Anasayfa » Gündem » ARNAVUTLUK BAŞBAKANI’NIN ANKARA ZİYARETİ

ARNAVUTLUK BAŞBAKANI’NIN ANKARA ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Arnavutluk Başbakanı Rama ile ortakbasın toplantısı düzenledi. İkili konularınele alındığını belirten CumhurbaşkanıErdoğan, “Başbakan Rama’ylagörüşmelerde ikili ilişkilerimizi kapsamlıbir şekilde ele aldık. Ziyaret vesilesiyleYüksek Düzeyli Stratejik İşbirliğiKonseyi kurulmasına ilişkin OrtakBildiri’yi imzaladık”Resmi Törenle KarşılamaCumhurbaşkanı Erdoğan, ArnavutlukBaşbakanı Rama’yı CumhurbaşkanlığıKülliyesi’nin ana giriş kapısındaresmi törenle karşıladı. ArnavutlukBaşbakanı Rama’nın bulunduğu makamaracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ninönündeki caddede karşılayan süvariler,protokol kapısına kadar eşlik etti veARNAVUTLUK BAŞBAKANI’NINANKARA ZİYARETİErdoğan ve Rama’nın tören alanındakiyerlerini almalarının ardından, 21 paretop atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşlarıçalındı.Rama, Muhafız Alayı TörenKıtası’nı selamladı. Törende, tarihte kurulan16 Türk devletini temsil eden bayraklarve askerler de yer aldı. İki ülkeheyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğanve Rama, merdivenlerde Türkiye veArnavutluk bayrakları önünde gazetecilerepoz verdi.Törende, Dışişleri Bakanı MevlütÇavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik BakanıMurat Kurum, Gençlik ve Spor BakanıMehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleriBakanı Süleyman Soylu, Kültür ve TurizmBakanı Mehmet Nuri Ersoy, MilliEğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve AltyapıBakanı Adil Karaismailoğlu da yer aldı.Ortak Basın Toplantısında ÖnemliMesajlarCumhurbaşkanı Erdoğan ve ArnavutlukBaşbakanı Rama, CumhurbaşkanlığıKülliyesi’ndeki baş başa ve heyetler arasıgörüşmenin ardından ortak basın toplantısıdüzenledi.Arnavutluk’un dost ve kardeş müttefikbir ülke olduğunu ifade eden CumhurbaşkanıErdoğan, Türkiye ve Arnavutluk’unasırlar boyunca birlikte yaşamış, birliktemücadele etmiş, tarihe silinmez izler bırakmışiki kardeş ülke olduklarını belirtti.Asırlara uzanan ortak tarihin izlerini,edebiyattan sanata, düşünce hayatındanmimariye kadar uzanan geniş biralanda görmenin mümkün olduğuna vurguyapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünElbasan’dan Korça’ya (Görice),İşkodra’dan Vlore’ya kadar Arnavutluk’unher köşesinde ortak tarih ve kültüre ait birçokizler görülebileceğini söyledi.İlhamını kadim tarihten alan bu bağlarıdaha da güçlendirmeyi görev edindiklerinedikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöylesürdürdü: “Başbakan Rama ile gerçekleştirdiğimizgörüşmelerde ikili ilişkilerimizikapsamlı bir şekilde ele aldık. Ziyaretvesilesiyle az önce Yüksek Düzeyli Stratejikİş birliği Konseyi kurulmasına ilişkinortak siyasi bildiriyi imzaladık. Böylelikleilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesineçıkardık. Attığımız bu adım her alandakiiş birliğimizin daha da geliştirilmesineimkân tanıyacaktır. Sayın Başbakan ilegörüşmelerimizde ikili konuların yanı sırabölgesel meseleleri de ele aldık. Siyasi, askeri,ekonomik, kültürel her türlü alandabundan sonraki süreçte neler yapabilirizbunları ele alma fırsatı bulduk. Önümüzdekidönemde hayata geçirilebilecek projelereilişkin fikir teatisinde bulunduk.”