Anasayfa » Gündem » BİR ÜLKENİN ENERJİSİNİ ÜRETİYORSANIZ DURMA LÜKSÜNÜZ YOK

BİR ÜLKENİN ENERJİSİNİ ÜRETİYORSANIZ DURMA LÜKSÜNÜZ YOK

Koç Holding Enerji Grubu şirketi Tüpraş, yıllık 30 milyon ton ham petrol işleme kapasitesinin yanı sıra; Opet, Ditaş ve KUAŞ ortaklıklarıyla ülkemizin lider sanayi kuruluşu olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Dünyanın 28, Avrupa’nın 7. büyük rafineri şirketi olan Tüpraş, 11.3 milyon ton kapasiteli İzmit, 11.9 milyon ton kapasiteli İzmir, 5.4 milyon ton kapasiteli Kırıkkale ve 1.4 milyon ton kapasiteli Batman rafinerileri ile 4 ayrı ilde Türkiye’nin enerjisini üretiyor. Türkiye’nin enerjisini üretirken çevreye sorumluluk bilincini en üst seviyede tutarak faaliyetlerini gerçekleştiren Tüpraş, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim performansını da her geçen gün geliştirmeyi sürdürüyor. 2020 yılında “Yaşamın Değerini Biliyoruz” mottosuyla sürdürdüğü faaliyetlerini paylaştığı “Sürdürülebilirlik Raporu”nu yayımlayan Tüpraş, çevresel sosyal ve kurumsal yönetim performanslarını her geçen gün geliştirmeye de devam ediyor. Rapora göre, son 10 yılda yatırımlarının yüzde 20’sine yakın bir bölümünü sürdürülebilirlik alanında gerçekleştiren Tüpraş, 2021 yılında gerçekleştireceği yaklaşık 1,7 milyar TL’lik yatırımın yüzde 40’ını da sürdürülebilirlik projelerine ayırdı. Üretimden tedarik zinciri ve satış sonrası operasyonlara kadar her alandaki iş süreçlerinde Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını rehber alan Tüpraş, sürdürülebilirliği kurum kültürüyle birleştirerek faaliyetlerine devam ediyor. Çevresel etkilerini azaltmak için tüm süreçlerinde doğal kaynak kullanımının azaltılması, kaynakların verimli kullanımı ve atıkların geri dönüşümü konularında çalışmalarını yürüten Tüpraş, üretim süreçlerinde ve ürünlerdeki verimlilik odaklı yenilikçi uygulamalar çerçevesinde, 2020 yılında 238 milyon TL çevre yatırımı gerçekleştirdi. Tüpraş rafinerilerindeki atık su arıtma tesislerinden yapılan deşarjlar ve baca gazı emisyonları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından online olarak sürekli takip ediliyor. 43.4 milyon TL kaynak akta rdı Enerji verimliliğinde dünyanın en iyi rafinerileri arasında yer almayı hedefleyen Tüpraş, düşük karbon ekonomisine geçişte Avrupa Yeşil Mutabakatı ve İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü (TCFD) gibi uluslararası platformlardaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Yatırım projelerinin fizibilite çalışmalarına olası karbon fiyatlandırmasını dâhil ediyor ve projelerinin çevresel etkilerini “Yaşam Döngüsü Analiziyle” bütünsel olarak değerlendiriyor. Tüpraş, Ar-Ge faaliyetleri kapsamında CO2 azaltımı konusundaki çalışmalara ve dünyada ileri gelen araştırma merkezleri, üniversiteler ve sanayi kuruluşları ile ortaklıklarına yoğun şekilde devam ediyor. Ufuk 2020 programını takiben Ufuk Avrupa’da da yenilenebilir yakıtlar ve hidrojen üretimi konusundaki projelerde yer almayı hedefleyen şirket, 2020 yılında Ar-Ge çalışmalarına toplam 43,4 milyon TL kaynak aktardı. Tüpraş’ın Ar-Ge çalışmalarının odağında rafineri ihtiyaçları ön planda tutulurken, üretim süreçlerinde kaynak kullanımının azaltılması da sürüyor. Tüpraş, özel sektörü temsilen Avrupa Birliği Ufuk 2020 programı çağrılarına yön verebilen ve proses endüstrisinde Avrupa’nın önemli kuruluşlarının üye olduğu A.SPIRE platformunun üyesi. A.SPIRE, Paris Anlaşması’nın da hedefi olan küresel ısınmanın 2 derecenin altında tutulmasına yönelik bir araştırma ve yenilik yol haritası oluşturdu. 2050 yılına kadar döngüsel ekonomiye geçmiş ve karbon nötr hale gelmiş bir Avrupa yaratma hedefiyle hazırlanan, Avrupa Birliği’nin Ar-Ge ve inovasyonu destekleme stratejisini etkileyecek olan yol haritasının oluşturulmasında Tüpraş Ar-Ge Merkezi de aktif rol aldı. Şirket; enerji verimliliği, yeşil hidrojen – CO2 yakalama ve dönüşüm, kaynak ve süreç verimliliği, endüstriyel simbiyoz ve dijitalleşme konularında yol haritasına katkı sağladı. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl yapılan Ar-Ge merkezleri performans endeksi çalışmasına göre Tüpraş Ar-Ge Merkezi araştırmacı kadrosunun niteliği bakımından Türkiye’de öncü kuruluşlar arasında yer alıyor. Güçlü kadrosunun yanı sıra, Tüpraş Ar-Ge Merkezi’nin başarısındaki önemli etkenlerden biri de yurt içindeki ve dışındaki yakın iş birlikleri olması dikkat çekiyor. Tüpraş’ın desteğiyle kurulan ve Türkiye’de özel sektör iştirakiyle kurulan ilk enerji merkezi olan Koç Üniversitesi -Tüpraş Enerji Merkezi (KUTEM), Tüpraş’ın sanayide ihtiyaç duyduğu öncelikler ışığında, akademik tecrübesini ve genç araştırmacıların dinamizmini harmanlayarak önemli çalışmalara imza atıyor. “Ufuk 2020 projeleri kapsamında Avrupa’daki birçok üniversite ile yürüttüğü iş birliklerinin yanı sıra, birçok Ar-Ge projesinde de Türkiye’deki ve dünyadaki çeşitli üniversiteler ile çalışmalar yürüten Tüpraş, Ar-Ge Merkezinin faaliyete geçmesinden bugüne kadar imza attığı ulusal ve uluslararası bilimsel yayın sayısı 297’ye ulaştı. Bunun yanında patent başvurusu sayısı 95’e ulaşırken 33 adet patenti de tescil aldı. Tüpraş 5 yılda 2.5 milyon nüfuslu şehrin su tüketimi kadar ta sarruf sağladı Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkı sağlama vizyonuyla hareket eden Tüpraş, yaşam için hayati öneme sahip suyun kullanımına azami önem gösteriyor. Rafinerilerinde su verimliliğine ve atık su geri kazanım projelerine odaklanarak suyun geri kazanımını ve yeniden kullanımını sağlayan şirket, tüm rafinerilerinde son 5 yılda 102 milyon metreküp atık suyu geri kazanarak yeniden kullandı. İşlediği ham petrol başına ham su tüketimini yüzde 23 oranında azaltan Tüpraş, bir başka deyişle son beş yılda 2,5 milyon nüfuslu bir şehrin yıllık su tüketimine eşdeğer bir tasarruf elde etti. Ayrıca olağanüstü bir koşul oluşmadığı takdirde İzmit Rafinerisinde Sapanca Gölü’nden endüstriyel su kullanımı yapılmıyor. Tüpraş’ta kadın çalışanların sayısı artıyor Faaliyet gösterdiği, ağırlıklı olarak erkek egemen görülen enerji sektöründe eşitlikçi ve kapsayıcı bir iş ortamı oluşturma hedefiyle hareket eden Tüpraş, Türkiye’nin enerjisini kadın ve erkek çalarda sorumluluk alıyorlar. Tüpraş, her seviyede ve görevde kadın çalışanlarının sayısını artırmayı sürdürüyor. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan 5’incisi olan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”ni de destekleyen çalışmaları hem iş yerlerinde hem de toplumsal alanda uygulayan Tüpraş, parçası olduğu Koç Holding’in 2015 yılında çizdiği yön doğrultusunda toplumsal cinsiyet eşitliğinin destekçisi ve takipçisi olmaya devam ediyor. Şirket, Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi UN Women’ın, toplumsal cinsiyet eşitliğinin gerçekleşmesi çabalarına erkeklerin katılımını sağlamak amacıyla yürüttüğü ve Koç Holding’in küresel Etki Liderleri arasında yer aldığı HeForShe hareketini destekliyor. 2017’den bu yana, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı iş yerlerinin oluşturulması için farkındalık artırma, strateji ve iş birlikleri gelişlışma arkadaşlarıyla beraber üretiyor, gücünü kadın erkek omuz omuza çalışmaktan alıyor. Faaliyet gösterdiği erkek egemen enerji sektöründe eşitlikçi ve kapsayıcı bir iş ortamı oluşturmak için öncü ve örnek çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Tüpraş, 4 rafinerisindeki üretim sahalarında vardiyalı kadın çalışanları istihdam ederek, enerji sektöründe öncü bir uygulamaya da imza attı. Üretimde ve bakımdaki kadın saha operatör ve teknisyenleri; kara dolum ünitesi, tanker dolum adaları, araç-sürücü son kontrolleri, kantar operasyonları, vana operasyonları gibi görevlerde, enstrüman bakımı kapsamında da sahadaki bakım, tamirat, kontrol gibi farklı alan tirme amacıyla oluşturulan BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin imzacı kuruluşları arasında yer alan Tüpraş, toplumsal cinsiyete duyarlı iş yeri uygulamalarını hayata geçirirken aynı zamanda