Anasayfa » Gündem » Belediye Başkanı Olarak Memleketimize Bu Düzeyde Hizmetkâr Olmaktan Onur ve Gurur Duyuyorum

Belediye Başkanı Olarak Memleketimize Bu Düzeyde Hizmetkâr Olmaktan Onur ve Gurur Duyuyorum

Sayın Başkanım özgeçmişinizden ve çalışma ilkelerinizden ve prensiplerinizden söz eder misiniz?

1980 yılında doğdum. İlk, orta ve lise eğitimimi Ürgüp’te tamamladım. Sonrasında Ankara Üniversitesi Eczacılık fakültesinden 2001 yılında mezun oldum. 2003 yılında Ürgüp Aktürk Eczanesi unvanı altında eczacılık faaliyetine başladım. Eczacılık mesleğine ilişkin meslek odalarınday önetim kurulu üyeliğinde bulundum.2019 yılı Mahalli İdareler Seçiminde değerli Ürgüp seçmeni tarafından AK Parti’den Ürgüp Belediye Başkanı olarak göreve getirildim. Memleketimize bu düzeyde hizmetkâr olmaktan onur ve gurur duyuyorum.Yerel yönetimlere geniş yelpazede bir hizmet yükümlülüğü düşmektedir.Belediyeler sosyal, kültürel, ekonomik vb. birçok alanda toplum ihtiyaçlarına cevap vermekle yükümlüdür.Belediyeler için önemli olan insan ve insana hizmettir. Bizler de bu çerçevede insanı merkezine alan hizmet anlayışıyla gece gündüz çalışarak şehrimize ve bu şehirde yaşayan vatandaşlarımıza ve ziyaretçilerimize en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda temel ilkemiz halkımıza hizmet noktasında çalışarak karar alma ve uygulamada katılımcı, şeffaf, hesap verebilir ve yenilikçi bir yönetim anlayışı gütmektir.

Belediyenizin yatırım, hizmet ve kalite politikalarınız, hedefleriniz hakkında bilgi rica edebilir miyiz?

Ürgüp Belediyesi olarak yatırımlarımızı hassasiyetle değerlendirip rasyonel bir şekilde yapmak durumundayız. Bir yandan klasik bir yerel yönetim anlayışı ile mevzuatların bize yüklediği yerel yönetim sorumluluğu çerçevesinde altyapı ve üstyapı gibi hizmetleri devam ettirirken bir yandan da Ürgüp gibi eşsiz bir turizm şehrinin özel ihtiyaçlarını karşılama sorumluluğumuz bulunmakta. Yol, su, temizlik vb. hizmetlerin sürekliliğini sağlarken diğer yandan yıllık 3 milyonu aşkın insanın ziyaret ettiği bir turizm merkezi olarak kültürel vesosyal faaliyetlerinde sürekliliği noktasında yatırım yapmak zorundayız.

