Anasayfa » Gündem » Halka Hizmet Bilincine Sahip Daha Güçlü Bir GÖREME için Çalışıyoruz…

Halka Hizmet Bilincine Sahip Daha Güçlü Bir GÖREME için Çalışıyoruz…

Ömer Eren, GÖREME BELEDİYE BAŞKANI

Sayın Başkanım özgeçmişinizden ve çalışma ilkelerinizden ve prensiplerinizden söz eder misiniz?

01.01.1964 yılında Nevşehir’in Göreme Kasabası’nda doğdum. İlkokul eğitimini Göreme,ortaokul ve lise eğitimini Nevşehir olmak üzere sırasıyla Göreme İlkokulu, H. Lütfi Pamukçu Ortaokulu ve Nevşehir Lisesi’nde eğitim hayatımı tamamladım. 1986 yılında turizme atıldım. 1986-1995 yılları arasında Göreme Belediyesi’nde makam şoförlüğü yaptıktan sonra 1995 yılında makam şoförlüğünü bırakıp turizme devam ettim.1999 yılındaki yerel seçimde muhtar adayı oldum ve seçim sonucunda Göreme Kasabası, İsali-Gaferli-Avcılar Mahallesi muhtarı olarak seçildim. 2004 yılana kadar muhtarlık yaptıktan sonra 31 Mart 2019 yerel seçimde halkının tam desteğini alarak Göreme Belediye Başkanı oldum. Evli ve iki çocuk babasıyım.Bilgi toplumunun yaşadığı globalleşen dünyada her alanda değişim kaçınılmaz bir gerçek olarak ortaya çıkmaktadır. Öyle ki, değişim toplumsal olgu olarak karşımıza çıkmakta, insanı ve diğer dinamikleri yenileşmeye zorlamaktadır.Toplumsal hayatta kendini gösteren değişim olgusu hiç kuşkusuz kamu yönetimi anlayışını da etkilemektedir.Bu anlayışın etkisiyle etkin, esnek, şeffaf, hesap verebilir, katılımcı ve vatandaş odaklı yönetim anlayışımın yanında iletişimin yüksek, değişime açık, etik ilkelerine uygun, halka hizmet bilincine sahip, çıkar çatışmasından kaçınan,saydam bir çalışma prensibine sahibim.Belediyenizin yatırım, hizmet ve kalite politikalarınız, hedefleriniz hakkında bilgi rica edebilir miyiz?Kasabamız için en önemli problem olan içme suyu için büyük bir yatırım yaptık ve kasabamızın inşallah su sorununu ortadan kaldırmış bulunmaktayız.Kamu hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesi,hizmetlerin etkinlik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde daha hızlı, ucuz ve amaca uygun olarak yerine getirilmesi ve böylelikle vatandaş memnuniyetinin sağlanması için “Toplam Kalite Yönetimi” anlayışını benimsemekteyiz.Bu çerçevede;- Eğitimli ve deneyimli personelimizle, mevcut kaynakları etkin ve verimli kullanarak,kurumumuzdan hizmet alan vatandaş ve paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini süresindekarşılamak, memnuniyetlerini sağlamak.- Vatandaş ve paydaşlarımızın memnuniyetini sürekli kılmak ve hiçbir koşulda kalitedenödün vermemek.- Doğaya, çevreye, kültürel ve tarihi mirasımıza sahip çıkarak gelecek nesillere yaşanılabilir bir Göreme bırakmak.- Sosyal sorumluluk bilinciyle şeffaf, adil, hesapverebilir, bir yönetim anlayışını benimsemekve benimsetmek.- “Göreme için hep birlikte, el ele güzelgünlere” diyerek, katılımcı ve çoğulcuyönetim anlayışının oluşmasını sağlamak.