Anasayfa » Gündem » AKAR’ın Ukrayna Ziyaretinde Sıcak Mesajlar ve İHA İhracatına Yeşil Işık

AKAR’ın Ukrayna Ziyaretinde Sıcak Mesajlar ve İHA İhracatına Yeşil Işık

Milli Savunma Bakanı HulusiAkar, resmi ziyaretlerde bulunmaküzere Ukrayna’nın başkenti Kiev’egitti. Akar, Borıspil Havalimanı’ndaSavunma Bakanı Yardımcısı AnatoliPetrenko, Türkiye’nin Kıyiv BüyükelçisiYağmur Ahmet Güldere ileUkraynalı ve Türk yetkililer tarafındankarşılandı.Milli Savunma Bakanı HulusiAkar, Ukraynalı mevkidaşı AndriyTaran tarafından resmi törenle karşılandı.Milli Savunma Bakanı HulusiAkar, resmi ziyarette bulunmak üzeregeldiği Kiev’de Ukrayna SavunmaBakanlığını ziyaret etti.Bandonun iki ülke ulusal marşlarınıçalmasıyla başlayan törendeAkar, tören birliğini selamladı. Resmigeçit ile sona eren törenin ardındanBakan Akar ve Taran, ŞehitlerAnıtı’na çiçek bıraktı. İkili görüşmelerinardından heyetlerarası görüşmelerebaşkanlık eden Akar ve Taran,daha sonra ortak basın toplantısıdüzenledi.Sözlerine “Değerli dostum” diyehitap ettiği Ukrayna Savunma BakanıTaran’a gösterdiği misafirperverliktendolayı teşekkür ederek başlayanAkar, samimi ve verimli bir görüşmegerçekleştirdiklerini belirtti.Görüşmede stratejik ortaklığıolan Karadeniz’de komşu Türkiyeve Ukrayna arasındaki ikili ilişkilerlebirlikte bölgesel konuları da ayrıntılışekilde ele aldıklarını ifade edenAkar, korona virüs salgını dolayısıymek gibi bir sonuca gidemesedahi gerginliği azaltması bakımındanönemli roller oynadığını,dolayısıyla bu faaliyetleri dedesteklediğimizi bilmenizi istiyorum”dedi.Türkiye’nin başından beriUkrayna’nın Avrupa Atlantikkurum ve kuruluşlarıyla entegrasyonukonusundaki tüm girişimlerinidesteklediğini ifadeeden Bakan Akar, “Ukrayna’nınson olarak NATO’daki geliştirilmişfırsatlar ortaklığına katılımınıda büyük bir memnuniyetletakip ettik, bundan dolayıda değerli dostumu kutluyorum.Karadeniz’deki istikrarın, güvenliğinkıyıdaş ülkeler tarafındansağlanmasının uygun olacağını,onlar tarafından sağlanmasıgerektiğini, gereksiz gerilimlerdenkaçınılması gerektiğini debir kez daha önemle vurgulamakistiyorum” diye konuştu.“Karadeniz Ve AzakDenizi Havzalarında BarışVe İstikrarın Kurulması İçinKararlı Adımları AtmayaHazırız”Ukrayna Savunma BakanıAndriy Taran da “Değerli arkadaşım”diye hitap ettiği Akar’ıKiev’de ağırlamaktan duyduğumemnuniyeti dile getirdi.“Ukrayna’nın toprak bütünlüğününve egemenliğinin korunmasınayönelik tüm adımlarımızave gayretlerimize gösterdiklahayatını kaybeden Ukrayna vatandaşlarındandolayı da Ukraynalı mevkidaşınabaşsağlığı dileklerini iletti.Diğer konularda olduğu gibi koronavirüs salgını ile mücadelede de dayanışmalarınındevam edeceğini, Türkiyeolarak ellerinden geldikçe yardımcıolduklarını ve olmaya devamedeceklerini vurgulayan Bakan Akar,şunları söyledi: “Türkiye ve Ukraynaarasında köklü ilişkiler, tarihi bağlar,ortak değerlerimiz var. Bunların ışığıaltında çalışmalarımızı yürütüyoruz.Bu temelde ikili ilişkilerimiz heralanda gelişirken özellikle savunmave güvenlik konusunda çok önemliadımların atıldığını söylemek istiyorum.Ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkileringelişmesinin sadece ülkelerimizinyararına değil, tüm bölge içinönemli, yararlı sonuçlar doğuracağınıda belirtmek istiyorum.”“Her Türlü DesteğiSağlayacağız”Görüşmelerinde birçok konudaortak ve benzer görüşleri paylaştıklarınımüşahede ettiklerini bildirenAkar, “Ülkelerimizin hak ve menfaatlerininkorunması, kollanması, güvenliğimiz,halkımızın refahına katkısağlamak için ikili ilişkilerin çokönemli olduğunu, bunların geliştirilmesininve birlikte çalışmamızın ülkelerimiziçin çok yararlı olacağınave bunun da iki ülkeye çok yararlarsağlayacağının altını bir kez daha çizmekistiyorum. Birçok kez en üst düzeydeCumhurbaşkanımız Sayın RecepTayyip Erdoğan dahil, birçok düzeydetekrarlandığı gibi bir kez dahasöylemek istiyorum. Biz Ukrayna’nıntoprak bütünlüğünü ve bu konuda barışçılyöntemleri sonuna kadar destekledik,destekleyeceğiz. Barışçılyöntemlerle, diplomatik yöntemlerlebu sorunun çözülmesi için ne yapılmasıgerekirse bunların yapılmasını,bunlara da bizim her türlü desteğisağlayacağımızı da burada birkez daha ifade etmek istiyorum. Birkez daha ifade etmek istiyorum ki bizTürkiye olarak Kırım’ın ilhakını tanımadık,tanımayacağız. AGİT ÖzelGözlem Misyonu’nun burada çeşitlifaaliyetler yaptığını, bu çalışmalarınbütün sorunların tamamını çözleridesteklerden dolayı dostumuzTürkiye’ye teşekkür ediyorum” diyenTaran, söz konusu desteğin siyasi,ekonomi ve güvenlik alanlarındada devam ettiğini belirtti. Akar’ın ziyaretiniTürkiye ve Ukrayna arasındakiilişkilerin stratejik mahiyetinigöstermesi açısından da önemli olaraknitelendiren Taran, “Biz de Karadenizve Azak Denizi havzalarındabarış ve istikrarın kurulması içinkararlı adımları atmaya hazırız” diyekonuştu.Önemli ve yoğun bir görüşmegerçekleştirdiklerini, iki ülkenin ortakilgi odağındaki konuları ele aldıklarınıbildiren Taran, şunları söyledi:“Karadeniz ve Azak havzasındakigüvenlik durumu, bu durumugelişme ve geliştirme perspektiflerive ayrıca ortaya çıkan sınamalaramüdahale yöntemleri ve yolları.Ayrıca savunma alanındaki reformunuygulanması konularını ele aldık.Görüşmede iki taraflı savunmaiş birliğimizin öncelikleri ele alındı.Bu konular arasında savunma sanayive savunma sanayi şirketlerininiş birliği kilit konumda bulunuyor.Ekonomimizin gelişmesi için büyükönem arz ediyor bu iş birliği. AyrıcaAvrupa Atlantik bütünleşme konularıgörüşüldü. Ele aldığımız konular,aldığımız kararlar ülkelerimizinsavunmasının pekiştirilmesini sağlayacak.Bunun sayesinde UkraynaSilahlı Kuvvetlerinin harekat imkanları,kapasitesi artacaktır. Genelanlamda Karadeniz ve Azak Denizi havzasında barışın temelini oluşturacaktır.