Anasayfa » Gündem » Av. Mustafa Rauf YANAR AK PARTİ NEVŞEHİR İL BAŞKANI

Av. Mustafa Rauf YANAR AK PARTİ NEVŞEHİR İL BAŞKANI

Sayın Başkanım, özgeçmişinizden kısaca bahseder misiniz?07.05.1985 yılında Nevşehir’de doğdum.

İlk ve orta öğrenimimi Nevşehir’de yaptıktan sonra 2004 yılında Atılım Üniversitesi İngilizce Hukuk Fakültesi’ni kazandım.

2009 yılında Üniversite tahsilimi tamamlayıp,avukatlık mesleğine başladım. 2009-2010 arası kısa dönem er olarak Manisa Merkezde askerlik mesleğimi icra ettim. 10 yıldır Nevşehir Merkezde avukatlık yapmaktayım.Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oluşum nedeni ile hukuk İngilizcesi görmüş ve iyi derecede İngilizce bilmekteyim.Evli ve 2 çocuk babasıyım.Siyasi olarak ise, 2011-2014 yılları arası Partimizin Nevşehir Merkez İlçe Başkan Yardımcılığı ve Yürütme Kurulu’nda Siyasi ve Hukuk işleri Başkanlığı’nı ve de aynı zamanda hukukçu kimliğim dolayısı ile Nevşehir Merkez İlçe Seçim Kurulu’nda partimizin Asil Üyesi olarak görev yaptım.14.01.2014 tarihinde partimiz GenelMerkezince Nevşehir İl Gençlik Kolları Başkanı olarak atandım. Son olarak,03.10.2017 tarihinde AK Parti Nevşehirİl Başkanı olarak atandım ve bu görevimi halen sürdürmekteyim.Sizce siyasal yaşamınızda kilometretaşı ya da dönüm noktası olarak değerlendirebileceğiniz gelişmelerden ve anılarınızdan söz eder misiniz?14 Ağustos 2001 yılında Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın AKParti’yi kurması ve 3 Kasım 2002’de yapılan genels eçimlerde tek başına iktidara gelmemiz Ülkemiz için artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının enönemli göstergesi olmuştur. Günümüzde de bunu hep birlikte yaşıyor ve görüyoruz.Milli görüş yapısına mensup bir aileden gelmiş biri olarak Cumhurbaşkanımızın Partimizi kurduğu o yıllarda ben lise çağlarındaydım. Eğitim hayatımı tamamlayıp mesleğe başladığım ilk yıllarda RecepTayyip Erdoğan’ın haklı davasının tam ortasında olmak benim için siyasi yaşamımın en önemlikilometre taşı olmuştur.Merkez İlçe Yönetim ve Yürütme Kurulu, İlçe Seçim Kurulu temsilciliği ve tabi ki 2014 yılındaİl Gençlik Kolları Başkanı ve mevcut İl Başkanlığıgörevlerim hepsinin yüzlerce güzel ve heyecanlı anıları olmuştur. İlk atandığım zamanlarda iseTürkiye’nin en genç İl başkanı olmam benim içinayrı bir öneme sahiptir. Özellikle Gençlik KollarıBaşkanlığı dönemimde yaşanan hain darbe girişimihafızalarımıza kazınmış en elzem konudur. 15Temmuz Milletimizin demokrasisine, bayrağına vevatanına sahip çıktığı gündür. Türk milleti, tarihindesayısız kahramanlıklara imzaattığı gibi o kara günde silahtan,toptan, tüfekten korkmamış,kendi canını ortaya koymuşve vatanının geleceğine sahipçıkmıştır. 15 Temmuz DemokrasiZaferi’miz Ülkemiz, Milletimiz vePartimiz adına en önemli dönümnoktalarından bir tanesidir. Buduygu ve düşüncelerle bir kezdaha bu vatan için canını seveseve feda eden aziz şehitlerimizisaygı, minnet ve şükranlaanıyorum.Sizin gözünüzle Nevşehirilini okurlarımıza anlatırmısınız? Nevşehir’in siyasive demokrasi kültürünü vegünümüzde ulaştığı siyasiolgunluk düzeyini nasıldeğerlendiriyorsunuz?Türkiye’nin peribacaları, eşsizgüzellikteki vadileri, sıcak havabalonculuğu ve yeraltı şehirleriile dünyaya açılan ünlü turizmmerkezlerinden Kapadokya’mızınbaşkenti Nevşehir’in tarihi M.