Anasayfa » Gündem » DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE COVİD -19 ÖNLEMLERİ SIKILAŞTIRILIRKEN TÜRKİYE’NİN AŞI TAKVİMİ DE NETLEŞTİ

DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE COVİD -19 ÖNLEMLERİ SIKILAŞTIRILIRKEN TÜRKİYE’NİN AŞI TAKVİMİ DE NETLEŞTİ

Dünyada artan Koronavirüs vakalarıdaha sıkı önlemleri de beraberindegetiriyor. Özellikle Avrupa’da ikincidalgayla birlikte sokağa çıkma yasaklarıgeri döndü. Artan vaka sayılarınınve ölümlerin korkutucu rakamları veCovid-19’un mutasyona uğradığı tespitleriyeni endişelere neden olurken umutlabeklenen aşılarla ilgili yeni gelişmelerebağlı olarak aşının etkinliği açısındanda tartışmalar yoğunlaşarak yeni boyutkazandı.İngiltere’de ortaya çıkan “B117”(MUTANT) adlı yeni corona virüs varyantıtüm dünyayı derinden endişelendirmeyedevam ederken, ülkenin öndegelen bilim insanlarından biri olan ProfesörAnthony Costello, “mutant virüsün”İngiliz hükümetinin pandemiyeTÜRKİYE’NİN AŞI TAKVİMİ DE NETLEŞTİDÜNYADA VE ÜLKEMİZDE COVİD -19ÖNLEMLERİ SIKILAŞTIRILIRKENverdiği başarısız tepkinin sonucu olduğunuve yüzde 70 oranında daha bulaşıcıolduğuna inanılan mutasyonu değerlendirdi.Profesör Anthony Costello,“İngiltere’nin corona virüsü ortadankaldırmak yerine, salgının başlangıcındaonunla yaşamayı öğrenmeyi tercihettiğini. Sonucunda ise, ülkenin bununbedelini büyük miktarlardaki can kayıplarınınyanı sıra, ekonomik maliyetlerve uluslararası toplum tarafından etkilibir şekilde karantinaya alınması ile ödediğini”söyledi.Reuters’in haberine göre Koronavirüsvakalarında ve ölümlerinde ciddi birartışla karşı karşıya olan Avrupa’nın enbüyük iki ekonomisi, ülke çapında sokağaçıkma kısıtlamalarına geri döndü.Fransa’da yaşayanlar 30 Ekim Cuma gününden itibaren yalnızca iş ya da sağlıksorunları nedeniyle evlerinden ayrılabiliyorlar.Cumhurbaşkanı EmmanuelMacron, ülkenin “birincisinden dahazor olacağı şüphe götürmeyen ikinci birdalga altında ezilme” riskiyle karşı karşıyaolduğunu açıkladı.Bu arada Almanya, Fransa’daki kadarkapsamlı olmasa da ulusal karantinaönlemleri getirdi. Başbakan AngelaMerkel, 2 Kasım gününden itibaren restoranlar,barlar, spor salonları ve tiyatroların30 Kasım’a kadar kapatılacağınıaçıkladı. Merkel, yeni önlemleri açıklarkenönümüzdeki kışın “uzun ve zorluolacağını” söyledi.Korona virüste yaşanan yeni dalgagerçeği karşısında Merkel, ülke genelindegeniş çaplı sokağa çıkma kısıtlamalarınısavunmasına karşılık sağcımilletvekillerinin itirazı nedeniyleAlmanya’da daha küçük çaplı adımlaratılıyor.Alman sağlık yetkililerinin 5 KasımPerşembe günü, son 24 saat içinde89 kişinin daha öldüğünü ve 16.774ları getirmesi için hükümete baskı artıyor.Fransa’da günlük Covid-19 ölümleriNisan ayından bu yana en yüksek seviyeyeulaşmış durumda. Nitekim Ülkede4 Kasım Çarşamba günü 36.437yeni vaka ve 244 can kaybının meydanagelmiş olması tedirginliği artıran bir gelişmeolarak değerlendiriliyor.ile vaka sayılarında rekor kırıldığıaynı gün İngiltere’de 280 can kaybı ve23.065 yeni vaka açıklaması, duyulanendişelerin kaynağını ortaya koyuyor.İngiltere’de yayımlanan yeni bir araştırmayagöre her gün yaklaşık 100.000kişinin virüse yakalandığını gösteriyor.Ülkede bölgesel bir yaklaşımdan uzaklaşarakulusal sokağa çıkma kısıtlama Avrupa Birliği’nin en büyük ekonomilerinegetirilen yeni sokağa çıkma kısıtlamaları,haberlere göre 4 Kasım Çarşambagünü finans piyasalarında keskindüşüşlere yol açtı.