- Kasabamızın yaşam kalitesini sürekli yükseltereksürdürülebilir ve çağdaş ölçülerdeTürkiye’nin hatta Dünya’nın en yaşanılabilirve yaşamak istediği bir dünya kenti olmak.Turizm’in adresi olarak değerlendirilenNevşehir ve ilçelerinde turizmigeliştirme girişimlerinin etkilerive bu alanda belirlenen hedef programlarıve çalışmaları değerlendirirmisiniz?Genelde turizm sektörü özelde ise yerel turizmgirişimciliği olarak baktığımız turizminen büyük sermayesi yerel değerleri ve insan kaynağıdır. Yerele gömülü değerlerin turizmgirişimciliği altyapısıyla (turizme dayalı yerelgirişimlerin desteklenmesinde /geliştirilmesinde)ortaya çıkmasını sağlayıcı politikalar,toplumsal gelişmeye oradan da ekonomikgelişmeye doğru daha hızlı adımlar atılmasınısağlıyor.Belediyenizin uyguladığı sosyalsorumluluk projeleri hakkında bilgiverir misiniz?Sosyal sorumluluk kapsamında yapmış olduğumuzfaaliyetlerden kısaca söz edecekolursak;- Öncelikle kasabamızda yaz aylarında turizmnedeniyle artan kapasiteden dolayı suproblemi yaşanıyordu. Belediye olarak varolan içme suyu kuyularımıza yenilerini ekleyerekve 20 km gibi bir yerden yeni su hattı çekerek kasabamızda yaşanacak su sorununabüyük bir çözüm getirmiş olduk.- Tarım ve Orman Bakanlığımızın başlattığı “GeleceğeNefes Kampanyası” kapsamında Göremeİlk ve Orta Okulumuz ile beraber ağaçlandırmaçalışması yaptık.- Kasabamıza yapmış olduğumuz “yürüyüşyolu ve balon seyir alanı projesi” kapsamındagenel ağaçlandırma ve çevre düzenlemesi yapıldı.- Kasabamıza belirli aralıklarla gelen TürkKızılay’ına kan bağışı için anons ve iletişim kanallarımızaracılığıyla halka duyurulması ve yertesisi konularında gerekli yardımları sağladık vesağlamaya devam ediyor olacağız.- Kasabalı çocuklarımızın eğitim hayatını devamettirdiği Göreme İlk ve Orta Okuluna her konudadesteklerimizi sağlıyoruz ve sağlamaya devamedeceğiz.- Kasabalı hanımlarımız için belediye binamızdayer tesis ederek Kuran-ı Kerim dersleri verilmeyedevam ediyor.- Kasabamız genelinde personellerimiz ve GöremeMuhtarlarımız ile beraber yapılan çalışmalarsonucunda yaşlılarımıza ve ihtiyacı olan ailelerimizekömür yardımı yapıldı.- Sokaktaki dostlarımızı gerekli gıda ihtiyacınısağlayan duyarlı kafe ve restoranlarımızın,tüm dünyayı ve ülkemizi de etkisi altına alan covid-19 salgını nedeniyle kapanması sonucu GöremeBelediyesi olarak sokaktaki dostlarımızıunutmadık, unutmuyoruz.- Göremeli üniversite gençlerine ayırt etmeksizinburs veriyoruz.Ve bu gibi birçok alanda diğer kurumlar ile beraberhareket ederek, halkımızın ve kasabamızınihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hareketediyoruz.Belediye olarak şu anki durumunuzudeğerlendirir misiniz? Belediyenizinönemli gördüğünüz sorunları ve çözümöngörüleriniz nelerdir?31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinden bu zamanakadar göreve geleli tam bir yıl oldu. Bu bir yıllıksüreç içerisinde en önemli sorun olan kasabamızıniçme ve kullanma suyu sorununa yeni kuyularekleyerek ve yeni su hattı yaparak çözümgetirdik. Bunun yanında kasabamıza gelen yerlive yabancı turistler için büyük bir kısmı bitmişolan ‘yürüyüş yolu ve balon seyir alanı’ projemizhayata geçiyor ve bunun gibi birçok projelerimizinçizimi bitti ve hayata geçmeye hazır.Belediye olarak şuan en önemli sorun kasabamızınaltyapısıdır. Altyapı sorunu ile ilgili gerekliçalışmaları ekip arkadaşlarımızla beraber değerlendiriyoruz.En kısa zamanda ve en doğru zamandiliminde inşallah kasabamızın altyapı sorununugidermeye başlayacağız.Belediyenizin planlı ve çağdaş kentleşme,çevrenin ve kültürel varlıkların korumasıdurumunu değerlendirir misiniz?Planlı ve çağdaş kentleşme yolunda