Anasayfa » Gündem » NUH ÇİMENTO SAN. A.Ş.

NUH ÇİMENTO SAN. A.Ş.

55 YILLIK DEV SANAYİ ÇINARI KURUMSAL PROFİLİMİZ
Türkiye ve Avrupa’da Tek Çatı Altındaki En Yüksek Üretim Kapasitesine Sahip Fabrika
Türkiye’nin Çevreci Tesis Ödülünü Alan İlk Çimento Fabrikası
Türk Çimento Sektöründe Tüm Zamanların En Yüksek İhracatını Gerçekleştiren Şirket
ABD’ye En Fazla İhracat Yapan Çimento Fabrikası
NUH ÇİMENTO SAN. A.Ş.
Kocaeli’nin Hereke beldesinde faaliyet gösteren Nuh Çimento, Türkiye’nin en yüksek tüketim yapılan İstanbul şehrini de içine alan Doğu Marmara Bölgesin’de faaliyet göstermektedir. Bir miktar satış yaptığı Batı Karadeniz, İç Anadolu ve İç Ege bölgelerine ulaşımdaki lojistik avantajı da bulunuyor. Geniş ve güçlü müşteri ağı, iştiraki olan Nuh Beton‘un yaygın hazır beton tesisleriyle ve ihracat yapabilmek için fabrikaya bitişik konumdaki limanı,
Devlet Karayolu ile TEM otoyolu sayesinde iç ve dış piyasalara malını tam kapasiteyle üretip, satabilmek için ideal bir noktadadır.
Türkiye’de ve Avrupa’da tek lokasyonda en büyük klinker ve çimento üretim
kapasitesine sahip olan Nuh Çimento, 55 yıldır donanımlı çalışanları, yüksek
kalite standartları ve yüzde yüz müşteri memnuniyeti hedefi ile ülke ekonomisine
katkıda bulunmaya ve sürdürülebilir büyümeyle başarılarına devam ediyor.

İhracat Performansı
Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika, Avrupa, Asya, Hint Okyanusu, Karayipler ve Rusya dahil 50’den fazla ülkeye ürünleri ihraç ediyor. 2020 yılında toplam ihracatı 2019’a göre miktar bazında %36, tutar bazında %58 artarak, 4.391 milyon ton karşılığı olan 1.064 milyon TL ihracat hacmine ulaşılmıştır.

Liman’da Otomatik Gemi Yükleme
Nuh Çimento, 3 metre çapında ve 300 metre uzunluğundaki yer altı tüneli ve içinde yer alan konveyör aracılığıyla ihraç
edilen çimento ve klinkeri fabrika stok sahasından gemi ambarına otomatik olarak yüklenmesini sağlayan boru bandına
sahiptir. 1996 yılında kurulan bu tesis Türkiye’ de kendi alanında bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Toplam 595 metre ön
cephe uzunluğu 57.000m2’lik liman tesisleri ile ithalat ve ihracat gerçekleştirmektedir.

Sürdürülebilirlik Yönetimi
Nuh Çimento’nun stratejik hedefi ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği dengeli bir şekilde sağlamaktır. Şirketin tüm
kademelerinde sürdürülebilirliği, uzun vadeli, sağlıklı ve kârlı performansı korumak için bir yolculuk olarak görüyor.
Nuh Çimento sürdürülebilirliği, iş sağlığı güvenliği hedefleri, tüm kilit paydaşlarına değer sunan ekonomik performansı,
uluslararası piyasadaki konumu ve başta enerji ve emisyon yönetimi başlıkları olmak üzere çevresel etkilerini azaltma
kapsamında yönetiyor.

SONUÇ VE KAZANIMLAR
 Ekonomik: Alternatif hammadde ve alternatif yakıt kullanarak elde ettiği net kazanç 2020 yılında 11,83 milyon TL
olarak gerçekleşti.
 Sosyal: Atıklar kapsamında problem yaşayan belediye, üniversite ve organize sanayi bölgelerinin atık problemlerine
çözüm ortağı oldu.
 Çevresel: Sera gazı emisyon salınımı ve doğal kaynakların yerine atıkları kullanarak doğal kaynak tüketimini azalttı.
2020 yılında, sürdürülebilirlik ve enerji kazanımı kapsamında 374,4 bin ton atığı ekonomiye geri kazandırırken yaklaşık
1,14 milyon ağacın karbondioksit azaltışına denk gelen karbondioksit salınımını engelledi.
Enerji Yönetimi
Nuh Çimento daha temiz bir hava ve daha temiz bir çevre ve iklim değişikliği ile mücadele amacıyla daha düşük karbon
üreten enerji kaynaklarına yöneliyor. 2020 yılında kullandığı elektrik enerjisinin %22’sini yenilenebilir enerji kaynaklarında
sağladı. 2020’de tükettiği toplam enerjinin %5’ini alternatif enerji kaynaklarından elde etti.
Yenilenebilir Enerji Üretimi
Ülkemizde kuruluşundan bu yana hala en büyük olma özelliğini taşıyan 18 MWh kapasiteli Atık Isıdan Elektrik Üretim (WHR)
Tesisinde proses gereği bacalardan atılan atık ısı, kurulan yeni kazanlar ile buhar enerjisine, buhar enerjisi de buhar türbini
vasıtası ile elektrik enerjisine çevriliyor.
Fabrika sahasının elektrik ihtiyacının yaklaşık %17’sini karşılayan bu tesiste kömür vb. fosil yakıt kullanımına gerek kalmıyor
ve herhangi bir toz ya dayanma gazı emisyonu da oluşmamakta. Tesis kurulmadan önce atmosfere atılan yüzlerce derece
ısıdaki gazları soğutmak için kullanılan su ve elektrik enerjisinden tasarruf ediyor, gazların da atmosfere daha soğuk atılmasını
sağlıyoruz. 2020 yılında yaklaşık 135 milyon kWh elektrik enerjisi üretimi sayesinde, normalde şebekeden alınacak elektriğin
üretilmesi için atmosfere salınacak 72 bin ton CO2 e oluşumunu önlemenin yanı sıra yaklaşık 45 milyon TL de tasarruf
yapmaktadır.