“Duygulandıran NotBakan Akar, Türkiye’nin KievBüyükelçiliğini ziyaret ederek BüyükelçiYağmur Ahmet Güldere’dençalışmalara ilişkin bilgi aldı. Ziyaretsırasında Büyükelçi Güldere,makam odasında sergilediği ve Ukraynalıbir kadın tarafından yazılannotu da Bakan Akar’a gösterdi.Suriye’nin İdlib kentinde 28Şubat’ta rejim güçlerinin düzenlediğive 33 askerin şehit olduğu saldırınınardından yaşlı bir Ukraynalıkadın tarafından Büyükelçilik binasınınönüne gelerek bir karanfil eşliğindebırakılan notta, “Allah Türkaskerlerini korusun Ukrayna sizinle”ifadeleri yer aldı. Akar, Ukraynalıyaşlı bir kadının bıraktığı notuokuyarak, “Türkiye ve Ukrayna arasındakidostluğun en güzel örneği”dedi.Kırımoğlu Ve Diğer TürkDünyası Temsilcileri İle BirAraya GeldiAkar daha sonra Kırım TatarlarınınMilli Lideri ve Ukrayna ParlamentosuMilletvekili Mustafa AbdülcemilKırımoğlu, Ukrayna ParlamentosuMilletvekili ve TürkiyeDostluk Grubu Başkanı RüstemUmerov, Avrupa Güvenlik ve İşbirliğiTeşkilatı Ukrayna Özel GözlemMisyonu Başkanı Halit Çevik,Uluslararası Türk-Ukrayna İşAdamları Derneği Başkanı BurakPehlivan, Dünya Ahıska TürkleriBirliği Ukrayna Temsilcisi ve UkraynaAhıska Türkleri Vatan CemiyetiBaşkanı Marat Rasulov ve OdesaBölge Meclis Başkan YardımcısıYuriy Dimçoğlu ile akşam yemeğindebir araya geldi.Akar, Cemiloğlu ve UkraynaMilletvekili Rüstem Ümerov ileCemiloğlu’nun evinde akşam yemeğindebuluştu. Ziyarete ilişkingörüntüler Milli Savunma Bakanlığıresmi Twitter hesabından yayınlandı.Görüntülerde Akar ileCemiloğlu’nun korona salgını nedeniyleyumruk yumruğa selamlaştıklarıgörülüyor. Akar’a yemek sırasındaTürkiye’nin Kiev BüyükelçisiYağmur Güldere de eşlik etti.Karşılıklı ÖvgülerUkrayna Cumhurbaşkanı VladimirZelenskiy tarafından UkraynaCumhurbaşkanlığı Ofisi’nde ağırlananMillî Savunma Bakanı HulusiAkar’ın görüşmesi basına kapalıgerçekleştirildi.Ukrayna Cumhurbaşkanı VladimirZelenskiy’nin Millî SavunmaBakanı Hulusi Akar’ı karşılarkenki samimi tavrı dikkat çekti.Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar,Ukrayna Devlet Başkanı VladimirZelenskiy’nin uzattığı eli havada bırakmayaraktokalaştı.Görüşmeye Millî Savunma BakanYardımcısı Muhsin Dere ileTürkiye’nin Kiev Büyükelçisi YağmurAhmet Güldere de katıldı. UkraynaSavunma Bakanı Andriy Taranda görüşmede hazır bulundu.Cumhurbaşkanı Zelenskiy,Türkiye’nin Ukrayna’nın egemenliğineve toprak bütünlüğüne verdiğidesteğin yanı sıra Türk tarafınınKırım Tatarlarının haklarını ve çıkarlarınıkorumaya gösterdiği özeniçin minnettarlığını dile getirdi. HulusiAkar, ülkenin işgal altındakiKırım’dan taşınmak zorunda kalanKırım Tatarları için 500 daire inşaatıkonusunda anlaşma yapmaya hazırolduğunu doğruladı.Ukrayna CumhurbaşkanıTürkiye’nin yaptığı insani yardımlarada övgüde bulunarak“Türkiye’ye ve bizzat Ukrayna’yı,bağımsızlığımızı ve egemenliğimizidaima destekleyen CumhurbaşkanıErdoğan’a minnettarız. Ukrayna’yapandemi sırasında yaptığı yardımlarve Türkiye’nin taşkınların sonuçlarınınüstesinden gelme konusundayardım sağlama kararı için teşekküretmek istiyorum.” dedi.Ukrayna ve Türkiye arasındakistratejik ortaklığın güçlendiğinedikkat çeken muhataplar, Türkiye Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı veSözcüsü İbrahim Kalın başkanlığındakibir Türk heyetinin ziyareti sırasındabu yıl 22 Haziran’da imzalanan2020 için Ukrayna-Türkiye işbirliğiyol haritasının uygulanmasınıtartıştı. Yakın gelecekte HükümetlerarasıUkrayna-Türkiye Ticaret veEkonomik İşbirliği Komisyonu’nundüzenli toplantısının yanı sıra Ukraynaile Türkiye arasında