Bu uygulamalarıgerçekleştirirken mevzuatlar çerçevesinde,gönül belediyeciliği anlayışı ile hizmet vermek,Ulusal ve Uluslar arası faaliyetlerle şehrimizien iyi şekilde tanıtmak, sahip olduğumuzdoğal ve kültürel değerleri koruyarak geleceknesillere taşımak kalite politikamız ve genelhedeflerimizi oluşturmaktadır.Turizm’in adresi olarakdeğerlendirilen Ürgüp’de turizmigeliştirme girişimlerinin etkileri ve bualanda belirlenen hedef programlarıve çalışmaları değerlendirir misiniz?Sorunuz çok güzel. Evet Ürgüp ülkemizkültür turizminin tam adresi konumunda.Turizm sürekli yenilik isteyen ve kendimizigüncellememiz gereken bir alan. İnsanlardoğal ve kültürel unsurların yanı sıra ziyaretettikleri bölgelerde farklı etkinlikleri görüpeğlenmek istiyor. Bizler bu talebi karşılamakamacıyla Ürgüp’ü bir festivaller şehri yapacağızdedik ve nitekim 2019 yılı festivaller içinyeni bambaşka bir yıl oldu. İlk olarak görevebaşladığımız Nisan Ayında Fatma Turgut veAydilge ile Gençlik Festivalimizi gerçekleştirdik.Temmuz ayında farklı ülkelerden farklıfigürlerde birçok sıcak hava balonununda katıldığı Türkiye’deki ilk UluslararasıSıcak Hava Balon Festivalini düzenledik.Festivalimizi Aydın Kurtoğlu ve Hande ÜnsalKonserlerinin yanı sıra Uluslararası DansToplulukları ile renklendirdik. 5 gün sürenfestivalimizde yerli yabancı 150 bin insanıÜrgüp’te ağırladık. Bu festivali gelenekselolarak her yıl gerçekleştireceğiz. Yine 2019Temmuz Ayında Türkiye Drone ŞampiyonasınıÜrgüp’te gerçekleştirme fırsatını bulduk.Eylül Ayında ülkemizdeki en istikrarlıfestivallerden biri olan Ürgüp Bağbozumufestivalini bambaşka boyutlara taşıyarakgerçekleştirdik. Öyle ki bağbozumu sadeceÜrgüplü hemşerilerimizle değil yurtdışındanbölgemizi ziyarete gelen turistlerimizle birlikteyaptık. Turistlerimiz oluşturduğumuz festivalköyünde bizlerle birlikle üzüm ezip pekmezyaptılar. Bundan daha hoş bir bağbozumugörüntüsü sanırım göremezdik. FestivalimiziTRT canlı yayın konseri ve Orhan HakalmazKonseri ile süsledik. Ekim Ayında SalomonCappadocia Ultra-Trail 2019 gibi önemli birspor organizasyonuna ev sahipliği yaparakuluslararası düzeyde 84 farklı ülkeden binlercesporcuyu Ürgüp’te ağırladık. Bunun yanısıra daha birçok irili ufaklı sergi, konser vb.etkinliklerle turizm sektörümüzün ve bölgemizin canlılığını korumak ve faaliyetleresüreklilik kazandırma çalışmalarımızoldu ve devam edecek. Tabi içindebulunduğumuz bu Pandemi (Covid-19)sürecinin 2020 yılı programınıaksatma ihtimali bulunmakta. Ancakilerleyen yıllarda festivallerimizle heryıl milyonlarca insanı Ürgüp’e çekmeyiplanlıyor ve amaçlıyoruz.Belediyenizin uyguladığı sosyalsorumluluk projeleri hakkındabilgi verir misiniz?İnsanı yaşat ki devlet yaşasın demişatalarımız. İnsanımıza yöneliksorumluluğumuzun bilincinde olarakplanlamalarımızı yapıyor ve hayatageçiriyoruz. İlk olarak Ramazan Ayındaoluşturduğumuz ve büyük ilgi çekenRamazan Sokağımızda günlük 700kişi ile birlikte her gün iftar açmaktanbüyük bir haz duyduğumu belirtmekisterim. İnsanımızla bu birlik veberaberlik ortamını teneffüs ederkenaynı zamanda eski ramazanlaraait geleneklerin, kültürel unsurlarınyaşatıldığı Ramazan etkinliklerimizigerçekleştirdik. Çocuklarımıza yönelikolarak bir yaz tiyatro kursumuz oldu vebüyük ilgi gördü. Yine sağlık