Alternatif Yakıt ve Alternatif Hammadde Kullanımı
Nuh Çimento doğal kaynak kullanımını ve yakıtlardan kaynaklanan sera gazlarını azaltmanın yanı sıra buna bağlı yakıt
ve hammadde maliyetlerini düşürmek amacıyla, birincil ana hammadde ve yakıtlar yerine atıkları kullanıyor. 2020 yılında
alternatif yakıt kullanımı kapsamında yakıtlardan elde ettiği toplam enerjinin %2,35’ini geçtiğimiz yıla oranla %0,26 artışla
atıklardan sağladı. Hedefi yıllık kullandığı ısı enerjisinin yüzde üçünü atıklardan sağlamak ve ayrıca en az 350 bin ton atığı da
hammadde olarak kullanmak.

Su ve Atık Su Yönetimi
Çimento sektöründe su ağırlıklı olarak, fırın prosesinde ve değirmenlerde soğutma amaçlı kullanılıyor. Buna ek olarak
kırıcılarda ve saha genelinde toz tutmak için ve tabii ki insani ihtiyaç amaçlı olarak tüketiliyor. Ultra filtreleme (süzme) ve ters
ozmos sistemine sahip deniz suyu arıtma tesisi ile denizden çektiği suyu içme suyu kalitesine getiriyor.
Kullandığı suyun %46’sını, balıkçılık veya tarım amaçlı kullanılmayan ve doğrudan denize dökülen Ulu Pınar Deresi’nden
alıyor. Deniz Suyu Arıtma Tesisi sayesinde geri kazandığı ve yeniden kullandığı suyun toplam su çekimi içindeki oranı %51’dir.
Atık Su Yönetimi
Nuh Çimento tesislerinde atıklarını enerji geri kazanım, malzeme geri kazanım, geri dönüşüm ve düzenli depolama gibi
metotlarla bertaraf ediyor. Sıfır atık politikası kapsamında oluşan atıkların tamamının çevreye zarar vermeyecek şekilde
ortadan kaldırılmasını hedefliyor. Atıklarının %92’sinin sürdürülebilirliğini malzeme/enerji geri kazanım ve geri dönüşüm
yöntemleriyle sağlarken geri kalan %8’ini ilgili mevzuata uygun şekilde bertaraf ediyor.
İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi
Faaliyet gösterdiği Hereke’de halk için İzmit Körfezindeki balıkçılık faaliyetleri ekonomik ve sosyal açılardan büyük önem arz
ediyor. Bu kapsamda Nuh Çimento, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi liderliğinde 2017 yılı başından bu yana balıklandırma
projesine katkı sağlıyor. Amaç biyolojik çeşitliliğin korunması, zenginleşmesi ve bu sayede bölgenin ekonomik gelişmişliğine
ve halkın denizden daha fazla faydalanmasına katkı sağlamaktır.
Trabzon Merkez Araştırma Enstitüsü balıkların toplanıp çoğaltılmasında destek verirken, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü bilgi desteği sağladı. Nuh Çimento olarak araç, organizasyon ve tören
sponsorluğu yaptı; toplantı ve değerlendirme çalışmalarına tek sponsor olarak destek veriyor.
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen proje kapsamında 2017 yılında Değirmendere ve 2018
yılında Karamürsel sahillerinden denize binlerce balık bırakıldı. Projenin devamı olan ve 2020’de gerçekleşen üçüncü
aşamasında yüzlerce levrek ve kalkan yavrusu bu kez salma töreni ile Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı’ndan
denize bırakıldı.

Sosyal Sorumluluk
1994 yılında Eğitim ve Sağlık konularında devlete verilecek desteğin çok büyük önem taşıdığı bilinci ile kurulmuş olan Nuh Çimento Eğitim ve Sağlık Vakfı kuruluşundan itibaren amacı doğrultusunda çok yoğun faaliyetlerde bulunmuştur. Vakfın amacı ile ilgili olarak okullara ve sağlık kuruluşlarına yapılan yardımlar dışında kalıcı eserler bırakmaya yönelik projeler de hayata geçirilerek kısa sürede çok önemli hizmetler gerçekleştirmiştir. Sağlık alanında Nuh Çimento Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesine bağışlanan Yanık Ünitesi, eğitim alanında İlköğretim, Lise, Meslek Lisesi, Meslek Yüksekokulu, zihinsel engelli öğrencilerimizin faydalanacağı İzmit Nuh Çimento İş Okulu gibi, birçok kalıcı eserler Vakfımız tarafından yaptırılarak Milli Eğitim Bakanlığına ve ilgili kurumlara bağışlamıştır. Eğitim alanında kalıcı eserlerin bırakılmasının yanında bölgedeki diğer okulların ihtiyaçları da vakıf tarafından mümkün oldukça karşılanmaktadır. Vakıf kurumların yanında üniversite öğrencilerine de kuruluşundan bu zamana kadar her eğitim döneminde ortalama 950 öğrenciye burs vererek öğrencilere destek olmaya devam ediyor.