Ö. 7000yıllarına uzanmaktadır. Nevşehir‘Güzel Atlar Ülkesi’ anlamına gelenFarsça’da Katpatuka ismini almış,Kapadokya Bölgesinin merkezindeyer alır. Bölgemizde sırası ile Hititler,Frigler, Asurlar, Persler, Romalılar,Selçuklular ve Osmanlılar egemenolmuşlardır. Bölgemiz, M.S. 3.yüzyıldan itibaren Hristiyanlığınönemli merkezlerinden biri olmuştur.11. ve 12. yüzyıllarda Selçuklularınhizmetine girmiştir. 1071 MalazgirtZaferinden sonra bölgede Türkköyleri kurulmaya başlayınca şehre‘Muşkara’ ismi verilmiştir. Şehrimizinadı 1725 tarihinde Nevşehir olarakdeğiştirilmiştir. Nevşehirli SadrazamDamat İbrahim Paşa zamanındabüyük bayındırlık hareketine girişilmiş;imaretler, camiler, medreseler veçeşmeler yapılmıştır. Nevşehir; 6429Sayılı Kanun ile 20 Temmuz 1954tarihinde İl statüsüne kavuşmuştur.Yeryüzünde yaşayan herkesin enaz bir defa muhakkak görmesive ziyaret etmesi gereken İlimiztarihide önemli ticaret merkezlerineev sahipliği yapmıştır. Şehrimiz,tarih içinde çeşitli devlet, toplumve kişilerin adlarıyla anılan önemlidönemler yaşamıştır. Bundandolayıdır ki, siyasi hayatında herzaman yön belirleyici bir konumasahip olmuştur. Özellikle iktidarımızdöneminde sayılı seçim zaferlerikazanmış ve marka şehir olmayönünde çıtayı her gün dahaileriye koyarak kararlı bir şekildeilerlemektedir. Nevşehir tümsiyasileri ve bürokratları ile Türkiye’yeörnek olabilecek bir uyum içerisindehalkına hizmet etmeye devametmektedir.Nevşehir ilindekivatandaşlarımızdan aldığınıztepkilere göre Nevşehir’in başlıcasorunları nelerdir? Sizin, partiolarak bu sorunlara yönelikçözüm önerilerinizden bahsedermisiniz?Nevşehir’imiz geçimini turizm, tarımve ticaret ile sağlayan yaklaşık 305bin nüfuslu bir şehirdir. Bunları sırasıile ele alacak olursak gerek turizm,gerekse tarım alanında dünden bugüne halkımızın istekleri doğrultusundadevletimiz ve teşkilatlar olarak enküçüğünden en büyüğüne sorunlarımızıçözme noktasında birlikte hareketetmekteyiz.İl genelimizde tarımsal alana bakacakolursak genellikle patates, fasulye vekabak ağırlıkta olmak üzere bu mahsullerbol üretildiği için genellikle sorunlarımızbunlar üzerinde yoğunlaşmaktadır.Şahsım ve Milletvekillerimiz baştaRabbim; Cumhurbaşkanımızınyanında Dava Adamı Olmayıve Dava Adamı KalmayıNasip Etsin!.. olmak üzere ilgili bakanlıklarımız ile bu sorunlarınüstesinden gelmeyi başardık ve başarmaya dadevam ediyoruz.Turizm alanında ise, bildiğiniz üzere dünyada eşibenzeri bulunmayan bir kültür mirasına sahibiz vebunu tamamlayan balon turlarımız, atlı turlarımızve doğal kayadan oyma butik otellerimiz ile tümdünyaya hizmet vermekteyiz. Bu hizmetleriverirken, karşılaştığımız ve karşılaşacağımızsorunlara çözüm odaklı yaklaşıp, hem bölge halkınıhem de dışarıdan gelmiş olan misafirlerimizirahatsız etmeden bu sorunlara aynı şekilde şahsımve Milletvekillerimizle istişareli çalışmalarımıza özenve titizlik gösteriyoruz. Hem Ülkemize hem deşehrimize layık hizmetler etmeye çalışıyoruz.Nevşehir’in şehirleşme sürecini,durumunu ve şehircilik uygulamasınıdeğerlendirir misiniz? Şehirleşmesorunları