hareketlebaşlar düşüncesi ile çocuklarımızabisiklet sevgisini aşılamak amacıylaHaydi Çocuklar Bisikletle Okulaetkinliğimizle farkındalık oluşturmakamacıyla çocuklarımıza kask dağıttık veonlarla birlikte bisiklete bindik. Bu bizleriçinde çocukluğumuzu hatırladığımızunutulmaz bir anı oldu. Ortaöğretimöğrencilerimize yönelik olarak bütünÜrgüp’ü kapsayan ücretsiz bir denemesınavı gerçekleştirdik. Uyuşturucu ilemücadele konulu önemli konuklarımızıniştirak ettiği bir sempozyum düzenledik.Anneler Günü ve Dünya Kadınlar Günügibi önemli günleri kadınlarımızlabirlikte kutladık. Konya Ovası ProjesiKapsamında “Ürgüp Belediyesi Kadınve Gençlik Gelişim Merkezi”ni kurduk.Merkezimizde işsiz 20 kadınımıza doğal dağıttık, Ürgüp’ü bayrakla donattık.Mübarek Ramazan ve KurbanBayramlarımızı bizler Ürgüp CumhuriyetMeydanında kurduğumuz bayramlaşma çadırında halkımızla iç içe idrak ettik.Ve sayamadığımız birçok etkinliklesosyal belediyecilik kavramının karşılığınıvermeye çalıştık.Belediye olarak şu ankidurumunuzu değerlendirirmisiniz? Belediyenizin önemligördüğünüz sorunları ve çözümöngörüleriniz nelerdir?sabun imalatını öğretmek suretiylemesleki eğitim verdik. Atölyemiz halaçalışmalarına devam ediyor. Yineaynı merkezde Ürgüp’te bulunanyaklaşık 5000 üniversite öğrencisineyönelik olarak kişisel hijyen, mutfak veiletişim eğitimlerimiz gerçekleşti. Şanlıordumuzun sınır ötesi harekatlarınadestek olmak üzere milletimizlekenetlenerek tüm halkımıza bayrak Ülke olarak, hatta bütün dünya olarak çokzor bir süreçten geçiyoruz. Belediyelerimizçok önemli ekonomik, sosyal ve kültürelhizmet sorumluluklarıyla karşı karşıya.Tabi doğal olarak bu sorumlulukları yerinegetirmek önemli bir mali yükü de beraberindegetirmekte. Biz Ürgüp Belediyesi olarak malianlamda kendimize yetecek öz kaynaklarıoluşturduk. Şükürler olsun ki önemli birmaddi sıkıntımız bulunmamakta. AncakÜrgüp konumundan ötürü hizmette sürekliiyileştirme zorunluluğu olan bir şehir. Bizdebunun bilincindeyiz. Bu amaçla süreklikaynak üretme çabasındayız. Bunun yanısıra ilçe merkezinde özellikle yaz aylarındayoğunlaşan bir trafik ve otopark sorunumuzvar. Bu konuda da çalışmalarımız devamediyor.Belediyenizin planlı ve çağdaşkentleşme, çevrenin ve kültürelvarlıkların koruması durumunudeğerlendirir misiniz?Mücavir alanlarımızın önemli bir bölümüdoğal ve kentsel sit alanı olarak tescillidurumda. Bu durumdan ötürüimar konusunda sıkı bir uygulamave denetim sistemimiz var. Doğalzenginliklerimizi de korumayıkendimize misyon edinmiş bir siyasetanlayışımız var. Bu konuda bir tavizolması mümkün değildir. Kaldı kivatandaşlarımızda da aynı bilincinbulunmasından ötürü bu konuda ciddisıkıntı yaşamamaktayız. Bizler sahipolduğumuz değerleri koruyarak ve hattaüzerine yenilerini ekleyerek geleceknesillere aktarmaya söz veriyoruz.Son olarak eklemek istediğinizhususlar ve vatandaşlarınızavermek isteğiniz mesaj var mı?Vatandaşlarımız bize güvenerek buşehre hizmet etmeyi bizlere layık gördü.Hiç kuşkuları olmasın ki bizde bugüvene karşılık emanetlerine gecemizigündüzümüze katarak gözümüz gibibakacağız. Ürgüp’ün her sokağını,her caddesini, her taşını büyük biremek, yüksek bir dikkat ve göz nuruylaişleyeceğimizden kimsenin şüphesi,kuşkusu olmasın. Allah’a emanetolunuz. Sağlıkla kalınız