Anasayfa » Gündem » ABD DEMOKRASİSİNE NELER OLUYOR?

ABD DEMOKRASİSİNE NELER OLUYOR?

Irak’ta ve Suriye’de PKK/PYD terörizmineon binlerce TIR dolusu yeniteknolojilere sahip ağır silahlar dâhilson derece önemli miktarda destek sağlayanve bu terör örgütlerini Türkiye’yekarşı eğiten, lojistik ve stratejik her türlüyardım sağlayan ABD beklenmedik,hatta hayal bile edilemeyen terör eylemiylesarsıldı. “Amerikan Demokrasisininve yaşam tarzının” simgesi kabuledilen Kongre binasına 6 Ocak 2021 tarihindeyapılan saldırı ve işgal ile tarihindegörülmemiş bir iç terörü yaşadı.ABD Yeni Başkanı Biden açıkça Trumpyanlısı silahlı grupların Kongre binasıbaskınını terör eylemi olarak tanımladı.ABD Kongresi, tarihte gerçekleştirilenilk saldırıdan tam 200 yıl sonra yenibir saldırıyı daha yaşadı. Bu ikinci saldırınınönemli özelliği saldırının ABDBaşkanı Trump’ın yandaşlarının oluşturduğugruba yaptığı tahrik edici konuşmasısonrasında gerçekleşmiş olmasıdır.Üstelik bu Kongre baskını, ABDKongresi’nin Anayasası gereğince 6Ocak tarihine kadar genellikle bir formaliteolarak değerlendirilen Başkanlıkseçiminde oyların çoğunu alan SeçilmişBaşkan Biden’nın seçim sonuçlarınıtescil için yaptığı oturumu engellemek,tescil işlemini yaptırmamak amacıylabir bakıma darbe girişimiyle yapılmışolmasıdır. ABD Kongresi’nin 200 yılsonra yeniden basılması ve AmerikanDemokrasi tarihine kara bir leke olarakgeçmiş olması ABD açısında son dereceönemli tarihi bir olay olmuştur.ABD Kongre işgali ile gelişen tarihiolayın yaratıcısı ve baş sorumlusu anayasalolarak görevi devam eden ABDBaşkanı Donald Trump’ın olması olayınönemini ve niteliğini hem ABD hemde dünya açısından derinleştirmiştir. ABD BaşkanlıkSeçimlerine usulsüzlük karıştığı yönündeki asılsız,gerçek olmayan, yargı organlarının usulsüzlükolmadığı kararlarına rağmen ileri sürdüğü iddialarıdevam ettiren ABD Başkanı Donald Trump’ın çağrısıylaWashington DC’de binlerce kişinin katıldığıbir miting düzenlemesiyle Kongre işgalinin fitiliateşledi.Gerçekte Trump, haftalardır 6 Ocak gününübir hesaplaşma günü olarak görüyordu. Taraftarlarından,o gün başkent Washington’a gidip, 3Kasım’daki seçimlerin sonuçlarını bir kenara bırakarakbaşkanlığı ellerinde tutmaları için Kongre veBaşkan Yardımcısı Mike Pence’e meydan okumalarınıistedi.Çarşamba sabahı önce Trump’ın avukatı RudyGiuliani, seçim tartışmalarının “düellolu yargılamayla”çözülmesi gerektiğini söyleyerek kasırgayıbaşlattı.Trump’ın en büyük oğlu Donald Trump Jr’ın,başkanları için “dövüşecek” parti üyelerine bir mesajıvardı. “Bu onların Cumhuriyetçi Partisi değilartık” dedi ve ekledi: “Bu Donald Trump’ın CumhuriyetçiPartisi.”Daha sonra Başkan Trump’ın kendisi, kenditalimatıyla “Hırsızlığı durdurun” ve “Saçmalık”diye slogan atan büyüyen kalabalığı, BeyazSaray’dan Kongre binasına giden üç kilometrelikyolda yürümeye teşvik etti. Trump, “Asla vazgeçmeyeceğiz.Asla yenilgiyi kabul etmeyeceğiz. Ülkemizusandı. Artık buna katlanmayacağız” dedi.Trump Beyaz Saray önünde bu konuşmasını tamamlarken,Kongre binasının içindeki oturumdabaşka bir olaylar zinciri yaşanıyordu. Kongre’ninortak oturumunda, seçimin