Anasayfa » Gündem » Osman SÜSLÜ UÇHİSAR BELEDİYE BAŞKANI

Osman SÜSLÜ UÇHİSAR BELEDİYE BAŞKANI

Benim Başkanlık Görevini Yürütürken Benimsediğim İlkeler; Tarafsızlık, Dürüstlük, Liyakat, Nesnellik, Saydamlık, Hesap verebilirlik, Adalet, Eşitlik,‘Kamu Yararını Gözetme, Profesyonelliktir.

Sayın Başkanım özgeçmişinizden ve çalışma ilkelerinizden ve prensiplerinizden söz edermisiniz

1968 yılında Nevşehir’in Uçhisar kasabasında doğdum. Ortaokul velise eğitimimi Nevşehir İmam Hatip Lisesi’nde tamamladım. Yüksek eğitimimi Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde tamamlayarak 1990 yılında öğretmen olarak memuriyet hayatıma başladım. 1995-1999 yılları arasında Uçhisar Milli Gençlik Vakfı Uçhisar Şube Başkanlığı, 1999 Yerel Seçimler’de Fazilet Partisi Uçhisar Belediye Başkan Adayı olarak sivil toplum ve siyasi hayatım başlamış oldu. 2006-2009 yılları arasında Nevşehir Eğitim Bir-Sen ve Memur-Sen il başkanlıklarını yürüttüm. 30 Mart 2009 Yerel Seçimleri’nde AK Parti’den Uçhisar Belediye Başkanı olarak seçildim. 2009- 2014 yılları arasındaAK Parti’den belediye başkanı olarak görev yaptım. Yeniden 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Uçhisar Belediye Başkanı seçildim. Songül Süslü hanımefendi ile evli olup 5 çocuk babasıyım. Benim başkanlık görevini yürütürken benimsediğim ilkeler; tarafsızlık,dürüstlük, liyakat, nesnellik,saydamlık, hesap verebilirlik, adalet,eşitlik, kamu yararını gözetme,profesyonelliktir. Belediye başkanlığı hem siyasi hem idari bir makamdır buyüzden sorumluluğu da fazladır. Bu sorumluluğun altından kalkabilmek için önceki başkanlığımda olduğu gibi bu görev sürecimde de belirttiğim ilkeler doğrultusunda devam edeceğim. Belediyenizin yatırım, hizmetv e kalite politikalarınız,hedefleriniz hakkında bilgirica edebilir miyiz?Uçhisar Belediyesi; kasabamızıngelişimi ve halkın hayat standardınıyükseltmek amacıyla gelecek 5 yıllıkçalışmasını planlamıştır Yapılanbu planlamada, Uçhisar Belediyeyönetiminin, katılımcı bir anlayışlayeniden belirlediği misyon-vizyon veilkeler doğrultusunda önümüzdeki5 yıl boyunca yapacağı çalışmalarıbelirlenmiştir. Bu planlamalardoğrultusunda yapılan çalışmalarınamacı:• H ızlı ve verimli hizmet anlayışınıkurumda yerleştirmek,• Kültür ve tanıtım faaliyetlerinietkin kılarak şehrin kültür veturizmine katkı sağlamak,turizmde önemli bir yeri olanUçhisar’ı tüm dünyaya tanıtmak,• Belediye hizmetlerini halkatanıtmak ve iletişimi etkin kılmak,• Bilişim teknolojilerini kullanarakBelediyemiz hizmetlerini etkin veverimli kılmak,• Kasabamızın alt yapısınıiyileştirmek, yeni projeler veyatırımlar ile güçlendirmek,• Su miktarını ve kalitesiniartırmak,• Park-Yeşil Alan sayılarını vekalitesini artırarak, yaşanabilirbir çevre, sağlıklı ve modern birkasaba oluşturmak. Turizm’in adresi olarakdeğerlendirilen Nevşehir veilçelerinde turizmi geliştirmegirişimlerinin etkileri ve bualanda belirlenen hedefprogramları ve çalışmalarıdeğerlendirir misiniz?Dünya genelinde büyük birivme kazanan turizm sektörü,günümüzün en büyükendüstrilerinden