Anasayfa » Gündem » Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tunus’a Sürpriz ‘Libya’ Ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tunus’a Sürpriz ‘Libya’ Ziyareti

Libya’nın Akdeniz kıyısındaki komşusuTunus’a sürpriz bir ziyarette bulunan CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, CumhurbaşkanıKays Said ile görüşmesinde,“Libya’da istikrarın sağlanması yönündekiçabalara, Tunus’un çok değerli ve yapıcıkatkıları olacağı inancındayım” ifadesi dikkatçekti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni seçilenTunus Cumhurbaşkanı Kays Said ileönce baş başa daha sonra da heyetler arasıgörüşme gerçekleştirdi. CumhurbaşkanıErdoğan’a ziyarette Dışişleri Bakanı MevlütÇavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı HulusiAkar, MİT Başkanı Hakan Fidan, CumhurbaşkanlığıSözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti.Dost ve kardeş ülke Tunus’ta bulunmaktan,Cumhurbaşkanı Said’in görevebaşlamasından bu yana Tunus’u ziyareteden ilk Cumhurbaşkanı olmaktan duyduğumemnuniyeti dile getiren CumhurbaşkanıErdoğan, Said’i, bu göreve yüzde 70gibi yüksek oranda bir oy alarak seçilmesindendolayı kutladı.Türkiye ile Tunus arasındaki iş birliğininher alanda, gerek siyasi gerek askeri,ekonomik, kültürel alanlarda, turizm alanındadayanışmanın güçlenerek devamındanyana olduğunu yaptıkları görüşmedeifade ettiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan,Türkiye’nin bugüne kadar olduğu gibibundan sonra da Tunus’un yanında olmayısürdüreceğini söyledi.Erdoğan: Tunus, Libya’dakiOlumsuz Gelişmelere Yapıcı KatkıSağlayacakTunus Cumhurbaşkanı Kays Said ilegörüşmesi sonrasında düzenlenen ortak basıntoplantısında Cumhurbaşkanı ErdoğanLibya konusuna değinerek, “Libya’daateşkesin sağlanıp siyasi sürece dönülmesiamacıyla atabileceğimiz adımlar,yürütebileceğimiz işbirliği üzerinde durduk.Libya’daki olumsuz gelişmeler sadeceLibya’da kalmıyor aynı zamanda komşuülkeler, başta Tunus olmak üzere, ciddimanada rahatsız oluyor. Libya’da istikrarınsağlanması yönündeki çabalara,Tunus’un çok değerli ve yapıcı katkılarıolacağı inancındayım. TBMM’den mutabakatmetnini de anlaşmayı da geçirdik.Bundan sonraki süreci de bu istikamettedevam ettireceğiz. Yunanistan’ın buradasöz sahibi olması söz konusu değil.Libya’da bulunan, 5 bini Sudan’dan, 2 biniRusya’dan Wagner diye girenler hangi sıfatlageldiler, orada ne işleri, hangi bağlantılarıvar? Medya olarak sormanız lazım.Biz hiçbir yere bugüne kadar davetsizmisafir olmadık. Bir davet olursa tabii kibunu değerlendiririz. Hafter meşru değil.Uluslararası karşılığı olan Serrac’la beraberadım atıyoruz, Hafter’in böyle bir vasfıyok. Libya’daki kardeşlerimizi bunlara ezdirmeyelim”ifadelerini kullandı.Tİ KA’dan HastaneCumhurbaşkanı Erdoğan, TİKA’nınTunus’ta inşa edeceği hastane konusundabir mutabakat sağlandığını da açıklayarak,“İnşallah en kısa zamanda bunun protokolünüde imzalamak suretiyle adımlarınıatacağız. Bunun yanında bir diğer konuda yine değerli kardeşimle görüştüğümüzo da tabii şu anda zeytin ihracına yönelikadımlar atılabilecek, çünkü biz de zeytindeönemli bir ülkeyiz. Fakat tabii Tunus’unda ihraç ürünlerinin başında şu anda hasadınbol olması sebebiyle zeytin var. Bukonuyu da gerek Ticaret Bakanlığımız, gerekTarım ve Orman Bakanlığımız onlarlaele almak suretiyle bizim için gerekli olanı,biz de ihraca yönelik