sonuçları eyalet eyaletkataloglanıyordu. Önce Pence, Başkanın seçimsonuçlarına karşı çıkılan eyaletlerden gelen oylarıdikkate almama çağrısını dikkate almadı ve böylebir anayasal yetkisi olmadığını, anayasaya göre hareketedeceğini ve “büyük ölçüde sembolik” bir roloynadığını belirten bir yazılı açıklama yaptı.Cumhuriyetçiler, ilk itirazlarını Arizona’dakioylara yaptı ve Temsilciler Meclisi ile Senato, bueyalette Joe Biden’ın zaferini kabuledip etmemeyi, ayrı ayrı görüşmeyebaşladı. Ancak SenatoArizona’daki seçim sonuçlarına itirazıdeğerlendiren, olaylar nedeniyleoturuma ara verdi. TemsilcilerMeclisi’ndeki oturum ise gürültülüydü,konuşmacılar kürsüdeykenher iki taraf da tezahüratlar yapıyordu.Yeni seçilen Kongre Üyesi LaurenBoebert, “Geçen Pazar günüAnayasayı koruma ve desteklemekiçin ettiğim yemin, bu parodiyekarşı çıkmamı gerekli kılıyor”dedi. Kongre’de silah taşımakta ısrarlıolacağını söylemesiyle haberlerekonu olan Boebert “Halka alrışedilmemesine izin vermeyeceğim”diye de ekledi.Senato’daki tartışma farklı birtonda ilerliyordu. Bir cenazeye yakışankoyu takım elbise ve kravatıylagelen Senato’daki Cumhuriyetçilerinlideri Mitch McConnellTrump’ı övmeye değil, sanki gömmeyegelmişti. Mitch McConnell,“Bu seçim, kaybeden tarafın sadeceiddialarıyla geçersiz kılınacaksa,demokrasimiz bir ölüm girdabınagirer. Tüm bir ülkenin seçim sonuçlarınıkabul ettiğini asla göremeyiz.Her dört yılda bir, bedeli neolursa olsun iktidar mücadelesi görürüz”dedi. Başkan Donald Trump, BeyazSaray önünde destekçilerinin katıldığımitingde yaptığı konuşmadaki,“Asla vazgeçmeyeceğiz, yenilgiyiasla kabul etmeyeceğiz” sözleriylebaskın hareketini başlatmıştı. Seçimikaybeden Başkan Trump’ın konuşmasındansonra çeşitli grupları temsileden sembolleri taşıyan, kıyafetleriylede dikkatleri çeken tansiyonuyükselmiş kalabalık, ABD Senatosuile Temsilciler Meclisi’nin ortakoturumunun başlamasından kısabir süre sonra bina çevresindeki güvenlikbariyerlerini aşarak, Kongrebinası duvarlarına tırmanarak, binanınkapılarını ve pencerelerini kırarakbina içlerine ulaştı. Polisle yaşanançatışmalardan kısa süre sonrabazı göstericiler Senato’ya girdiler.Bu gelişme üzerine Kongre’dekiBaşkanlık Seçimi Seçiciler KuruluOylaması’nın onay oturumuna araverilerek, oturuma başkanlık edenABD Başkan Yardımcısı Mike Penceve Kongre üyeleri, güvenliklerinisağlamak için binadan çıkarıldılar.İnternete yansıyan videolarda,Temsilciler Meclisi’nin ön kapısınasilahlı bir göstericinin geldiğive polisin de silahlarını çekerek sözkonusu kişiyi durdurmaya çalıştığınailişkin görüntülerin yansımasıkamuoyuna terör olayının ulaştığıboyutu yansıtmış oldu. Bu görüntülerin ardından bir kadının silahla yaralandığıbilgisi de kamuoyuna yansıdı.ABD Kongresi’nde, ABD BaşkanıDonald Trump destekçileri ile polisarasında yaşanan çatışmada bir kadınınsilahla ağır yaralandığı bildirildi. CNNtelevizyonuna açıklama yapan güvenlikkaynakları, Kongre binasında göstericilerile polis arasında çıkan çatışmalardaçok sayıda polis memurunun yaralandığını,Polisle yaşanan çatışmalardankısa süre sonra bazı göstericilerinSenato’ya girdiği