Anasayfa » Gündem » CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ÇİN İLE İŞBİRLİĞİ MESAJLARI

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ÇİN İLE İŞBİRLİĞİ MESAJLARI

Türkiye-ABD geriliminin tırmandığıbir dönemde Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı ŞiCinping’i ziyaret etti. Japonya’da gerçekleşenG20 Zirvesi’nin hemen ardından biraraya gelen iki lider, Ankara-Pekin hattındakiekonomik ve siyasi ilişkileri ele aldı.Ekonomik ilişkilerin ön plana çıktığı temaslardaküresel konular da masaya yatırıldı.Türkiye ve Çin arasında 2018 yılı sonundaticaret hacmi 23 milyar dolar seviyesineulaşmış durumda, iki ülkenin devletbaşkanları hem bu ticaret hacmini genişletmekhem de karşılıklı yatırımları artırmakamacıyla Çin’de bir araya geldi.CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’INÇİN İLE İŞBİRLİĞİ MESAJLARITürkiye-ABD geriliminin tırmandığı bir dönemdeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin DevletBaşkanı Şi Cinping’i ziyaret etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ülke arasındakiilişkilerin önemine vurgu yaptı ve görüşmeyedair şunları söyledi; “Binlerce yıllık ilişkileresahip, İpekyolu ile birbirine bağlanan kadimmedeniyetler üzerine kurulu Türkiye-Çin işbirliğiningüçlendirilmesi için potansiyelin büyükolduğuna inanıyorum. Türkiye-Çin ilişkileriniher alanda uzun soluklu bir anlayışla ve stratejikbir bakışla güçlendirme noktasında mutabıkkaldık. ‘Tek Çin’ politikası, Türkiye için stratejikönemdedir. Çin’i ziyaretim bu defa küreselbarış ve istikrara yönelik sınamaların arttığıbir dönemde gerçekleşiyor. Türkiye-Çin ilişkileringüçlenmesi, bölgesel ve küresel istikrarada büyük ve farklı bir katkı sağlayacaktır.” Cumhurbaşkanı Erdoğan, ŞiCinping’e Türkiye ve Çin’in ilişkilerigeliştirmek için tarihi ticari ilişkileredayanan büyük bir potansiyelesahip olduğunu söylediğini belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu durumlaiki ülkenin bölgesel ve küresel istikrarakatkıda bulunacağını da vurguladı.Görüşmeye, Dışişleri BakanıMevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve TabiiKaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,Milli Savunma Bakanı HulusiAkar, Sanayi ve Teknoloji BakanıMustafa Varank, Ticaret Bakanı RuhsarPekcan, Ulaştırma ve Altyapı BakanıMehmet Cahit Turhan, MİT BaşkanıHakan Fidan, Savunma SanayiiBaşkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığıİletişim Başkanı Fahrettin Altunve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahimKalın ile Türkiye’nin Pekin BüyükelçisiAbdülkadir Emin Önen deeşlik etti. Çin Lideri Şi’den Türkiye İleİş Birliğini Güçlendirme VurgusuÇin Devlet Başkanı Şi, görüşmedeiki ülke liderlerinin Japonya’dadüzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nekatıldığını hatırlatarak bu ziyaret vesilesiyleilişkileri geliştirmeyi umduklarınısöyledi.Pekin’de yapılan görüşmelerebüyük önem verdiklerini belirtenŞi, “Türkiye ve Çin yükselmekteolan piyasalar ve gelişmekte olan ülkeler.Karşılıklı stratejik güveni artırmalı,stratejik iş birliği ve koordinasyonugüçlendirmeli, kararlılıklamerkezinde Birleşmiş Milletlerinve uluslararası hukuk sisteminin olduğuuluslararası sistemi korumalı,çok taraflılığı ve uluslararası adaletiortaklaşa savunmalıyız” ifadelerinikullandı.Türkiye ve Çin’in, merkezindeDünya Ticaret Örgütü’nün olduğuuluslararası ticaret sistemi ve çok taraflılığın ortaklaşa koruması gerektiğinikaydeden Şi, “Cumhurbaşkanı(Erdoğan) ile ortak çıkar ve endişelerle,ikili, bölgesel ve uluslararasımeseleler hakkında derinlemesinegörüş alışverişinde bulunmayı temenniediyorum” diye konuştu. Çin DevletBaşkanı Şi ayrıca gelecek süreçteÇin-Türkiye stratejik ilişkilerini Türktarafıyla planlayıp yönlendirmeye hazırolduklarını belirterek ikili ilişkilerinyanı sıra diğer gelişmekte olan ülkelerinçıkarını korumanın önemine devurgu yaptı.