üçüncü ülkelerene gibi adımlar atabiliriz bunları değerlendiripinşallah bunun adımını da tabii atmanınfaydalı olacağına özellikle inanıyorum.Bu çalışmaları yapacağız. Tabii bir de malumhurma konumuz var. Daha önce bizTunus’tan bayağı hurma aldık. Şimdi ramazangeliyor artık, yılı deviriyoruz, bundansonra tabii ramazanda özellikle hurmatüketimi bizde iyidir” dedi. Tunus Cumhurbaşkanı Said:Bu İki Ülke Arasındaki Bir MeseleTunus Cumhurbaşkanı KaysSaid de konuşmasında, mevkidaşıErdoğan ile “Tunus zeytinyağı vehurması”nın bulunduğu öğle yemeğindesağlık, tarım ve diğer tüm sektörlerdeiş birliğinin yanı sıra ekonomik,toplumsal ve siyasi meseleleri elealdıklarını belirtti.Said, Erdoğan ile gerçekleştirdiğigörüşmede ayrıca Türk İşbirliği veKoordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın(TİKA), Tunus’ta inşa etmeyi planladığıhastane projesini değerlendirdiklerinikaydetti. Cumhurbaşkanı Said,“Türkiye ile iş birliğinin tüm alanlardadaha verimli ve geniş ufuklar taşıdığını”belirtti.Türkiye ile Libya Arasında SesGetiren AnlaşmaTürkiye ile Libya’daki UMH arasında27 Kasım’da “Güvenlik ve Askeriİşbirliği Mutabakat Muhtırası” ile iki ülkeninuluslararası hukuktan kaynaklananhaklarının muhafazasını hedefleyen“Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasınaİlişkin Mutabakat Muhtırası”imzalandı. Türkiye, Libya ile imzaladığıve Akdeniz’deki denklem/dengelerideğiştiren “Deniz Yetki Alanlabasıntoplantısında Cumhurbaşkanı ErdoğanLibya konusuna değinerek, “Libya’daateşkesin sağlanıp siyasi sürece dönülmesiamacıyla atabileceğimiz adımlar,yürütebileceğimiz işbirliği üzerinde durduk.Libya’daki olumsuz gelişmeler sadeceLibya’da kalmıyor aynı zamanda komşuülkeler, başta Tunus olmak üzere, ciddimanada rahatsız oluyor. Libya’da istikrarınsağlanması yönündeki çabalara,Tunus’un çok değerli ve yapıcı katkılarıolacağı inancındayım. TBMM’den mutabakatmetnini de anlaşmayı da geçirdik.Bundan sonraki süreci de bu istikamettedevam ettireceğiz. Yunanistan’ın buradasöz sahibi olması söz konusu değil.Libya’da bulunan, 5 bini Sudan’dan, 2 biniRusya’dan Wagner diye girenler hangi sıfatlageldiler, orada ne işleri, hangi bağlantılarıvar? Medya olarak sormanız lazım.Biz hiçbir yere bugüne kadar davetsizmisafir olmadık. Bir davet olursa tabii kibunu değerlendiririz. Hafter meşru değil.Uluslararası karşılığı olan Serrac’la beraberadım atıyoruz, Hafter’in böyle bir vasfıyok. Libya’daki kardeşlerimizi bunlara ezdirmeyelim”ifadelerini kullandı.Tİ KA’dan HastaneCumhurbaşkanı Erdoğan, TİKA’nınTunus’ta inşa edeceği hastane konusundabir mutabakat sağlandığını da açıklayarak,“İnşallah en kısa zamanda bunun protokolünüde imzalamak suretiyle adımlarınıatacağız. Bunun yanında bir diğer konuda yine değerli kardeşimle görüştüğümüzo da tabii şu anda zeytin ihracına yönelikadımlar atılabilecek, çünkü biz de zeytindeönemli bir ülkeyiz. Fakat tabii Tunus’unda ihraç ürünlerinin başında şu anda hasadınbol olması sebebiyle zeytin var. Bukonuyu da gerek Ticaret Bakanlığımız, gerekTarım ve Orman Bakanlığımız onlarlaele almak suretiyle bizim için gerekli olanı,biz de ihraca yönelik üçüncü ülkelerene gibi adımlar atabiliriz bunları değerlendiripinşallah bunun adımını da tabii atmanınfaydalı olacağına özellikle inanıyorum.Bu çalışmaları yapacağız. Tabii bir de malumhurma konumuz var. Daha önce bizTunus’tan bayağı