açıklandı.Seçilmiş Başkan Biden’ınAçıklamasıABD Başkanlığına seçilen Joe Biden,Başkan Donald Trump’ın destekçilerininKongreyi basmasının ardından“ABD demokrasisi ve hukukunüstünlüğüne yönelik saldırılara sonverilmesi” çağrısı yaptı.Biden, Başkanlığının tescil edileceğiKongre oturumunun, Trump destekçilerininbaskını yüzünden kesintiye uğramasıüzerine başkent Washington’dabaşlayan olayların ardından açıklamalardabulundu. ABD demokrasisi vehukukun üstünlüğüne yönelik “görülmemişsaldırılara” son verilmesi çağrısındabulunan Biden, “Başkan Trump’ıTV’ye çıkarak ettiği yemini yerine getirmesi,Anayasa’yı savunması ve bukuşatmaya son verilmesini talep etmeyeçağırıyorum” dedi.ABD’nin 46. Başkanı seçilen JoeBiden, çok uzun süre senatörlük yaptığıDelaware’deydi ve ekonomi odaklıbir konuşma yapmayı planlıyordu. Bidengelişmeler üzerine bu konuşmadanvazgeçti, kameraların karşısına geçti veWashington’daki “isyan” dediği olaylarıkınadı: “Şu anda demokrasimiz modernzamanlarda görülmemiş hiç birşeye benzemeyen, görülmemiş bir saldırıaltında. Özgürlüğün kalesi, Kongrebinasına saldırı düzenlendi.”Biden konuşmasını, Trump’a, ulusaltelevizyonlara çıkıp, şiddeti kınamasıve “bu kuşatmaya son vermesi”çağrısı yaparak bitirdi.Trump’ın Saldırganlara VerdiğiMesajOlaylar zirveye tırmandıktan sonra,Trump ulusa bir mesaj verdi. Ancak buBiden’ın önerdiği mesaj değildi. Trumpbunun yerine, artık tekerleme halinegelen seçimin “çalındığı” iddialarınınarasında destekçilerine “evinize gidin,sizi seviyoruz, siz çok özelsiniz” dedi.ABD Başkanı Donald Trump,ABD Kongre binasında çıkan olaylarüzerine yayımladığı görüntülü mesajındakendisini destekleyen göstericilere“eve dönün” çağrısı yaptı.Trump, mesajında, “Acı içinde olduğunuzu,incindiğinizi biliyorum.Bizden çalınan bir seçim var” dedi.Seçimi açık ara önde kazandıklarınıherkesin bildiğini iddia eden Trump,destekçilerine şöyle seslendi:“Şimdi eve dönmeniz gerekir. Huzuru,kanun ve düzeni sağlamamız gerekir.Kanun ve düzen ile insanlarımılüğünüsavunanların mitinginde yaşanançatışmada “Her iki tarafta da çokiyi insanlar var” açıklamasında, ya daBiden ile yaptığı televizoyn tartışmasındaaşırı sağcı Proud Boys grubuna“Geride durun ve hazır olun” demesindekigibi.Trump’ın Tweeti ve daha sonradestekçilerini övdüğü iki mesajı, görülmemişbir adım atarak başkanın hesabını12 saatliğine kilitleyen Twittertarafından etiketlendi ve sonra kaldırıldı.Facebook da ayrı şeyi 24 saatliğineyaptı. Başkanlığı dönemindesosyal medya ile uzun yakın ilişkisindeBaşkan Donald Trump’ın sesi ilkza saygı göstermek zorundayız. Çokzor bir zaman diliminden geçiyoruz.Daha önce böyle bir şey olmamıştı,(seçimi) hepimizin elinden, benden,sizden ve ülkemizden aldıkları başkabir zaman olmamıştı. Hileli bir seçimoldu ancak bu insanların ekmeğineyağ süremeyiz. Huzuru sağlamamızlazım. Onun için evinize gidin. Siziseviyoruz. Sizler bizim için özelsiniz.Neler olduğunu gördünüz. Çok dahakötü, insanlara nasıl davrandıklarınıgördünüz. Nasıl hissettiğinizi biliyorumama evinize gidin. Huzurla evinizegidin.”Başkan Trump’ın mesajı, destekçilerininaşırılıklarına rutin bir şekildeverdiği