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursulavon der Leyen, “İkinci dalganın derinliklerindeyiz.Bence bu yılki Noel farklıbir Noel olacak” sözleri ikinci dalganınyarattığı tehlikeye ve endişelere de ışıktutuyor. Avrupa’da hızla artan yeni vakasayıları tehlikenin ulaştığı boyutu ortayakoyuyor.Bu gelişmelerin ortaya koyduğugerçek, Avrupa’da yeni koronavirüs dalgasınedeniyle hızlı artan vaka ve ölümsayıları nedeniyle yeni yıla alınan sıkıkarantina tedbirleriyle girilecektir.Türkiye’de Önlemlerin KapsamıGenişletildiAvrupa’da meydana gelen gelişmelerde dikkate alınarak Koronavirüs(Covid19) salgınının toplum sağlığı vekamu düzeni açısından oluşturduğu riskisağlıklı bir şekilde yönetme, sosyalizolasyonu temin, fiziki (sosyal) mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızınıkontrol altında tutma amacıyla, hayatınher alanına yönelik uyulması gerekenkurallar ve önlemlerin kapsamı daha dagenişletildi.Türkiye Günlük KoronavirüsTablosu’ndaki “iyileşen hasta sayısı”ifadesi “iyileşen sayısı” olarak değiştirilerekveriler tedavisi tamamlanan Kovid-19 hastaları ile karantinası sona erenvakaları içerecek şekilde güncellendi.Tablodaki “toplam hasta sayısı” ifadesi,10 Aralık itibarıyla “toplam vaka sayısı”olarak değiştirilirken, verilere Kovid-19 hastalarının yanı sıra testi pozitifçıkmasına rağmen semptom göstermeyenlerde eklendi. Bu arada Koronavirüsaşısı ile ilgili hazırlıklar da tamamlandı.İlk aşının Aralık sonu veya Ocak 2021başında yapılması planlanıyor.Cumhurbaşkanı ErdoğanKapsamı Genişletilen Yeni ÖnlemleriAçıkladıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Kabine toplantısının ardından yaptığıkonuşmada, son derece önemli olanesnafa destek paketini açıkladı. CumhurbaşkanıErdoğan ayrıca, yılbaşındadört günlük sokağa çıkma kısıtlamasıuygulanacağını duyurdu.Yurt dışından temin edilen aşının,belirlenen takvimde ve uygulama kapsamında,en kısa zamanda milletin hizmetinesunulacağını belirten CumhurbaşkanıErdoğan, yerli aşı üretimiyle ilgiliçalışmaların da yakından takip edildiğinisöyledi.Cumhurbaşkanı “İnşallah bahar aylarındakendi aşımıza kavuşarak çokdaha yaygın bir aşılama sürecine geçeceğiz”diyerek bu süreçte tedbirlerin sıkışekilde devam ettirileceğini vurguladı.Tedbirlerin Olumlu EtkileriGörülmeye BaşladıCumhurbaşkanı Erdoğan,Türkiye’nin uluslararası kurumlarlaiş birliği halinde ve onların belirlediğistandartlar çerçevesinde salgınla mücadelesinişeffaf şekilde yürüten bir ülkeolduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:“İstatistiklerle ilgili yöntem değişiklikleride hep bu uluslararası uygulamalarçerçevesinde yapılmıştır. Her fırsatta‘TAMAM’ diye ifade ettiğimiz temizlik,maske ve mesafe kurallarına riayetitelkin ederek, aşı geliştirme çalışmalarıbaşta olmak üzere konuyla ilgili tümgelişmeleri yakından izleyerek süreci yönetiyoruz.Aldığımız tedbirleri sadece vesadece milletimizin hayatını, sağlığını,geleceğini düşünerek belirliyoruz. Sonkabine toplantımızın ardından vaka sayılarındakiartışa ve hastanelerimizdekidoluluk oranlarına bakarak kararlaştırdığımızsokağa çıkma kısıtlamalarınında bulunduğu ilave tedbirleri milletimizlepaylaştık. Bugünkü kabine toplantımızda,alınan tedbirlerin sonuçlarınıkapsamlı olarak değerlendirdik. Milletimizintüm fertlerinin büyük fedakârlığıile uyguladığımız kısıtlamaların ve diğertedbirlerin olumlu etkilerini görmeyebaşladık. Kurallara daha sıkıriayet etmek suretiyle bu mücadeleyibaşarıya ulaştırmak hepimiz içinmilli bir görevdir.”Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süredirgündemden düşmeyen COVID-19’un meslek hastalığı sayılmasınailişkin şu bilgileri paylaştı: “Kamuyaait okul öncesi kurumları, ana sınıflarıhariç faaliyetlerini sürdürebilecektir. Salgın döneminde hayatını kaybedensağlık çalışanlarımızın, kadrolarına göre vazifemalüllüğü veya meslek hastalığı statülerininhızla sonuçlandırılması sağlanacaktır. Ailelerimaaştan ek ödemeye, faizsiz konut kredisinden,çocuklarına eğitim öğretim yardımına, istihdamhakkından fatura indirimlerine kadar pek çokimkâna kavuşacaktır” dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan Covid 19’a ilişkinaçıklamalarına şöyle devam etti: “Son kabinetoplantımızda ilave tedbirleri milletimizle paylaştık.Bugün de alınan sonuçları değerlendirdik.Uyguladığımız tedbirlerin olumlu etkilerinigörmeye başladık. Bu mücadeleyi başarıyaulaştırmak hepimiz için milli bir görevdir.Bu çerçevede bazı müjdeleri milletimizle paylaşmakistiyorum:- Yılsonuna kadar yüzde 20’den yüzde10’a indirdiğimiz gayrimenkul kiralarındakistopaj oranlarının uygulanma süresini 1 Haziranakadar uzatıyoruz.- Yüzde 18’den yüzde 8’e indirdiğimiz işyeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranını 1Haziran’a kadar yüzde 8 olarak uygulamayadevam edeceğiz.- Birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerininsürelerinin de 1 Haziran’a uzatımagittik.- Esnafımıza kira ve gelir kaybı desteğiiçin hazırlıklara başladık. Ülkemizde basitusule tabi 806 bin 871 vatandaşımız ile kısıtlamalarsebebiyle salgından doğrudan etkilenen432 bin 567 esnafımız bulunuyor.- Önümüzdeki 3 ay boyunca esnafımızatoplamda 5 milyar TL destek sağlamayı planlıyoruz.3 ay süreyle ayda 1000 TL desteködemesi yapacağız. Toplam sayısı 1 milyon239 bin 438 kişiyi bulan kesime, 3 ay süreyleayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız. İşyeri kira olan esnafımıza üç ay süreyle büyükşehirlerdeaylık 750 lira, diğer illerde ise 500lira kira desteği yapacağız.- Hibe şeklinde vereceğimiz doğrudan esnafdestek ödemesinden taksi, dolmuş ve servisişletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi,lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü,pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisigibi kesimler faydalanacaktır. Hazine taşınmazları üzerindeki turizmtesisleri ile deniz turizmi tesislerininkira kesin izin kesin tahsis irtifakhakkı kullanma izni yararlanma hasılatpayları ile ecrimisillerin ödeme sürelerinibaşvuru şartı aramaksızın biryıl süreyle erteliyoruz. Bu ertelemeninturizm sektörüne katkısı 925 milyon liradır.Belediyelere de mülkiyet veya tasarruflarındabulunan taşınmazların irtifakhakkı kiralama ve benzeri kullanımındankaynaklanan bedelleri indirimkararı alabilme imkânı sağladık.- Konaklamadan yeme içmeye, yolcutaşımacılığından bakım onarıma birçoksektörü kapsayan KDV indirimlerininsüresini 1 Haziran’a kadar uzattık.- Kovid-19 verileri/ İstatistiklerle ilgiliyöntem değişiklikleri uluslararasıuygulamalar çerçevesinde yapılmıştır.- Koronavirüs tedbirlerin olumlu etkilerinigörmeye başladık.- Sokağa çıkma sınırlaması 31 AralıkPerşembe saat 21.00’den 4 Ocaksaat 05.00’e kadar kesintisiz uygulanacaktır.Hafta sonları balıkçı/balıktezgâhları 10.00-17.00 saatleri arasındaaçık olabilecek. Yeni bir kararalınıncaya kadar hafta sonları uygulanansokağa çıkma kısıtlaması süresincebalıkçı/balık tezgâhı şeklindekiişyerlerinin de Cumartesi ve Pazargünleri 10.00-17.00 saatleri arasındavatandaşlara hizmet sunabilecek.