bir SerbestTicaret Anlaşması sonuçlandırılmasıkonusunda istişarelerde bulunulmasıgerektiğine dikkat çekti.Savunma Bakanı Akar, askerialanda Ukrayna-Türk işbirliği konusundakigelişimleri övdü. TaraflarınUkrayna’nın NATO 2020 programı“Geliştirilmiş Fırsatlar İçin Ortaklık”a katılımı bağlamında yakınişbirliğine hazır olduklarına dikkatçekildi. Taraflar, Karadeniz ve AzakDenizi’nde ikili bir güvenlik danışmamekanizması başlatma olasılığınıdikkate almaya karar verdiler.Cumhurbaşkanı, Türk tarafınaUkrayna Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarıiçin mal satın almada mali yardımve Ukrayna’yı savunurken ölenUkraynalı askerlerin çocuklarınınve aile üyelerinin rehabilitasyonundayardım için teşekkür etti. Taraflar,savunma alanında işbirliği konusundahükümetler arası bir anlaşmayapılması olasılığını incelemeyekarar verdiler. Görüşme sırasındasavunma sanayiinde bir dizi pratikişbirliği konusu da tartışıldı.Muhataplar, karantina tedbirlerininhafifletilmesinden sonra ikiülke arasındaki siyasi temaslarınyüksek düzeyde yeniden başlamasındanmemnuniyet duyduklarınıifade ettiler.Ukrayna Cumhurbaşkanı VladimirZelenskiy ile görüşmesinin ardındanBakan Akar, Ukrayna EkonomikKalkınma, Ticaret ve TarımBakanı Pedraşka ile bir araya geldi.Görüşmeye, Milli Savunma BakanıYardımcısı Muhsin Dere ileTürkiye’nin Kiev Büyükelçisi YağmurAhmet Güldere de katıldı.Ukrayna’dan İha’lara YakınMarkajMilli Savunma Bakanı HulusiAkar’ın Ukrayna ziyareti sırasındaiki ülke arasındaki savunma sanayiiişbirliği konuları da görüşülürken,Ukrayna’nın Türkiye’den yeniinsansız hava araçları alma yönündetalebinin olduğu öğrenildi.Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan’ın direktifleriyle savunmasanayiinde yerli ve milli olarakönemli adımlar atılırken, yüksekteknoloji ürünlerin dost ve müttefikülkelere ihracatı noktasında daçalışmalar hızla sürüyor. Milli SavunmaBakanı Hulusi Akar’ın birgün önce Ukrayna’ya gerçekleştirdiğiresmi ziyarette savunma ve güvenlikkonularının yanı sıra bu yüksekteknoloji ürünlerin dost ve müttefikülkelere ihracatı ile ilgili konulardagündeme geldi.Ukrayna Devlet Başkanı VladimirZelenskiy ile bir araya gelenBakan Akar, Savunma BakanıAndriy Taran ile Ekonomik KalkınmaTicaret ve Tarım Bakanı IgorPedraşka’yla da görüştü.Bakan Akar’ın görüşmelerindeTürkiye ve Ukrayna arasındakiikili ilişkiler ile savunma ve güvenlikalanlarındaki konuların yanısıra savunma sanayiinde işbirliğide görüşmelerdeki önemli gündemmaddelerinden biri oldu. Deniz vehava platformlarıyla ilgili projelerdeişbirliği imkanlarının ele alındığıgörüşmelerde Ukrayna tarafındandaha önce satın alınan insansızhava araçları (İHA) konusu da gündemegeldi.Edinilen bilgiye göre, görüşmelerdeUkrayna’nın daha öncekilerinindışında yeni insansız hava aracıalma yönünde talebinin olduğu bilgisialındı.Yerli ve milli üretim başta silahlıinsansız hava aracı (SİHA) veİHA’lar olmak üzere yüksek teknolojiürünler, Türk Silahlı Kuvvetlerininihtiyaçlarının karşılanmasınındışında dost ve müttefik ülkelere degüvenlik ve savunma konularındaönemli katkılar sağlıyor.