yumuşak tepkilerdenbiriydi. Tıpkı, seçim mitinglerindeprotestoculara gösterilen şiddette,Charlottesville’deki beyazların üstünkezkesildi. Eğer bu, Donald Trumpiçin “En sonunda hiç mi ahlak ve terbiyenkalmadı” anı idiyse, KongreBinası’ndan kaybedilenler kaldırılırken,kanlar ve kırık camlar temizlenirkengeldi.Güvenlik önlemlerinin yetersizliğinedeniyle terör eylemini gerçekleştirençoğunlukla aşırı sağcı gruplar SenatoGenel Kurul salonuna kadar ulaştılar.Sonradan kamuoyuna ve dünyabasınına yansıyan video ve fotoğrafgörüntülerinden Senato Başkanı’nınçalışma odasına kadar girdikleri sergilendi.Temsilciler Meclisi’nde ise kapılarkapatıldı, kapıların önüne barikatlarkuruldu ve güvenlik güçleri içerigirmek isteyenlere ateş açtı. Bu sıradagöğsünden vurulan bir protestocukadın kaldırıldığı hastanede yaşamınıyitirdi. Başkan Yardımcısı Mike Pence vesenatörlerin, polis ve güvenlik güçleritarafından Kongre binası içerisindegizli ve güvenli bir yere götürüldüğüve olaylar yatışana kadar da buradatutuldukları açıklandı.Polis göstericilere zaman zamanbiber gazıyla müdahalede bulunurken,olayların yatıştırılması için UlusalMuhafızlar konuşlandırıldı. Teröreylemlerinin şiddetlendiği ve giderekdaha tehlikeli boyutlara ulaşma potansiyelinindeğerlendirilmesi sonucundaBaşkent Washington D.C.’de 24 saatliksokağa çıkma yasağı ilan edildi.Trump, destekçilerinin Kongre binasınıişgal ettiği sıralarda attığı Twittermesajında eylemlerini geç de olsabarışçıl bir şekilde sürdürmeleri çağrısındabulundu. Yardımcısı Pence iseterör eylemlerini gerçekleştirenlerdenKongre binasından ayrılmalarını istedi.ABD’de Kongre baskınıyla sonuçlanankaos dolu 65 günde neleryaşandığını geniş ölçüde Shayan Sardarizadehve Jessica Lussenhop hazırladığıBBC İzleme Servisi ve BBCNews Washington 13 Ocak 2021 tarihindebasına yansıyan haber ve değerlendirmelerindeve Reuter, CNN haberlerindengeniş bir şekilde detaylarıylaöğreniyoruz.ABD’de başkanlık seçimlerininyapıldığı gece, Başkan Donald Trumpyerel saatle 02.21’de Beyaz Saray kameralarınınkarşısına çıkarak zaferiniilan etmişti. “Seçimlerle zaferimiziilan etmeye hazırlanıyoruz. Bu seçimibizim kazandığımız açık” demeklekalmamıştı. ABD Başkanı olarakDonald Trump, söz konusu açıklamayıyapmadan bir saat önce Twitterüzerinden attığı mesajda, “Seçimleriçalmaya çalışıyorlar” da demişti. Trump’ın açıklamaları, temel niyetinive yapacağı girişimlerin altyapısını hazırlama niteliğinde değerlendirilmektedir.Trump’ın belirtilen açıklamalarınarağmen gerçek, ifadeedilenlerin doğru olmadığı idi.Trump’ın avukatlarının yaptığıbaşvurular sonucu yapılan yasaltespitlerde “çalınacak bir zaferinolmadığı” belirlenmişti. Bununlabirlikte Trump ve Trump’ın ateşlidestekçileri için gerçeğin hiçbirönemi olmamıştır. Trump BeyazSaray’dan ayrıldığı 20 Ocak günüyaptığı açıklamadaki “bir şekildeyeniden geleceğim” ifadesindende kendisi ve destekçileri için yapılandoğru hukuki tespitlerin hiçbirönemi hala daha yoktur.ABD Kongresi’ni terör eylemleriyleişgal eden çeşitli gruplardanoluşan ve aşırı sağ nitelikleriağır basan gruplar, ortayakonan bütün kanıtlara rağmenTrump’ın