- Salgın döneminde hayatını kaybedensağlık çalışanlarının kadrolarınagöre vazife malullüğü ya da meslekhastalığı statülerinin hızla sonuçlandırılmasısağlanacak.”Avukatlar ve Noterler,Kısıtlama Sürecinde Görev İçinDışarı ÇıkabilecekSokağa çıkma kısıtlaması uygulanansüre ve günlerde müdafi, vekil,duruşma ve ifade gibi yargısal görevlerinicrasıyla sınırlı kalmak kaydıylaavukatlar ile yaklaşan yılsonu işlemlerindekiyoğunluğun ticari hayatıolumsuz etkilememesi amacıylanoterler, görevlerine dair zaman vegüzergâhla sınırlı olacak şekilde istisnakapsamındaki kişiler ve yerler arasınaeklendi.Yargısal görevlerin icrası gereğiavukatların özel araçlarıyla şehirlerarasıseyahatlerine de izin verilecek.Yeni bir karar alınıncaya kadar faaliyetlerineara verilen ana sınıflarıylailgili uygulamanın devamı sağlanacak.Tam gün hizmet veren resmi veözel tüm anaokulları ise bugünden itibarenyüz yüze eğitime geçebilecek.Sendikaların Etkinlikleri de1 Mart 2021’e Kadar ErtelendiGenel kurulları dâhil olmak üzere,sendikaların yapacağı etkinlikler de 1Mart 2021’e kadar ertelendi. Dahaönce illere gönderilen genelgeyle butarihe kadar sivil toplum kuruluşları,kamu kurumu niteliğindeki meslekkuruluşları ve üst kuruluşları,birlikler ve kooperatiflerde genelkurul ve etkinlikler ertelenmişti.Şartlandırılmış havalandırmasistemi olmayan konaklamatesislerinde mekanik havalandırmave klima sistemlerine UV filtretakılacak, bakımlarının düzenlive sık yapılması sağlanacak.Havalandırma ve klima sistemibulunmayan konaklama tesislerininkapalı genel mahallerinde,mahallin metreküpüne uygun sayıdave güçte mobil HEPA filtrelerkullanılacak. Bunların bakımlarıdüzenli olarak yapılacak vefiltreleri sık sık değiştirilecek.Umumi HıfzıssıhhaKanunu’nun 27’nci ve 72’ncimaddeleri uyarınca İl ve İlçeUmumi Hıfzıssıhha Kurullarıncabu kararlar ivedilikle alınacak.Uygulamada herhangi bir aksaklığameydan verilmeyecek vemağduriyete neden olunmayacak.Alınan kararlara uymayanlaraUmumi Hıfzıssıhha Kanunu’nunilgili maddeleri gereğince idariişlem tesis edilecek. Konusu suçteşkil eden davranışlara ilişkinTürk Ceza Kanunu’nun 195’incimaddesi kapsamında adli işlemler başlatılacak.Daha Önce Alınan TedbirlerSalgının toplum sağlığı ve kamudüzeni açısından oluşturduğu riski yönetme,sosyal izolasyonu temin, fizikimesafeyi koruma ve hastalığın yayılımhızını kontrol altında tutma amacıylaSağlık Bakanlığı, Koronavirüs BilimKurulu’nun önerileri ve CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıdoğrultusunda birçok tedbirin uygulamayakonulmuştu.İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığıgenelgede Kovid-19’un yayılımı vebulaşmasında son dönemlerde tüm ülkelerdeartış yaşandığına, özellikle Avrupakıtasında salgının seyrinde ciddiyükseliş görülmesi nedeniyle yeni tedbirlerinalındığına işaret edilen genelgede,Türkiye’de de kontrollü sosyal hayatdöneminin temel prensipleri olantemizlik, maske ve mesafe kurallarınınyanı sıra salgının seyri ve olası risklergöz önünde bulundurularak hayatınher alanına yönelik uyulması gerekenkurallar ve önlemlerin belirlendiği vurgulanmıştı.Açık Olacak İş Yeri, İşletme veKurumlarSokağa çıkma kısıtlamasının günlükhayata etkisini en az düzeyde tutmakamacıyla açık olacak iş yeri, işletmeve kurumlar