Anasayfa » Dünya » GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞLEYİŞİ VE YAPISIYLA TÜRKİYE’DE BİRÇOK EZBERİ BOZAN BİR ORGANİZASYONDUR !..

GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞLEYİŞİ VE YAPISIYLA TÜRKİYE’DE BİRÇOK EZBERİ BOZAN BİR ORGANİZASYONDUR !..

Vahit YILDIRIM
GOSB Yönetim Kurulu Başkanı

Türkiye ekonomisine, istihdama ve sanayinin gelişimine sağladığı katkılar nedeniyle Türkiye’deki Organize Sanayi Bölgeleri’nin dünyaya örnek olduğu tartışılmaz bir gerçektir. OSB’ler ülkenin kalkınması, sermaye birikiminin sağlanması, bölgenin ve kentin gelişimi ve değişimine katkı sunan alanlardır. Sanayideki olumsuzluklar, ihracatı, istihdamı, büyümeyi önemli oranda etkilemektedir. Bu kadar önemli bir yapılanmada OSB yönetimlerine de mutlaka büyük görevler düşmektedir. Yatırımcının lehine adımlar atmanız lazım. Bu sorumluluğun bilinciyle üzerimize düşen görevleri ifa etmeye çalışıyoruz. Türkiye’nin ihracat hedefini gerçekleştirmesinde OSB’ler önemli bir yer tutmaktadır. GOSB, Türkiye ihracatının önemli bir kısmını tek başına yapmaktadır. Gebze Organize Sanayi Bölgesi, işleyişi ve yapısıyla Türkiye’de birçok ezberi bozan bir organizasyondur. Türkiye’de birçok ezber bulunuyor. Uluslararası arenada özellikle gelişmiş ülkeler kendi yapılarımızla kıyaslanır, örnek alınır. Fakat bu sadece söylemde kalır. GOSB’un özelliği ise gelişmiş ülkelerde ve bölgelerdeki yapılan iyi uygulamaları söylemden uzak, hayata geçirmeyi başarmasıdır. GOSB bir yandan benzer örnekleri kendi bünyesinde geliştirirken öte yandan da uluslararası arenada da örnek olmayı başarmış bir organizasyondur. Günümüzde artık sermaye gücü tek başına yeterli değil. Organizasyonlar ya da işletmeleri iyi ve mükemmel yönetmek gerekiyor. GOSB, bugün bir organize sanayi bölgesi için üç olmazsa olmazı bir araya getirerek birbiriyle harmanlamayı başarmıştır. Bunlardan ilki birbirinden çok farklı olan katılımcılarıdır. İkincisi bölge müdürlüğündeki profesyoneller ve son olarak da bölge yönetimidir. Bugün bu üçlü birbiriyle uyum içinde çalışmaktadır. Bu durum; GOSB’un yenilikçi, ileriye dönük, gelişmeye açık, vizyonu olan bir bölge haline gelmesini sağlıyor. Bugün bunun sonuçlarını katılımcılarımızın ciroları ve ihracat rakamlarında görebiliyoruz. Konuştuklarınızla yaptıklarınız örtüştüğü zaman bir değer ortaya çıkıyor. GOSB katılımcılarının 2018 cirosu 28 milyar doları aştı. Bunun yaklaşık 9 milyar doları da ihracat rakamıdır. GOSB, kuruluşundan bugüne devletten, bakanlıklardan ya da bankalardan para almadan kendi katılımcısının öz sermayesinden bugünlere gelen bir değer yaratmıştır. Elbette bugün geldiğimiz noktayı yeterli bulmuyoruz. Bizim yönetim anlayışımız, sadece kanunların vermiş olduğu yetkileri kullanarak bir organize sanayi bölgesi yönetmek değil. Biz kendi deneyim ve birikimlerimizi de ortaya koyarak farklı bir yönetim modeli ortaya çıkartıyoruz. Bunlardan biri, GOSB öncülüğünde yaratılan modeli uluslararası dünya pazarına açma çalışmalarıdır. Dünyada birçok ülkeyle organize sanayi bölgesi kurmak, işletmesini yönetmek anlamında işbirliğine gidiyoruz. Bu gelişmede bizi en çok sevindiren durum ise bu ülkelerin gelip bizi bulmasıdır. Ülkemizin önemli başarı hikayelerinden biri OSB’lerdir. OSB’ler içinde de GOSB’un örnek olması nedeniyle, benzer bölgeler kurmak isteyen ülkeler için önemli bir tercih oluyoruz. Bunun yanı sıra,OSB deneyimimizi ihraç ettiğimiz ülkelerin devlet başkanları, hükümet ve devlet yetkilileriyle muhatap oluyoruz. Önümüzdeki dönemlerde hedefimiz, GOSB tüzel kişiliğiyle OSB’ler kurarak işletmek ve ülkemize katma değer sağlamaktır. Bu sayede üretim reform paketinde OSB’lerin yurt dışında organize sanayi bölgesi kurması ve işletilmesi hakkında kanuna bir madde eklendi. Böylece sadece GOSB özelinde değil, tüm OSB’lere de önemli bir yol açmış olduk. Katılımcılarımız için değişim ve dönüşüm yaratma çabası isteğimiz, ülkemize katma değer katma arzumuz bu süreçteki en büyük motivasyon kaynağımız oldu. GOSB olarak vizyonumuzu, “Geleceğe yön veren, ileri teknolojiyi altyapı ve hizmetlerinde kullanan, fark yaratan katma değerli projeler üreten bir OSB olarak sanayicilerimizin dönüşümüne liderlik etmek.” olarak belirledik. Biz tüm projelerimizi planlarken, Gebze Organize Sanayi Bölgesini daha ileriye taşımak, kalkınmasına ivme kazandırmak ve yeni başlangıçlara yol almak hedefiyle ilerliyoruz. Mevcut faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürürken, devam eden projeleri hızla sonuçlandırma, sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu projeleri üretme gayretimizi ortaya koyuyoruz. Kaliteli hizmetin bitmeyecek sonsuz bir süreç olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de Katılımcılarımızın uluslararası rekabette var olmalarının önünü açacak çözüm mekanizmaları oluşturma yönünde aksiyon planlamaları oluşturmaya devam edeceğiz.