seçimi kaybettiğini kabullenemiyorlar.Bundan dolayıdırki söz konusu gruplar seçimlerinsonuçlanmasından iki ayı geçenbir zaman dilimine rağmenABD Kongre binasını, “ABD DemokrasiTarihinde” yaşanmamışbir terör eylemiyle işgal ettiler.Yapılan tespitlere ve televizyonekranlarına yansıyan görüntüleregöre saldırgan teröristler arasındaQAnon Komplo Teorisi’nin destekçileri,“Hırsızlığı Durdurun”grupları, aşırı sağcılar, internettrolleri ve diğer başka Trump destekçileride vardı.Kongre Baskını yaratan teröreylemlerinden yaklaşık 48 saatsonra, 8 Ocak Cuma günü Twitter,asılsız komplo teorilerinin yayılmasınaneden olan ve seçimsonuçlarının değiştirilmesi içineyleme geçilmesi çağrısı yapanTrump destekçisi olan en etkili hesaplarıkapattı. Aynı şekilde 90 milyon civarındatakipçisi olan ABD Başkanı Trump’ınTwitter mesajı atması da “daha fazla şiddetolayını kışkırtma riskinden dolayı”süresiz olarak yasaklandı.Kongre Baskının yarattı şiddet ortamıABD’de ve dünyada bir şok etkisi yarattı.Gelişmeler üzerine geçiş dönemi çalışmalarınısürdüren Seçilmiş ABD BaşkanıJoe Biden televizyon ekranlarındanyaptığı açıklamada, “Başkan Trump’tanhemen ulusal televizyona çıkarak yemininive anayasal görevini yerine getirmesinive bu işgale son verilmesi çağrısındabulunmasını istiyorum. Bu bir protestodeğil, başkaldırıdır. Bütün dünya biziizliyor” dedi.Trump bu açıklamadan ancak birsüre geçtikten sonra, Twitter hesabındanbir dakikalık bir video yayımladı. Trump,bu videoda seçimlere usulsüzlük karıştığıyönündeki asılsız iddialarını yineledive destekçilerine de eve dönmeleri çağrısıyaptı.Bu arada güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kalabalık binadan uzaklaştırıldıve Kongre binasında yenidengüvenliğin sağlandığı açıklandı.Bu açıklamanın ardındanKongre’nin seçim sonuçlarınıtescil etme süreci de kaldığı yerdentekrar başladı.ABD’de yaşanan şiddet olaylarıbelirtildiği üzere büyük tepkiyarattı. Tarihçiler, Kongre binasının1812 yılından bu yana ilkkez işgale uğradığını belirttiler.Kongre binası, 1814 yılında KoramiralSir Alexander Cockburnve Tümgeneral Robert Ross önderliğindekiİngiliz kuvvetler tarafındanateşe verilmişti. Çeşitlikesimlerde yapılan yorumlardasöz konusu amiral ve generalinöndeliğindeki İngiliz kuvvetleritarafından Kongre binasıyakılmışken 200 yıl sonra ilkkez gerçekleşen Kongre baskınıve işgalinin bu kez ABD BaşkanıTrump’ın önderliğinde gerçekleştiğiyorum ve değerlendirmelerdedile getiriliyor.ABD Kongresi Tarih Topluluğuweb sitesinde, “ABD Kongrebinası, bir yapıdan çok dahafazlasını temsil ediyor. BurasıAmerikan demokrasisi ve yaşamtarzının bir simgesi konumunda” ifadeleriyer alıyor.ABD Yönetim Sistemi içerisindeoldukça büyük sembolik öneme sahipolan Kongre binasına yapılan saldırıyaCumhuriyetçiler dâhil birçok kesimdençok sert tepkiler geldi. Hem Demokratlarhem de Cumhuriyetçiler, yaptıklarıaçıklamalarla yaşananlardan Trump’ısorumlu tuttu. Yaşananları “darbe girişimi”olarak nitelendiren siyasetçiler vebasın kuruluşlarının varlığı dikkat çekti.Eski ABD Başkanları Bill Clinton,George Bush ve Barack Obama, yaptıklarıyazılı açıklamalarda