Çin Basını Ortak Çıkar İçinOrtak Çalışma Vurgusu YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan’ınOsaka’da düzenlenen G-20 Zirvesi’ninardından Çin Halk Cumhuriyeti’negerçekleştirdiği resmi ziyaret, Çin basınındageniş yer buldu. CumhurbaşkanıErdoğan ile Çin Devlet BaşkanıŞi arasındaki görüşmeden Kuşak YolGirişimi konusunu öne çıkaran Çinbasını, Türkiye’nin bu girişime OrtaKoridor projesiyle entegre edileceğiniyazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yatırımprojelerine verdiği değerden övgüylebahseden Çin basını, ‘ortak çıkariçin ortak çalışma’ vurgusu yaptı.Çin’in dış tanıtımında önemli birrol oynayan ve İngilizce yayın yapanChina Global Television Network(CGTN), Cumhurbaşkanı Erdoğan’ınziyaretiyle ilgili haberinde Türkiye ileÇin arasındaki iş birliğinin öneminedeğindi.Türkiye’nin Kuşak YolGirişimi’ne entegre edilmesiyle ilgiligörüşmeler gerçekleştirildiği aktarılanhaberde, “Çin ve Türkiye devletleri,Türkiye’nin Kuşak Yol Girişimi’ninOrta Koridor’una entegre edilmesinoktasında ortak çalışma yürütecekler”ifadelerine yer verildi.Türkiye, Kuşak YolGirişimi’nde Önemli Bir OrtakÇin Devlet Başkanı Şi Cinpingve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiyeile Çin arasındaki iş birliğininher alanda güçlendirilmesi” noktasındagörüş birliğinde olduğunu yazanCGTN haberinde şu satırlar kalemealındı:“Çin Devlet Başkanı Şi Cinping,Türkiye’yi Kuşak Yol Girişimi kapsamındaönemli bir ortak olarak konumlandırıyor.Çin ve Türkiye devletleri,Türkiye’nin Kuşak Yol Girişimi’nin OrtaKoridor’una entegre edilmesi noktasındaortak çalışma yürütecekler.”Cumhurbaşkanı ErdoğanMakalesinde Ortak GelecekVizyonuna Vurgu YaptıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Çin gazetesi Global Times’a yazdığımakalede Türkiye-Çin ilişkileri konusundadeğerlendirmelerde bulundu. CumhurbaşkanıErdoğan, “Türkiye olarak dünyabarışı, güvenliği ve istikrarının korunması,çok taraflılığın teşvik edilmesi ve serbestticaretin sürdürülmesi gibi alanlardaÇin ile aynı vizyonu paylaşıyoruz. Dünyaüzerinde hakk ettiği yerleri alması hedefinebu yüzyılda ulaşmak Çinliler için‘Çin rüyası’, biz Türkler için de ‘Türkrüyası’dır” ifadelerine yer verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, makalede,yeni bir dünya sisteminin ortaya çıkmayabaşladığı bu dönemde Türkiye ve Çin’ebüyük sorumluklar düştüğünü vurguladı.Coğrafi uzaklıklarına rağmen Türkiyeve Çin’in yüzyıllarca yakın ekonomikve kültürel iş birliği içinde olduğunuhatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan,“Asya’nın en doğusunda ve Asya’nın enbatısında yer alan iki kadim medeniyetesahip olan Çinliler ve Türkler, tarihi İpekYolu’nun koruyuculuğunu üstlenerek ticaretve kültürel etkileşimin gelişmesindeinsanlığa büyük katkı sağladılar” değerlendirmesindebulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkelerimizarasında yüzyıllar boyunca devametmiş bu iş birliği günümüzde de ÇinDevlet Başkanı değerli dostum Sayın ŞiCinping’in öncülük ettiği Kuşak ve Yolgirişimi ile daha da güçlenerek devamediyor” ifadelerini kullandı.Türkiye’nin öncülük ettiği OrtaKoridor girişiminin Kuşak ve Yol girişimininmerkezinde yer aldığını ifadeeden Erdoğan, Türkiye’den başlayıpdemiryolu ile Gürcistan’danAzerbaycan’a, buradan da HazarDenizi’ni aşarak Türkmenistan veKazakistan’ı takiben Çin’e ulaşan OrtaKoridor’un, Kuşak ve Yol projesininen önemli bileşenlerinden birini oluşturduğununaltını çizdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan,Türkiye’nin hayata geçirdiği Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi, İstanbulBoğazı’na inşa edilen 3. köprüYavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbulBoğazı’nın altından geçen Marmarayve Avrasya tünelleri, ÇanakkaleBoğazı’nda inşasına başlanan 1915Çanakkale Köprüsü, bölünmüş yollar,otobanlar, hızlı tren hatları, lojistiküsleri ve tüm iletişim altyapısınınOrta Koridor projesi kapsamında gerçekleştirilenaltyapı yatırımları olduğunu,tüm bu projelerin Kuşak YolProjesi’nin Pekin ile Londra arasındakibağlantıyı sağlama hedefine doğrudankatkı sunacağını anlattı.Orta Koridor’un sağladığı zamanavantajı ve mevsim etkilerinden bağımsız12 ay boyunca hizmet verebilecekbir güzergâh olması nedeniyle Kuşakve Yol projesine çok büyük katkılarsunacağına inandığını dile getirenErdoğan, “Bu kapsamda Kuşak ve Yol projesini, Orta Koridor ile entegre etmekiçin Çinli dostlarımız ile çalışmayadevam edeceğiz” ifadesine yer verdi.