin 73H hattının hizmete alındığını açıkladı.Açıklamada, “Hastanenin ilk etapta 300personel ile hizmete başlayacağı ifade ediliyor.Bu kapsamda, hastane çalışanlarınınMarmaray, metrobüs ve metro hattına ulaşımıiçin 73H Atatürk Havalimanı-Acil DurumHastanesi hattı devreye girdi. Hat, ikiaraçla Beşyol ve Sefaköy metrobüs duraklarıile Havalimanı Metro durağına entegreolarak planlandı” bilgisi verildi. Seferlerinhastane mesai saatlerine uygun şekildeoluşturulduğu belirtilen açıklamada, ilerleyendönemde hattaki talebin artması durumundasefer ve araç sayısında artış yapılabileceğivurgulandı.