“Türkiye, Arnavutluk Halkınınİmdadına Koştu”Cumhurbaşkanı Erdoğan,Arnavutluk’un Avrupa Güvenlik ve İşbirliğiTeşkilatı dönem başkanlığını başarıylayürütmesinin hemen ardından 1 Ocak itibarıylaKaradeniz Ekonomik İşbirliği dönembaşkanlığını üstlendiğini anımsattı.Rama’ya bu önemli görevde başarılardileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Eylülve 26 Kasım 2019’da Arnavutluk’uniki büyük deprem yaşadığını ifade etti.Geride acı, yıkım ve gözyaşı bırakanher iki depremden sonra Türkiye olarakArnavut halkının imdadına koştuklarını,arama kurtarma çalışmalarındandiğer yardımlara kadar ellerindekitüm imkânları Arnavutluk halkıiçin seferber ettiklerini anlatan CumhurbaşkanıErdoğan, ayrıca evleri yıkılanlariçin 522 konut inşa etme kararıaldıklarını dile getirdi.TOKİ’nin Arnavutluk’ta inşa edeceğideprem konutlarının temel atmatörenini 23 Aralık’ta hep birlikte gerçekleştirdiklerinihatırlatan CumhurbaşkanıErdoğan, inşaatı Ağustos2021’de tamamlayıp bu konutları ihtiyaçsahiplerine teslim edeceklerinivurguladı.Konutların Türkiye ve Arnavutlukarasındaki kader birliğinin yenibir sembolü olacağına inandığını aktaranCumhurbaşkanı Erdoğan, depremdehayatını kaybeden ArnavutlaraAllah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Rama ile görüşmelerdebu hususların yanı sıra ekonomikilişkileri de değerlendirme fırsatı bulduklarınaişaret etti ve Türkiye’ninArnavutluk’un en büyük dördüncü ticariortağı olduğunu vurguladı.“Tarihi Eserleri GeleceğeTaşımaya Büyük Önem Veriyoruz”Müteahhitlik hizmetleri de dikkatealındığında toplam 3,5 milyar dolarlıkyatırımla Arnavutluk’taki en büyükdış yatırımcı konumunda olduklarınıbildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan,şunları kaydetti: “Arnavutluk’tafaaliyet gösteren 600’ü aşkın firmamızyaklaşık 15 bin Arnavut kardeşimizeistihdam sağlıyor. Önümüzdekidönemde Arnavutluk’ta bilhassa altyapıve turizm alanlarında yatırımlarımızıartırmayı planlıyoruz. Böylelikle,ekonomik işbirliğimizi de yenibir boyuta taşımayı öngörüyoruz. Osmanlıdöneminden kalan ortak kültürümüzüyansıtan tarihi eserleri geleceğetaşımaya büyük önem veriyoruz.TİKA vasıtasıyla Arnavutluk’ta yaklaşık20 milyon avro değerinde 500’ünüzerinde restorasyon projesini hayatageçirdik. Kültür bakanlarımız az önceArnavutluk’taki en önemli Osmanlıkültürel mirası olan İşkodra şehrindekitarihi Kurşunlu Cami’nin VakıflarGenel Müdürlüğümüz tarafındanrestorasyonuna ilişkin protokolü imzaladı.İnşallah önümüzdeki bahar aylarındabu projeye de başlamış olacağız.”FETÖ İle MücadeleCumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerdekiana gündem maddelerindenbirinin de terörle mücadele ile askerive savunma alanlarındaki işbirliği olduğunuvurguladı.FETÖ’nün her iki ülke için de tehditoluşturduğu noktasında Arnavutlukmakamlarıyla hemfikir olduklarınıifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “FETÖ’nün iki ülkearasındaki ilişkileri zehirlenmesine izinvermeyeceğiz. Bu vesileyle