Çinli İş İnsanlarına ÇağrıÇin ile karşılıklı ticaret hacmini,her iki ülkenin çıkarlarına hizmet etmeyeyönelik daha dengeli ve sürdürülebilirbir temele dayalı şekilde mevcut seviyesininönce iki katı olan 50 milyardolara, sonra 100 milyar dolara çıkarmanınhedefleri arasında yer aldığınıbelirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunoktada Çinli iş adamlarını Asya veAvrupa’nın kesiştiği nokta ile Kuşak veYol projesinin kalbinde yer alan ülkemizeyatırım yapmaya çağırıyorum” ifadesineyer verdi.Erdoğan, makalesinde şunlarıkaydetti:“Unutmayalım ki Türkiye’ye yapacağınızyatırım sadece 82 milyonlukgenç ve dinamik nüfusu ile dünyanın16. büyük ekonomisine yapacağınızyatırım değil aynı zamanda ülkemizinhinterlandında bulunan 1,6 milyarlıkbir nüfusa ve 24 trilyon dolarlık birgayri safi milli hasılaya yapılan bir yatırımdır.Hepsinden önemlisi Türkiye’yeyapılan yatırım Kuşak ve Yol projesi vehepimiz için yeni bir gelecek oluşturmarüyamıza yapılan yatırımdır.”Bugün dünyanın ciddi küresel meydanokumalar ile karşı karşıya olduğunuve ekonomik küreselleşme derinleşirken,küresel serbest ticaret sistemineyönelik tehditlerin, bütün dünya ekonomileriiçin tehdit oluşturduğunu vurgulayanCumhurbaşkanı Erdoğan, “Halentek kutuplu bir dünyada yaşadığımızgibi bir yanlış anlayışın ürünü olan butehditler, dünya barış ve istikrarını dazedelemektedir” diye yazdı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, satırlarınışöyle tamamladı:“Türkiye olarak dünya barışı, güvenliğive istikrarının korunması, çoktaraflılığın teşvik edilmesi ve serbest ticaretinsürdürülmesi gibi alanlarda Çinile aynı vizyonu paylaşıyoruz. Bu yenisistemin inşası sürecinde de insanlıktarihinin en kadim medeniyetleri olanTürkiye ve Çin’e tekrar büyük görevlerdüşmektedir.”Çin Ziyareti İlk MeyveleriniVerdiCumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan’ın Çin ziyaretindeki temaslarmeyvelerini vermeye başladı.EXPO 2019 Pekin’deki TürkiyeMilli Günü açılışı sebebiyle Çin’debulunan Pekcan, uzun süredir ilk defaTürkiye’den Çin’e 25 ton kirazın ihraçedildiğini açıklamış, sebze-meyve, denizve süt ürünlerinde de gerekli izinlerinçıkacağına ilişkin beklentilerini dilegetirmişti.Konuya ilişkin soruları yanıtlayanRuhsar Pekcan, uzun süredir Çin’e Antepfıstığı ihracatına engel olan bürokratikve teknik engellerin aşıldığını belirterekihracat izninin çıktığının müjdesiniverdi.Pekcan, Türkiye Tarım ve OrmanBakanlığı ile Çin Halk CumhuriyetiKalite Kontrol, Denetim ve KarantinaGenel İdaresi arasında “Türkiye’denÇin’e İhraç Edilen Antep fıstığı İçin BitkiSağlığı Gereklilikleri Protokolü”nün3 Eylül 2016’da imzalandığını hatırlatarak,“Söz konusu protokole bağlı teknikşartların yerine getirilememesi sebebiyleÇin’e Antep fıstığı ihracatımızresmi olarak başlayamamıştı. Bakanlıkolarak söz konusu husus Çin makamlarınezdinde her fırsatta dile getirdik” dedi.Pekcan, “Pekin ziyaretimde uzunsürenin ardından 25 ton Türk kirazınınÇin’e girdiğini açıklamıştık. Yoğun temaslarımızdoğrultusunda Antep fıstığıihracatına engel olan bürokratik ve teknikengeller de aşıldı, Çin GümrüklerGenel İdaresi tarafından ülkemiz Antepfıstığının Çin’e ihracatına izin verildi “diye konuştu. Pekcan, bu güzel gelişme sayesindeAntep fıstığı ihracatçılarına 2,8 milyardolarlık yeni bir pazar açılmış olduğunuifade ederek, şu an itibarıyla teknik şartlarıkarşılayan 39 firmanın Çin’e Antepfıstığı satabileceğini belirtti.Firma sayısının artması için üreticive sanayicilerin şartlarını iyileştirmelerigerektiğine dikkati çeken Pekcan, ihracatçılarapazara giriş belgesi, fuar katılımı,yurt dışı birim kurulumu, markave tanıtım destekleri gibi birçok konudadestek sağladıklarını vurguladı.