şöyle:“İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektanüretimi, nakliyesi ve satışınailişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları,eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvanhastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerininsürdürülmesi için gerekli kamu kurumve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları,limanlar, sınır kapıları, gümrükler,kara yolları, huzurevleri, yaşlı bakımevleri, rehabilitasyon merkezleri, acilçağrı merkezleri, AFAD birimleri, afetleilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar,Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi,PTT vb), doğal gaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürütenbüyük tesis ve işletmeler (rafinerive petrokimya tesisleri ile termikve doğal gaz çevrim santrallerigibi), yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil)ve lojistiğini yapan firmalar, otellerve konaklama yerleri, sağlık hizmetlerininkapasitesini artırmaya yönelikacil inşaat, donanım vb. faaliyetleriyürüten işletme/firmalar hayvanbarınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvanbakım merkezleri, üretim ve imalattesisleri, gazete, radyo ve televizyonkuruluşları, gazete basım matbaalarıve gazete dağıtıcıları, valilikler/kaymakamlıklar tarafından yerleşimmerkezleri için her 50 bin nüfusabir ve il sınırları içinden geçen şehirlerarasıkara yolu ve varsa otoyolüzerinde her 50 kilometre için bir olmaküzere belirlenecek sayıda akaryakıtistasyonu ve lastik tamircisi (Bumadde kapsamında açık olacak akaryakıtistasyonları ile lastik tamircilerikura yöntemiyle belirlenecek), sebze,meyve toptancı halleri.”Aşı Takvimi Belli OlduKoronavirüs salgınında ölü vevaka sayılarında dikkat çekici artışyaşanan Türkiye’de aşı takvimi büyükölçüde netleşti.Aralık sonu veya Ocak 2021 başında,yurt dışından kaynaklanabilecekbir aksaklık olmamsı durumunda,başlaması planlanan aşılama çalışmasıkapsamında günde 450 binkişinin aşılanması hedefleniyor.Çin ile yapılan anlaşma gereğinceTürkiye’nin aldığı 10 milyon aşının, çiftdoz olarak ilk 5 milyon kişiye yapılmasıylailgili altyapı çalışmaları sürüyor. Büyükbölümü tamamlanan çalışmalarda, önceliklerinbelirlenmesinin yanı sıra, il ve ilçeleregöre aşı haritası hazırlanıyor. Sağlık Bakanlığı,aşının nasıl taşınacağı, lojistiği, ilçelerekadar nasıl dağıtılacağı konusunda hazırlıklarıtamamlamak üzere.Evde AşılanacaklarAşılama çalışmalarında filyasyon ekibindeyer alan sağlıkçılar ve aile hekimleride görevlendirilebilecek. Ekipler kronikhastalar ve aşı merkezlerine gidemeyecekdurumda olanların aşılarını evlerinde yapacak.Bakanlık ayrıca, tüm sağlık kuruluşlarınayazı göndererek, aşı yapılacak personellistesi oluşturmalarını istedi. Bu kişilerdaha önce hastalığı geçirmemiş kişilerdenseçilecek.Aşının hazırlanması, 10-13 günlük birsüre gerektiriyor.Aşıların uygulanma aşamasına gelmesi25 Aralık sonrasını bulabilecek. Ardındandiğer bağlantılar ve yeni alımlar gündemegelecek.İki Doz YapılacakDaha önceki tecrübelere dayanarak,günde 300-450 bin arasında aşılama yapılabildiğibilgisi paylaşıldı. İki ile 8 derecedekorunabilen aşının ikinci dozu 60 yaş üstüne21 veya 30 gün arayla, daha gençlereise 14 gün arayla yapılacak. İkinci dozdansonra antikor oranının yüzde 50’nin üzerineçıktığı, Çin aşısı yaptıranların yüzde 92’sindede antikor oluştuğu belirtiliyor. Aşınınkoruma süresi 6-8 ay arasında olacak.