kadının ekonomik güçlenmesine katkıda bulunuyor. Tüpraş, kadınların güçlenmesi için iş yerinde kapsayıcı uygulamalar geliştirirken, topluma yönelik çalışmalarla da farkındalık yaratacak iş birlikleri yürütüyor. Şirketin 2018 yılında Fenerbahçe Spor Kulübü ve HeForShe hareketiyle birlikte, sporun birleştirici ve dönüştürücü gücüne inanarak toplumsal cinsiyet eşitliği için başlattığı küresel iş birliği devam ediyor. HeForShe hareketi ve 25 milyonu aşkın taraftar desteğiyle Fenerbahçe Spor Kulübü ile olan iş birliği, eşitlik adına geniş kitlelere ulaşmayı sağlarken, Tüpraş için de değişim ve dönüşümün tetikleyicisi olmayı sürdürüyor. Tüpraş, rafinerilerindeki verimliliği milyonlarca verinin analiziyle artırıyor Dijital bir rafineri olma hedefiyle çok sayıda projeyi hayata geçiren Tüpraş, rafinerilerindeki verimliliği milyonlarca verinin analiziyle artırıyor. Rafinerilerinde 150 bin sensörden her gün üretilen 650 milyon satır verinin işlenip anlamlandırılması konusunda çalışmalarını sürdüren Tüpraş, topladığı verilerin gücü ile yüz milyonlarca lira ölçülebilir potansiyeli olan bir proje portföyünü yönetiyor. Endüstri 4.0 prensipleri çerçevesinde; pandemi döneminde de takip sistemleri, giyilebilir teknolojiler, kablosuz ve mobil çözümlerin saha uygulamalarını hızla uygulayan şirket, IT stratejisini, 2020 yılının başında ‘bağlı’ anahtar kelimesi ile yeniden yapılandırdı. Bağlı kavramı ile cihazların internete bağlı olmasını değil, ‘bağlı veri, bağlı departmanlar, bağlı süreçler ve bağlı platformlar’ olarak bir bütünün çarklarını oluşturan dijital stratejiyi hedefleyen Tüpraş, dijitalleşme çalışmalarında üretimden satışa değer zincirinin tamamını dikkate alıyor. Tüpraş, saha üretim faaliyetleri, rafineri sahasında yapılan bakım, proje gibi fiziksel aktiviteler için mobil ve giyilebilir teknolojiler, robotik projeler, optimizasyon, kestirimci bakım, üretim planlaması gibi analitik projeler, gemi planlama operasyonları, backoffice, finans operasyonları veya ham petrol temini gibi ana süreçleri yöneten uygulamalara kadar, çok geniş bir perspektifte dijitalleşmeyi ele alıyor. “Bağlı” stratejisine uygun olarak veriyi demokratikleştirip sadece üst düzeye raporlamalarda değil, karar mekanizmasının her noktasında kullanılmasını hedefleyen Tüpraş, “tek ve aynı” veriyi, her seviyede kararın merkezine alarak, sadece veri analistlerinin değil, tüm şirket çalışanlarının kullanmasını planlıyor. Tüpraş, bu amaçla oluşturduğu eğitim programlarıyla “veri analistleri” dediği çalışma arkadaşlarını büyük veri analiz eğitimleri ile güçlendirerek bu dönüşümün ilk sonuçlarını yıl sonuna kadar almayı hedefliyor. Tüpraş, Sokak Ha yvanlarının Yiyecek İhtiyacı için Desteğini Sürdürüyor Pandemi döneminde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşılayan Tüpraş; İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Batman rafinerilerinde, belediyeler iş birliğiyle ve gönüllü hayvanseverler aracılığıyla barınaklara yiyecek dağıtıyor. Tüm faaliyetlerinde “Sıfır Atık” yaklaşımıyla hareket eden şirket, sokak hayvanları projesi ile de hayvanların yaşam şartlarını iyileştiriyor. ‘‘ ‘‘Tüpraş, pandemi döneminde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşılıyor. Yemekhanelerinde artan yiyeceklerle sokak hayvanlarının yaşam şartlarını tüm çalışanlarıyla birlikte iyileştiren Tüpraş, iş süreçlerinde benimsediği “Sıfır Atık” prensibinin desteklenmesine de katkı sağlıyor. Pandemi döneminde restoran ve kafelerin kapalı olması ve insanların eve kapanması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmayan Tüpraş, rafinerilerdeki artan yemekleri sokak hayvanlarına ulaştırabilmek için İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Batman rafinerilerinden, belediyeler aracılığıyla barınaklara destek oluyor. 2020’den bu yana İzmit ve İzmir, 2021 itibarıyla da Kırıkkale ve Batman rafinerilerinde artan yemekleri barınaklara ulaştıran Tüpraş, yıl sonuna kadar sokak hayvanlarına yiyecek ulaştırmaya devam edecek.