yaşananlaragösterdikleri tepki, Kongre baskınınınAmerikalılar açısından taşıdığı önemi,olayın ağırlığını ve Amerikan toplumundaTrump tarafından yaratılan bölünmüşlüğünboyutunu göstermektedir.Eski ABD Başkanları yanındaTrump döneminde yönetimde görevyapmış bazı önemli isimlerin de tepkigösterenler arasında yer aldığı görüldü.Basında özellikle Washington Postgazetesinin ortaya koyduğu sert tepki,ABD’de kızgınlığın ulaştığı boyutugöstermesi açısından önem taşıyor.Washington Post gazetesi, Trump’ıABD demokrasisine yönelik bir tehditolarak tanımladı ve görevden alınmasıçağrısında bulundu. New York Timesgazetesi de yaşananları “otoriter ülkelerdeyaşanan darbe ve ayaklanma görüntülerinianımsatan olağanüstü sahneler” olaraknitelendirdi.Wall Street Journal gazetesinde yayımlanananalizde, yakın dönemde “ikibaşkanlığı, iki partiyi ve bir ülkeyi bu kadarderinden yaralayan bir 24 saatin hiçyaşanmamış olduğu” yorumu yapıldı.Kongre Binasını Amerikalıların alışkınolmadıkları, tarihsel geçmişlerine, sarsılmazolarak niteledikleri demokrasilerineve geleneklerine ters düşen bir terör eylemiyleyapılmasının temel hedefi, ABDKongresi’nin Anayasa gereğince Başkanlıkseçiminde oyların çoğunu alarak SeçilmişBaşkan Biden’nın seçim sonuçları nı tescil için yaptığı oturumu engellemek,tescil işlemini yaptırmamaktı.Trump’ın yarattığı koşullarda demokratikseçimleri geçersiz sayarakdarbe nitelikli bir teşebbüsle fiilibaşkanlığını sürdürme zemini yaratmaktı.Biden’ın Başkan SeçildiğiKongre’de Tescil EdildiGüvenlik Kuvvetlerinin durumahâkim olması, düzenin sağlanması veKongre binasının işgalden kurtarılmasındansonra yarım kalan oturumadevam edildi ve Kongre’de seçim sonuçlarınıntescil edilmesi süreci yenidenbaşlatıldı. Bu arada Trump’ın isteğidoğrultusunda başlangıçta sonuçlaraitiraz edeceğini açıklayanbazı Cumhuriyetçi Kongre üyeleri,yaşananlar ışığında bu kararlarındanvazgeçtiklerini ilan ettiler. Sonuçtasüreç, gecikmeyle Biden’ın seçimikazanmasıyla tamamlanan seçimlerKongre’de onaylandı.Dünya Liderlerinin KongreSaldırısına TepkileriABD’de Başkan DonaldTrump’ın destekçilerinin, polis barikatınıaşarak Joe Biden’ın seçim zaferinintescili için toplanan Kongre’ninbinasına girmesi ve sonrasında yaşananlaradünyanın dört bir yanındanda tepki yağdı. Birçok dünya lideriyaşananları “dehşet verici” diye nitelendirdive “demokrasiye saldırı düzenlendiğini”söyledi.Birleşmiş Milletler Genel Sekreteriolanlardan üzüntü duyduğunu belirtirken,NATO Genel Sekreteri JensStoltenberg seçim sonuçlarına saygıgösterilmesi gerektiğini vurguladı.Avrupa’da en sert tepki doğrudanTrump’ı suçlayıcı bir mesaj yayımlayanAlmanya Dışişleri BakanıMaas’tan gelirken, Türkiye’nin “taraflaraitidal çağrısı” yaptığı mesajıABD televizyonlarında ilgiyle aktarıldı.ABD’de Yaşananlar ÖncedenGörülemez miydi?Washington’da yaşanan şiddetolayları, ülke yetkililerinin yaptıklarıaçıklamalardan da görüleceği üzereABD’de olduğu gibi bütün dünyadada gerçek anlamda bir şok etkisive tepki yarattı. Ancak şaşkınlık yaratanya da pek beklenmeyen durum,ABD gibi dünyada güvenlik önlemlerininen üst düzeyde olduğu şeklindeverilen bütün