Türkiye, baştaTürkiye Maarif Vakfı olmak üzere ilgilitüm kurumlarıyla Arnavutluk’un yanındadır.Yine bu arada Türkiye MaarifVakfı olarak devralınan Tiran’daki üniversiteninyarın İstanbul Teknik Üniversitesiile Sayın Başbakan’ın da rektörlebir araya gelmesi suretiyle adımı daatılacaktır. Zira şu anda İstanbul TeknikÜniversitesi’nde 100 civarında Arnavutevladımız eğitim, öğretim görüyorlar.Bu adımla beraber şu anda eğitimöğretimde Türkiye ve Arnavutluk arasındaçok güçlü bir adım atılmış olunuyor. Budüşüncelerle 25 Nisan’da gerçekleştirilecekgenel seçimlerin Arnavutluk ve Arnavuthalkına hayırlı olmasını temenni ediyorum.”Cumhurbaşkanı Erdoğan, MaarifVakfı’nın Arnavutluk’ta devraldığı üniversiteile ilgili de şu değerlendirmede bulundu:“Arnavutluk’ta Maarif Vakfı’nın devraldığıüniversite ile orada adeta İstanbulTeknik Üniversitesi kurulmuş olacak.Bununla beraber de öğretim üyeleri ileher şeyle Arnavutluk’ta böyle bir üniversiteninkazanılmış olması ki şu anda bile100 Arnavut öğrencimiz İstanbul TeknikÜniversitesi’nde var. Tabii bunlar da bizimiçin ayrı bir kazanım ve bu adımı daatmak suretiyle Türkiye-Arnavutluk arasındakibu Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyadımı adeta uygulama alanına girmişolacak.”Arnavutluk’ta Hastane YapılacakArnavutluk’a yapılacak hastaneylebirlikte burada artık sıkıntı yaşanmayacağınaişaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan,Sağlık Bakanlığının geçici bir süreTürkiye’den doktor, hemşire ve sağlık memurugibi sağlık elemanlarını da göndereceğinive Türklerin, Arnavutluk’taki sağlıkekibine öğreticilik yapacağı bilgisiniverdi.Arnavutluk’ta yapılacak hastaneyi çokönemsediklerini vurgulayan CumhurbaşkanıErdoğan, “Böylece çok kısa bir zamandaArnavutluk bu hastaneyi inşallahkendi halkına kazandırmış olacak, bunuçok önemsiyoruz” dedi.İlginç ‘Bahis’ DiyaloğuArnavutluk başbakanı Rama,Arnavutluk’ta Türkiye’nin üç ayda inşaedeceği bölge hastanesi konusunda, “SayınCumhurbaşkanı ile burada bahse giremezdikfakat üçay içinde bunun hazırolması çok güçlü bir bahis. Ben bu bahsikaybetmekten mutluyum” diye konuştu.Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan,“Sayın Başbakan özellikle hiçendişe etmesin. İstanbul’da YeşilköyHavalimanı’nda, Sancaktepe’de 1008’erodalı iki tane hastaneyi iki ayda yaptık.Bu ise 150 odalı olacağı için üç aydedik, bu leblebi, çekirdek. Tabii tıbbiteknik donanımları da olacak. Bizimİstanbul’daki hastanelerde 18’er ameliyathanevar, herhalde buradaki ameliyathanesayısı biraz düşük olabilir.Yani bu ameliyathanelerle beraber buradaartık sıkıntı yaşanmayacak ve SağlıkBakanlığımız geçici bir süre buradansağlık elemanlarını da doktoruyla, hemşiresiyle,sağlık memuruyla gönderecek.Onlar orada öğreticilik yapmak suretiyleaynı zamanda Arnavut kardeşlerimizdenorada bir ekibi de bu hastanedeyetiştirmiş olacaklar ve böylece çokkısa bir zamanda Arnavutluk bu hastaneyiinşallah kendi halkına kazandırmışolacak. Bunu çok önemsiyoruz. Seçimdenönce bitecek” dedi.Rama ise “Seçimler önemli değil,onlar başka bir konu. 4 milyon 200 binseçmen, 3,5 milyon kişi sizi takip edecek7 Nisan’a kadar. Çok büyük bir bahsegirmişsiniz Sayın Cumhurbaşkanı” yanıtınıverdi.Başbakan Rama’dan Yakın İşBirliğine Devam MesajıArnavutluk Başbakanı Rama da görüşmesonrası şu açıklamalarda bulundu.