Anasayfa » Gündem » İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ TAM GAZ

İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ TAM GAZ

Türkiye ve Katar arasında çeşitlialanlarda gelişen ve büyüyen ikili ilişkilerçerçevesinde düzenlenen “Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı”Ankara’da yapıldı.Toplantıya Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan ve Katar Emiri TemimHamed bin Al Sani başkanlık etti. CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan veKatar emiri Şeyh Temim Bin Hamed elSani’nin başkanlığında yapılan Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6’ncı toplantısınınardından, iki ülke arasında askeri,enerji, gıda, savunma, turizm, ekonomik,sanayi, uluslararası ticaret, serbestbölgeler ve su kaynaklarının yönetimialanlarında birçok anlaşma imzalandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite6. Toplantısı için Türkiye’ye gelenKatar Emiri Şeyh Temim bin HamedAl Sani’yi törenle karşıladı. Katar EmiriŞeyh Temim’in bulunduğu makam aracınıCumhurbaşkanlığı Külliyesi önündekicaddede karşılayan süvariler, giriş kapısınakadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğanve Katar Emiri Şeyh Temim’in törenalanındaki yerlerini almalarının ardından,iki ülke milli marşları çalındı, 21 pare topatışı yapıldı.Katar Emiri Şeyh Temim, MuhafızAlayı Tören Kıtası’nı “Merhaba asker”diyerek selamladı.Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletinitemsil eden bayraklar ve askerler deyer aldı.Daha sonra birbirlerine heyetlerinitakdim eden Cumhurbaşkanı Erdoğan veKatar Emiri Şeyh Temim, merdivenlerdeTürkiye ve Katar bayrakları önünde gazetecilerepoz verdi. Potansiyel Ortak Yatırıma İlişkinMutabakat Zaptı”, “İstanbul MenkulKıymetler Borsasından Hisse SenediAlımına Dair Mutabakat”, “GlobalLiman İşletmeleri ve QTerminalsW.L.L Arasında Ortadoğu AntalyaLiman İşletmeleri AŞ’nin HisseDevrine ve Satın Alımına Dair Anlaşma”,Türkiye Cumhuriyeti TicaretBakanlığı ve Katar Devleti SerbestBölgeler İdaresi Arasında “SerbestBölgeler Alanında Ortak TanıtımFaaliyetleri Hakkında MutabakatZaptı”, “Türkiye CumhuriyetiTicaret Bakanlığı ile Katar DevletiTicaret ve Sanayi Bakanlığı Arasında“Ortak Ekonomik ve Ticaret KomisyonuKurulmasına Dair OrtakDeklarasyon”, “Türkiye CumhuriyetiHükümeti ve Katar Devleti HükümetiArasında Su Yönetimi Alanındaİşbirliği Mutabakat Zaptı”, “TürkiyeCumhuriyeti Hazine ve MaliyeBakanlığı ile Katar Devleti MaliyeBakanlığı Arasında GeliştirilmişEkonomik ve Mali İşbirliği AlanındaMutabakat Zaptı”, “Türkiye Cumhu-Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emir AlSani, son 70 ayda 28. Zirve toplantısınıgerçekleştirirken, bu durum iki ülke ilişkilerive devletlerarası ilişkiler açısındanbüyük bir anlam taşıyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan veAl Sani’nin CumhurbaşkanlığıKülliyesi’nde baş başa ve heyetler arasıgörüşmelerinin ardından çeşitli anlaşmalarınimza törenine geçildi. Erdoğanve Al Sani’nin huzurunda iki ülke arasında10 anlaşma imzalandı. Doğuş HoldingYönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenkile Katar Yatırım İdaresi YönetimKurulu Başkanı Mansur bin İbrahim El,İstinye Park Hisselerinin Devrine DairAnlaşma’yı imzaladı.İstanbul Haliç Altın Boynuz ProjesineYapılacak Potansiyel Ortak Yatırımaİlişkin Mutabakat Zaptı’nı ise Haliç AltınBoynuz Marina Turizm GayrimenkulYatırım Yönetim Kurulu Başkanı FettahTamince ile Katar Yatırım İdaresi YönetimKurulu Başkanı Mansur bin İbrahimEl imzaladı.Bu kapsamda, “İstinye Park HisselerininDevrine Dair Anlaşma”, “İstanbulHaliç Altın Boynuz Projesi’ne Yapılacakriyeti Hükümeti ile Katar Devleti HükümetiArasında Aile, Kadın ve Sosyal HizmetlerAlanlarında İşbirliğine İlişkinMutabakat Zaptı” ve “Türkiye CumhuriyetiDışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisiile Katar Devleti Dışişleri BakanlığıDiplomasi Enstitüsü Arasında DiplomatDeğişimine İlişkin Niyet Beyanı”imza altına alındı.Törende, ayrıca Dışişleri BakanıMevlüt Çavuşoğlu ile Katar DışişleriBakanı Muhammed bin AbdurrahmanAl Sani “Türkiye Cumhuriyeti ve KatarDevleti