görüntülerde, yaratılan imajlarda özellikle Beyaz Saray veKongre Binası gibi çok özel korumalıyerlerde güvenlik zaafının olamayacağıgibi düşünceleri ya da yargıyıyıkan Kongre Binası saldırısında veişgalinde güvenlik güçlerinin böylebir duruma tam anlamıyla hazırlıksızyakalandığı ve güvenlik önlemlerininson derece zayıf, yetersiz olduğu gerçeğiyleyüz yüze gelinmesi, şok etkisiniartırıcı bir faktör oldu. Oysa seçimsürecinde ve sonrası meydanagelen gelişmeler, Trump’ın açıklamalarıgereğince izlenmiş olsaydı bu ölçüdegüvenlik zaafı yaşanmayabilecek,şok etkisi böyle olmayabilecekti.Çünkü hem internette hem de ABDlece seçim sonuçlarının kesinleşmesininönündeki en önemli aşamalardanbiri tamamlanmış oldu.Dünya Basını Yeni BaşkanBiden’ı Nasıl Karşıladı?Bütün dünyada günlerdir meraklabeklenen Joe Biden’ın ABDBaşkanlığı yemin töreni, 20 Ocakgünü gerçekleşti ve Joe Biden46. ABD Başkanı olarak görevineresmen başladı. Alınan sıkı önlemlerlebirlikte oldukça ses getirenbir törene imza atılan başkentWashington’da yaşanan o anlar,dünya basınında tek gündem oldu.Biden “Demokrasi Kazandı”Joe Biden konuşmasında birliksokaklarında durumu iyi takip etmişolanlar için tarihin kara sayfalarınayazılmış olan yaşananlarınşaşırtıcı olmadığı değerlendiriliyor.ABD Kongresi Biden’ınBaşkanlığını Resmen TescillediABD’de Kongre, Başkanlık SeçiminiDemokrat aday Joe Biden’ınkazandığını resmi olarak tescil etti.Baraj olan 270 Seçiciler Kurulu,oy sayısını geçen Biden, resmenABD’nin 46. Başkanı oldu. Bidenbaraj olan 270 Seçiciler Kurulu oysayısını geçerek, 306 kişinin oyunualdı. Donald Trump ise 232’dekaldı. Bu sonuçlar üzerine KongreBaskınından ve gösteriden sonrakigün Seçici Kurul, resmen Biden’ıABD’nin Yeni Başkanı seçti. Böyvedemokrasiye vurgu yaptı ve zaferini“tarihe geçen bir gün” olaraktanımladı. “Bugün demokrasininzaferini görüyoruz. Halkın iradesidinlenmiş ve demokrasinin bir kezdaha değerli olduğu görülmüştür.Bugün dostlarım, demokrasi kazanmıştır”ifadelerini kullanan Biden,birlik mesajlarıyla da öne çıktı.Biden, “Bir demokraside enzor olan şeye, yani birliğe ihtiyacımızvar. Ben de tüm ruhumla burayım.ABD’yi birleştirmek için tümABD’lilerden bana katılmasını istiyorum.Size söz veriyorum. BütünAmerikalılar için, herkes için başkanolacağım. Ve söz veriyorum,bana oy verenler kadar oy vermeyenleriçin de mücadele edeceğim”sözleriyle birlik çağrısında bulundu.Biden’ın tarihe geçen konuşmasınadünya basını şu başlıklarla geniş yerverdi.ABD – The New York Tımes: “Demokrasigalip geldi. Biden ulusu onarmayaant içti”ABD – The Washıngton Post: “Biden:Yolumuz birlik yoludur. 46. ABDBaşkanı ve Başkan Yardımcısı Harrisyemin etti. Bölünmüş toplumdaki gayrimedeni savaşı bitirme sözleriyle yenidönem başladı.”ABD – The Wall Street Journal:“Biden’dan birlik çağrısı”İngiltere – Fınancıal Tımes: “Demokrasigalip geldi”İngiltere – The Tımes: “Birlik zamanı”İngiltere – The Guardian: “Demokrasigalip geldi”İngiltere – Independent: “Demokrasigalip geldi”İngiltere – Daily Telegraph: “Gayrimedeni savaşa son”Almanya – Die Welt: “Baştan başlayalım”Almanya – Süddeutsche Zeitung:“Demokrasi kazandı”