biri halinegelmiştir. Turizm; dünyabarışının sağlanması, insanlarve uluslararası ilişkiler alanındaolumlu atmosfer yaratması,istihdam ve bölgesel kalkınma gibikatkılarından dolayı gelişmekteolan ülkeler açısından vazgeçilmezbir sektör haline gelmiştir. Turizminbu denli önemli olduğu günümüzdeturizmi geliştirmek önemli birolgudur ve bunun içinde turistikbölgelerin tanıtımı büyük önemtaşımaktadır. Şu an geldiğimiznoktada bu çalışmaların sonuçverdiğini göstermekte ve bizihedeflerimize yürümekte isteğimizive azmimizi artırmaktadır. Uçhisarbelediyesi olarak da Uçhisar’ıntanıtılması ve bölgemizinturizm potansiyelinin artırılmasıkonularında çalışmalarımız devametmektedir. Yapımı tamamlananDerebağ-Cevizli mevkii projesi debunun en güzel örneklerindendir.Bunun yanı sıra ulusal veuluslararası turizm fuarlarınakatılarak da tanıtıma büyük faydasağladığımızı düşünüyorum. Belediyenizin uyguladığı sosyalsorumluluk projeleri hakkındabilgi verir misiniz?Sosyal sorumluluk davranışı her şeydenönce, karşılığında doğrudan hiçbirfayda beklemeksizin gönüllü olarakyapılan bir davranıştır. Toplumda bilinçve farkındalık yaratır. Örnek teşkil ederve toplumsal bilinci uyandırır. Bizdebu kapsamda kütüphane projesi vehayvan barınağı gibi projelerle sosyalsorumluluğumuzu yerine getirmekteyiz.Belediye olarak şu ankidurumunuzu değerlendirirmisiniz? Belediyenizin önemligördüğünüz sorunları ve çözümöngörüleriniz nelerdir?Önceden de belirttiğim gibi 5yıllık planımızı yaptık ve bu plançerçevesinde çalışmalarımızısürdürmekteyiz. Bugüne kadar bir engelveya sorunla karşılaşmadık.Belediyenizin planlı ve çağdaşkentleşme, çevrenin ve kültürelvarlıkların koruması durumunudeğerlendirir misiniz?Kültürel varlıkların korunmasın da bölgeolarak en hassas konumdayız diyedüşünüyorum. Tabiatımız ve kültüreldeğerlerimiz bizler için çok önemli vegelecek nesle bırakacağımız kıymetlibirer hazine durumundadır. Bunun içinöncelikle bölgenin en yüksek kalesiolma ününe sahip Uçhisar Kalesininrestorasyonu için incelemelerinibaşlattık. Bunun yanında öncedendağınık halde işletmelerin bulunduğuDerebağ-Cevizli mevkiinde de doğalgörünüme daha uyumlu ve düzenlibir görünüm kazanması adına TOKİile anlaşarak projeyi hayata geçirdik.Gerekli gördüğümüz her yerde de bugibi çalışmaları yapmaktayız.Belediyenizin önem verdiğiturizm, sosyal ve kültürelfaaliyetler nelerdir?Belediye olarak vatandaşımızın sosyokültüreletkinliklerle bütünleşmesinisağlamak adına geziler düzenliyoruz.Bu gibi etkinliklere destek veriyorum.Yine turizm adına fuarlara katılarakUçhisar’ın yurtiçi ve yurtdışı sahadatanıtılmasını imkân sunduğu gibivizyonumuzun genişlemesine de katkısağlamaktadır.Son olarak eklemek istediğinizhususlar ve vatandaşlarınızavermek isteğiniz mesaj var mı?Son olarak benim başkanlıksürecimdeki tek gayem memleketimefaydalı olabilmek vatandaşlarımınhayır duasını alabilmek, görev süremizbittiğinde arkamda eser bırakabilmektir.Hz. Mevlana’nın şu sözü ile cümlemisonlandırayım “Kamil odur ki; koyadünyada bir eser, eseri olmayanınyerinde yeller eser.”