Belediyemize,eğitimli ekip arkadaşlarımızın çalışmalarıdoğrultusunda “Coğrafi Bilgi Sistemi” kazandırıldı.Bu sistem sayesinde hem arşiv aşamasıgeliştirildi hem de halka ve kurumlara daha hızlıbilgi verileme aşamasına geçilmiş olundu.Hem belediye olarak hem de vatandaş olarakkasabamızın kültürel varlıklarını, eşsiz ve harikadoğal yapısını korumaya çalışıyoruz ki geleceknesillerimize bu güzellikler kalabilsin. Ve Göremehalkının, çevre birçok yerin geçim kaynağıolan bu harika yapıya vatandaşlar olarak ve Belediyeolarak saygı duyup, sahiplenmek, korumaken öncelikli görevimizdir.Belediyenizin önem verdiği turizm,sosyal ve kültürel faaliyetler nelerdir?Belediye olarak yurt dışı ve yurt içi düzenlenenturizm fuarlarına katılım sağlamaya gayret ediyoruz.Yurt dışı olarak 2019 yılında Japonya (TourismExpo Japan) turizm fuarına katılım sağladık.Yurt içinde ise Gaziantep (Gastrofeste), Şanlıurfa(Göbeklitepe Turizm Fuarına), Ankara (TravelexpoUluslararası Turizm Fuarı), İzmir (TravelTurkey Fuarı), İstanbul (Emitt Doğu AkdenizUluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı) uluslararasıturizm fuarlarına katıldık.Emine Supçin’in; “Cehaletin tek korkusu kadındır.Çünkü kadın öğrenirse, çocuklarına da öğretir.”sözünden yola çıkarak Göremeli hanımlarımıziçin Çanakkale- Bursa- Eskişehir kültür gezisidüzenledik. Yanı sıra kış ayında yine Göremelihanımlarımız için ücretsiz olarak Kayseri ErciyesKayak Merkezi gezisi düzenledik. Ve hanımlarımızınen önemli günü olan 8 Mart Dünya KadınlarGününü güzel bir organizasyon çerçevesindekutladık. Son olarak eklemek istediğiniz hususlarve vatandaşlarınıza vermekisteğiniz mesaj var mı?Şahsım adına, birçok hizmete ihtiyaç duyangüzel beldemizde 31 Mart 2019 Mahalliİdareler Genel Seçiminden bu yana,halkımızın ihtiyacı olan hizmetleri ve verdiğimizsözleri yerine getirmeye başlamış olmamınmutluluğu ve huzuru içerisindeyim.Önemli tarihi ve kültürel değerlere sahip olmasınınyanında; insanca yaşamanın, demokrasinin,sosyal belediyeciliğin adresiolan Göreme, sürdürülebilir, yenilikçi yaklaşımlarıyla,uluslararası düzeyde lider birbeldedir. Bende böyle bir beldeye hizmetetmeye başlamanın onurunu yürekten hissediyorum.Alt yapı- üst yapı, sosyal, kültürel, sportif,turizm ve tanıtım, eğitim, çevresel ve toplumsalprojeleri desteklemenin ve uygulamanınyanı sıra bireylerin gelişimine katkıda bulunmak,yaşlı, çocuk, engelli ve gençlere yönelikfaaliyetler, istihdam veya çevrenin korunmasıile ilgili çalışmalarımızın kamuoyuyla, toplumsalduyarlılığın bir uzantısı gereğince, zaman zamanpaylaşıyoruz. Çalışmalarımızla sürdürülebiliretkiler yaratmak için destek verdiğimiz faaliyetlerimizinuzun soluklu olmalarına, toplumsalanlamda fayda üretmelerine ve kalıcı yarar sağlamalarınaözenle dikkat ediyorum.Göreme Belediye Başkanı olarak ben ve çalışmaarkadaşlarım bu anlayışla 7/24 çalışarak projelerimizve hizmetlerimizle beldemizi Türkiye’ninyükseleni ve öncüsü yapma yolunda kararlılıklailerliyoruz.Yapılan hizmetlerde verdikleri destekle beni herzaman yüreklendiren aziz Göreme halkına, buhizmet ve projelerin gerçekleştirilmesi için canlabaşla çalışan tüm ekip arkadaşlarıma ve bizlerekatkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara gönüldolusu teşekkürlerimi sunuyorum.