hurma aldık. Şimdi ramazangeliyor artık, yılı deviriyoruz, bundansonra tabii ramazanda özellikle hurmatüketimi bizde iyidir” dedi.rının Sınırlandırılmasına İlişkin MutabakatMuhtırası”nı BM’ye bildirdi.Anlaşma kapsamında, iki ülke arasındagüvenlik, askeri eğitim, savunma sanayi,terörizmle mücadele, askeri planlama,tecrübe aktarımı ve talep olması halindegüvenlik ve savunma iş birliği ofisi kurulmasıkararlaştırıldı.Bakan Akar: Libya mutabakatıdiğer ülkelere karşı bir tehdit,taciz değilMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar,Libya mutabakatı konusunda yaptığı açıklamada,“Bu hiçbir şekilde diğer ülkelerekarşı bir tehdit, diğer ülkelerin hakkına, hukukunataciz değildir. Mutabakatların gerekleriniyapmaya devam ediyoruz. ABD’limüttefiklerimizin, Rus dostlarımızın da sorumluluklarınıyerine getirmelerini bekliyoruz”diye konuştu.Mutabakata kim ne dedi?YunanistanLibya ile imzalanan anlaşmanın uluslararasıhukuka aykırı olduğunu iddiaeden Yunanistan Libya’nın Atina Büyükelçisinisınır dışı etti. Yunanistan anlaşmanınGirit’in varlığını gözardı ettiğini veYunanistan’ın kıta sahanlığını ihlal ettiğiniileri sürdü.Türkiye’yi Birleşmiş Mİlletler’e şikâyeteden Yunanistan, anlaşma nedeniyle AB’nin Türkiye ve Libya’ya yaptırım uygulamasını istediğinide açıkladı.ABDABD’nin Yunanistan Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, Libyaile imzalanan anlaşmaya Washington yönetiminin karşıolduğunu söyledi.RusyaRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova,“Söz konusu muhtıraları imzalayan tarafların siyasi sağduyusergileyerek Libya ve Akdeniz’in genelindeki zorlusüreci daha da zorlaştıracak adımlardan kaçınacaklarınıumuyoruz” ifadelerini kullandı.Avrupa BirliğiBrüksel’de bir araya gelen AB’ye üye 27 ülkenin devletve hükümet başkanlarının üzerinde uzlaşmaya vardığıortak bildirgede, Türkiye ile Libya arasındaki mutabakatın“üçüncü ülkelerin egemen haklarını ihlal ettiği” iddiaedildi.‘Askeri İşbirliği Mutabakat’ı Neleri Kapsıyor?Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Askeri İşbirliğiMutabakatı’nın Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklananhaklarının korunması anlamına geldiğini belirterek“Zenginliklerin hakça paylaşılması taraftarıyız.” dedi.Çavuşoğlu, mutabakatın benzerini bölgedeki diğerülkelerle de yapmaya “hazır” oldukları mesajınıda verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmayla, DoğuAkdeniz’deki yetki alanını maksimum düzeye çıkardıklarınıbelirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu mutabakatmuhtırasıyla Türkiye’nin uluslararası hukuktankaynaklanan haklarını kullandığını belirterek, bir sondajgemisi daha alınacağını açıkladı. CumhurbaşkanıErdoğan ayrıca, “Bu çalışmaları, bu araştırmaları sadeceAkdeniz’de değil, zaman zaman Karadeniz’de,hatta belki uluslararası sularda da sürdüreceğiz” dedi.Türkiye, 14 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Libya’nın16 yaşından küçük ve 55 yaşından büyük umumamahsus pasaport sahibi vatandaşlarına, Türkiye’yeyapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde vize muafiyetisağladı.KKTC’ye Türkiye’den İH A ve SİH A’larGönderildiKKTC Hükümeti tarafından Türkiye’nin kullsanımınatahsis edilen Geçitkale Havalimanı’na üç tırla gönderilenİHA ve SİHA’ların, Doğu Akdeniz’deki sondajve savaş gemilerine eşlik etmek için kullanılacağı belirtiliyor.