Arasında Yüksek Stratejik KomiteAltıncı Toplantısı Ortak Bildirisi”niimzaladı.Törene, Milli Savunma Bakanı HulusiAkar, Hazine ve Maliye Bakanı LütfiElvan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,Tarım ve Orman Bakanı BekirPakdemirli, Aile, Çalışma ve SosyalHizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı FahrettinAltun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsüİbrahim Kalın ve Türkiye Varlık FonuGenel Müdürü Zafer Sönmez ile DoğuşHolding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ve Haliç Altın Boynuz Marina TurizmGayrımenkul İnşaat Yatırım AŞ Yönetim KuruluBaşkanı Fettah Tamince de katıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,konuya ilişkin olarak kişisel Twitter hesabındapaylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan,şunları söyledi: “Bugün Katar Emiri, değerlikardeşim Şeyh Temim bin Hamad Al Sani veheyetiyle oldukça verimli görüşmeler gerçekleştirerekbir dizi anlaşmaya imza attık. Güçlügönül bağlarıyla ayrılmaz bir bütün olduğumuzkardeş Katar halkıyla dayanışmamızı heralanda güçlendirerek sürdüreceğiz.”Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar EmiriŞeyh Temim iki ülke arasındaki anlaşmalarınimza töreninin ardından, CumhurbaşkanlığıMillet Kütüphanesini de ziyaret etti. KütüphanedeKatar bölümü önünde poz veren liderler,Cumhuriyet’in 97’nci yılına özel olarak“Hâkimiyet Milletindir” sloganıyla hazırlanan,İstiklal Harbi’ne ve Cumhuriyet’in kuruluşuna tanıklıkeden özel eserlerden oluşan Milli MücadeleSergisi’nde de incelemede bulundu.Sosyal Hizmetler Alanında Da İş BirliğiAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler BakanıZehra Zümrüt Selçuk, Türkiye-Katar YüksekStratejik Komite Altıncı Toplantısı’nda, KatarDışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdülrahmanbin Jassim Al Thani ile birlikte “TürkiyeCumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti HükümetiArasında Aile, Kadın ve Sosyal HizmetlerAlanlarında İşbirliğine İlişkin MutabakatZaptı”nı imzaladı.Zehra Zümrüt Selçuk, imzalanan mutabakatzaptıyla iki ülke arasında aileler, kadınlar, çocuklar,yaşlılar ve engellilere yönelik olarak yürütülensosyal hizmetler konularındaki mevcut karşılıklıişbirliğinin hukuki temelinin oluşturulmasıve bu işbirliğinin daha ileri düzeylere taşınmasıhedeflendiğini belirtti. Mutabakat zaptının yürürlüğe girmesiylebirlikte Aile, Çalışma ve SosyalHizmetler Bakanlığı ile Katar Devletiİdari Gelişim, Çalışma ve Sosyal İşlerBakanlığı arasında aileler, kadınlar,çocuklar, yaşlılar ve engellilere yönelikolarak yürütülen sosyal hizmetler konularındakibilgi ve tecrübelerin karşılıklıolarak paylaşılacağını aktaran BakanSelçuk, ortak toplantılar düzenlenmesiyleiki ülke arasındaki mevcut ilişkilerindaha da güçlenmesini beklediklerinikaydetti.Kovid-19’a Rağmen GörüşmelerDevam Etti2020 yılında iki lider iki kez görüşürken,bu görüşmelerden ilki CumhurbaşkanıErdoğan’ın 2 Temmuz’daDoha’ya ziyaretiyle gerçekleştirildi. Bugörüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ınyeni tip korona virüsün (Kovid-19) ortayaçıkmasından sonra yaptığı ilk resmiziyaret olduğu için “İstisnai Ziyaret”olarak adlandırıldı.İkinci görüşme ise yine CumhurbaşkanıErdoğan’ın Doha’ya gerçekleştirdiğigünübirlik ziyaret olarak 7Ekim’de gerçekleştirildi.Askeri İş BirliğiKatar ve Türkiye arasında 2014yılında Yüksek Stratejik Komiteninkurulmasıyla birlikte ikili ilişkilerözellikle savunma ve askeri alandabüyük bir ilerleme kaydetti.19 Aralık 2014 tarihinde imzalanan,“Türkiye Cumhuriyeti ile KatarDevleti Arasında Yüksek Stratejik KomiteKurulmasına İlişkin Ortak Mutabakat”uyarınca iki ülke arasında askerieğitim ve savunma sanayi alanındaiş birliği yapılarak, Katar’da TürkSilahlı Kuvvetlerine askeri üs sağlandı.Anlaşma uyarınca Türk SilahlıKuvvetleri Katar’da konuşlanırken,iki ülke arasında ortak askeri tatbikatlardüzenlendi. Son olarak, 14 Aralık2019’da Katar Türk Birleşik MüşterekKuvvet Komutanlığı Karargahı,iki ülkenin Savunma Bakanları ve GenelkurmayBaşkanlarının katıldığı birtörenle açıldı ve karargaha Halid BinVelid Kışlası adı verildi.