“Şunu tespit ettik, güçlü bir iradegördük. İki iki ülke arasındaki ilişkileriçin yeni bir sayfa imkânını gördük.Sayın Cumhurbaşkanı size müteşekkirim.Biraz önce yaptığımız başa baş görüşmelerve çok kıymetli zamanınızı bizimheyetimize ayırdığınız için. Birçokkonu ele aldık. Türk halkına müteşekkirlikduygularımı ifade etmek istiyorum.Depremden etkilenen aileler içinyapılan yardımlar için. Sayın CumhurbaşkanıErdoğan, hem ulusal anlamdahem küresel anlamda Arnavutluk’ta yeniinşa sürecine dâhil oldu, bu sürece başkalarınında katılmasını sağladı. Arnavutdepremzedeler için kayda değer birtutar taahhüt edildi. Dost ülke ve SayınErdoğan’ın şahsı tarafından ilan edilendayanışma her zaman olmuştur. Bu sadecebizim sıkıntıda olduğumuz zamanlardadeğil. Korona sürecinde de SayınCumhurbaşkanı Arnavutluk’un yanındadurdular. Türkiye’den gelen sağlık yardımlarıçok anlamlıdır bizim için. Buside yakın işbirliğiydi. Özellikle koronamücadelede yanımızda olması, hiçbirşeyi esirgemeden yardımda bulunmuştur.Türkiye Cumhuriyeti’nin bize yaklaşımıMustafa Kemal Atatürk’ün söylediğigibi ‘İnsanlık tek vücuttur, milletlerbu vücudun parçasıdır’ demişti. Türkiyede depremden zarar gördü, başsağlığıdileklerimi bir kez daha iletiyorum.”Anlaşmalar İmzalandıTürkiye Cumhuriyeti ile ArnavutlukCumhuriyeti arasında Sağlık ve TıpAlanlarında İşbirliğine Dair Anlaşma,Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve ArnavutlukSağlık ve Sosyal Koruma BakanıOgerta Manastirliu arasında imzalandı.Türkiye Cumhuriyeti ile ArnavutlukCumhuriyeti arasında Eğitim Alanındaİşbirliği Anlaşmasını Milli EğitimBakanı Ziya Selçuk ve Arnavutluk Eğitim,Gençlik ve Spor Bakanı Evis Kushiimzaladı.Türkiye Cumhuriyeti Kültür BakanlığıVakıflar Genel Müdürlüğü ileArnavutluk Cumhuriyeti Kültür Bakanlığıarasında İşkodra’da bulunanKurşunlu Cami’nin Restorasyonu veTaşkın Koruma Sistemi Projesi’ninUygulanmasına Dair İşbirliği Protokolü,Kültür ve Turizm Bakanı MehmetNuri Ersoy ve Arnavutluk KültürBakanı Elva Margariti tarafındanimzalandı.Türkiye Cumhuriyeti ile ArnavutlukCumhuriyeti arasında Yapıİşleri Alanında Mutabakat Zaptı’nıÇevre ve Şehircilik Bakanı MuratKurum ile Arnavutluk Altyapı veEnerji Bakanı Belinda Balluku tarafındanimzalandı.Türkiye Cumhuriyeti ile ArnavutlukCumhuriyeti arasında, YüksekDüzeyli Stratejik İşbirliği Konseyikurulmasına ilişkin ortak siyasibildiriyi de Cumhurbaşkanı Erdoğanile Arnavutluk Başbakanı Ramaimzaladı.Arnavutluk Başbakanı RamaASELSAN’ı ZiyaretiCumhurbaşkanı Yardımcısı FuatOktay, Arnavutluk Başbakanı EdiRama ile ASELSAN’a ziyarette bulundu.Cumhurbaşkanı Yardımcısı FuatOktay, Arnavutluk Başbakanı EdiRama ve Savunma Sanayii BaşkanıProf. Dr. İsmail Demir, ASELSAN’ınAnkara Macunköy’deki yerleşkesindeYönetim Kurulu Başkanı ve GenelMüdürü Haluk Görgün’le bir arayageldi. Görgün, çalışmalarına ilişkinbilgi verdi, askeri ve sivil alandageliştirilmiş teknolojileri tanıttı.Arnavutluk Başbakanı Ramaile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktayyaptıkları ortak açıklamada,Türkiye’nin savunma sanayi alanındakikapasitesini yerinde görmek veArnavutluk’un ihtiyaçlarını tespit etmekiçin ASELSAN’a ziyarette bulunduklarınıbelirtti.Oktay, Türkiye ve Arnavutluk’uniyi ve kötü zamanda birbirine destekolan iki devlet olduğunu belirterek,“Bu dostluğun bir göstergesi olaraksavunma sanayisindeki iş birliğimizigörüşmek üzere buradayız” dedi.Arnavutluk Başbakanı Rama daASELSAN ziyaretinde Türkiye’ninbirkaç yıl içinde teknolojik alandane kadar ileri gittiğine şahit olduğunudile getirerek, “Bu ülkenin yaptıklarıgerçekten çok etkileyici. Türkteknolojisinin kalbini ziyaret etme vebüyük bir dönüşümle kendini donatarak, dünyada barış ve istikrarı korumatutkusuna şahit olma fırsatı verildiğiiçin teşekkür ederim” diye konuştu.Arnavutluk Başbakanı Rama, yakıngelecekte ülkesinin şehirleri veyollarında ASELSAN tarafından geliştirilenteknolojilerin kullanılmasınıarzu ettiğini vurgulayarak, “Birkaçyıl içinde bu ülke için yaptıklarınızve bu ülkenin yaptıkları gerçektençok etkileyici. Bunun için tebrik ediyorum”ifadesini kullandı.Savunma Sanayii’ne de ZiyaretCumhurbaşkanı Yardımcısı FuatOktay ile Arnavutluk Başbakanı EdiRama Cumhurbaşkanlığı SavunmaSanayii Başkanlığı (SSB) ziyaretindeSavunma Sanayii Başkanı İsmailDemir’le bir araya geldi. Rama, SSBanı defterini imzaladı.SSB’yi ziyaretinde konuşan Oktay,Türkiye ile Arnavutluk’un geçmiştenbu yana çok kapsamlı ilişkilerininolduğunu belirterek, BaşbakanRama’nın Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan’la dün yaptığı görüşmedebu ilişkilerin değerlendirildiğiniifade etti. Arnavutluk BaşbakanıRama’nın ülkesinin ihtiyaçları doğrultusundailgilendiği projeler hakkındabilgi almak için SSB’yi ziyaret ettiğinibelirten Cumhurbaşkanı yardımcısıOktay, “Bugün kendilerini özelliklesavunma sanayisi alanındaki gelişmelerve yine Arnavutluk’un ihtiyaçları çerçevesindeburada ağırlıyoruz. İlgilendikleriprojeler çerçevesinde kendileriylebilgileri paylaşacağız ve gerekli sunumlaryapılacak” diye konuştu.Oktay ayrıca Rama’nın Aselsan’ada Arnavutluk’un ilgilendiği projelerleve ürünlerle ilgili bir saha ziyaretindebulunacağı bilgisini paylaşarak, “Sonrasındada ihtiyaçlar çerçevesinde detaylıgörüşmeler devam edecek” dedi.Arnavutluk Başbakanı Rama daCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a teşekkürederek, SSB’de olmaktan büyükşeref duyduğunui ve sunumu büyük birilgiyle takip edeceğini söyleyen BaşbakanRama, “Ayırdığınız süre, cömertliğinizve bu imkânı bize sağladığınız içinteşekkür ediyoruz” dedi.Konuşmaların ardından ArnavutlukBaşbakanı Rama ve heyetine SSB’ninyürüttüğü projelere ilişkin sunum yapıldı.Fuat Oktay, resmi ziyaret içinTürkiye’ye gelen Arnavutluk BaşbakanıRama ile yaptığı ziyarete ilişkin Twitterhesabından fotoğraflı paylaşımda bulunduğumesajında, “Ülkemizi ziyaretikapsamında, Arnavutluk Başbakanı SayınEdi Rama ile Cumhurbaşkanlığı SavunmaSanayii Başkanlığımızı ziyaretettik. Savunma sanayimizin bilgi, birikimve potansiyelini kendilerine aktardık”ifadelerini kullandı.Konuk Başbakan, ASELSAN ziyaretininardından Türkiye’den ayrıldı.