nelerdir?Genel olarak şehrimize kuş bakışı baktığımızda,dağlık ve kırsal bir yerleşke üzerine kurulu biryapıya sahiptir. Bu durumun bizlere çeşitli artı veeksileri bulunmaktadır. İlimizin sit alanını içerisindebulunması zaman zaman özellikle binalaşmanoktasında bizi zorlasa da şahsım, Milletvekillerimizve İl Belediyemiz başta olmak üzere 5 İlçe ve11 Belde belediyemizle birlikte Bölgenin tarihidokusuna zarar vermeden, kaçak yapılaşmayamüsaade etmeden, bunun nasıl mümkün olduğundüşünerek hareket etmekteyiz.2019 yılında yapılan son yerel seçimlerde şehrimizgenelinde büyük bir tarihi başarıya imza atarak,İl belediyemiz başta olmak üzere 5 İlçe ve 11belde belediyemizi kazandık ve gönül belediyeciliğiesasına dayanarak, 17 Belediyemizin bize ve ilgilibakanlıklarımıza sunmuş olduğu bina ve alt yapıprojelerini, yol kaldırım ve park alanları baştaolmak üzere her şeyi titizlikle planlayıp halkımızınhizmetine sunmaktayız.Şehrimizin şuan ki durumunu ele alacak olursakMerkez başta olmak üzere Kale ve etrafı kentseldönüşüm projesinde ortaya çıkan Türkiye’nin enbüyük yeraltı şehrini turizme kazandırma yolundaTurizm Bakanlığımız ile koordineli bir şekildeadım adım çalışmalarımız devam etmektedir.Bu projede, yerel halkımız başta olmak üzereyerli ve yabancı turistlerimize görsel bir şölensunmaya hazırlanmaktayız. Diğer yandan,halkımız, STK’larımız, ve yöreselçarşı esnafımız bu konuya yakındandestek göstererek İl merkezimiziörnek şehir haline getirme gayretiiçerisindedir. İlçelerimizde ise tarihidokulara zarar vermeden kentleşmeçalışmalarımız aralıksız devametmektedir. Buna bir örnek verecekolursak Ürgüp İlçemizde Toplu Konutİdaresi’nin ilk kez İlimizde uyguladığıNevşehir taşından (Sarıtaş) yapılanve diğer şehirlere de örnek olan toplukonut alanlarıdır.Sizce Nevşehir ilinin önceliklipolitika konuları ve öncelikliekonomik meseleleri nelerdir?Nevşehir’imiz de Milletvekillerimiz, bürokratlarımız,Sivil Toplum Kuruşlarımız, İl, İlçe ve Beldebelediyelerimiz ve bütün siyasi dinamiklerimizleöncelikle politika konularımızın başında istihdamseferberliği yer almaktadır. Hükümetimizin ve ilgiliBakanlıklarımızın bu noktada başlatmış olduğuçalışmaları bizde İlimizde titizlikle takip edip,uygulamaktayız.Şehrimizi coğrafi konumu açısından ekonomikolarak ele alacak olursak, Organize SanayiBölgesi, turizm sektörü ve yerel esnaflarımız buzincirin en büyük halkalarını oluşturmaktadır.Uluslararası ihracat alanında ise ne yazıkki Ülkemizin ileri gelen yatırımcılarındangerekli desteği görememekteyiz. Gerek şehirmerkezimiz ve gerekse de Bölgemiz coğrafikonumu bakımından, yatırımcı noktasındabeklediği ilgi ve desteği aldığında daha ileriyetaşıyacağına olan inancımız tamdır.Son olarak eklemek istediğinizhususlar var mıdır?Her yıl gelişen içeriği ve niteliği ile giderekdaha geniş kesimlerde ilgi uyandıran vetakdir toplayan Derginizde şahsıma yerayırdığınız için Yönetim Kurulu Başkanıve Siyaset Dergisi imtiyaz Sahibi G. GülKılıçaslan’a, editöründen muhabirine kadartüm çalışanlarınıza teşekkür eder, başarılıçalışmalarınızın devamını dilerim. Tekrar birarada olduğumuz sağlıklı, neşeli ve huzurlugünlerde görüşmek ümidiyle…