Anasayfa » Gündem » Sedat SİLAHTAROĞLU MAKİNE İHTİSAS OSB YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Sedat SİLAHTAROĞLU MAKİNE İHTİSAS OSB YÖNETİM KURULU BAŞKANI

M A K İ N E İ H T İ S A S ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Sedat SİLAHTAROĞLU MAKİNE İHTİSAS OSB YÖNETİM KURULU BAŞKANI 1996 yılında 51 sanayicinin katılımı ile kuruluşu yapılan S.S Makine ve İmalat Sanayicileri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi ile başlayan çalışmalar, Kooperatifin Katılımcı olarak Organize Sanayi Bölgesinin Lokomotifi olmuş ve ortakları kanalı ile %100 finansman yaratmıştır. Bölge Özel Hukuk Tüzel Kişisi olup Statüsü İHTİSAS Organize Sanayi Bölgesidir. Kocaeli-Gebze IV İstanbul Makine ve İmalat Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi adı altında tescil edilen bölge, Makine İhtisas Sanayi Bölgesi olarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca 27.03.1998 tarihinde Gebze ve Yakın Çevresi Çevre Düzeni Nazım İmar Planında “Organize Sanayi Bölgesi” olarak onanmış bulunmaktadır. Organize Sanayi Bölgemiz, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nezdindeki sicil defterinde “89” sicil numarası ile kayıt ve tescil edilmiştir. Bölge unvanımız, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 23.05.2013 tarih ve 1862 sayılı onayı ile MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ olarak değiştirilmiştir.

 

OSB Dilovası İlçesi, Köseler ile Demirciler Mahallesi sınırları içinde yer almaktadır.
Makine OSB – S. Gökçen Havaalanı : 42 km
Makine OSB – Atatürk Havaalanı : 80 km
Makine OSB – D100 Karayolu : 9 km
Makine OSB – TEM Otoyolu : 11 km
Makine OSB – Osmangazi Köprüsü : 13 km mesafe uzaklığındadır.
Bölge içinde tüm altyapılar tamamlanmıştır.
 10.000 m3 ve 1.500 m3 Kapasiteli Su Deposu,
 2.000 m3/gün Kapasiteli Atıksu Arıtma Tesisi ,
 İtfaiye Binası
 OSB’ye giriş binaları
 1000 kişi Kapasiteli Mescit
 10.000 ve 5.000 m3/h kapasiteli Doğalgaz B Tipi İstasyonlar
 86.500 m3/h kapasiteli Doğalgaz A tipi İstasyonu (Palgaz A.Ş devri
yapılmıştır.)
 380 kv Makine OSB Trafo Merkezi (TEİAŞ devri yapılmıştır.) tesislerin yapımını
tamamlamıştır.

Yapımı Planlanan Tesisler ;
 Mesleki Eğitim Merkezi
 Anaokul/Kreş
 Tır Parkı / Lojistik Alan
 Teknopark
 AR-GE Merkezi
 START-UP Firmalarına Yer Tesisi
 Heliport
 Arboretum
 Ortak Kullanım Alanların Yol ve Altyapı İşleri
Yapımı Devam Eden Tesisler ;
 OSB Yönetim Binası
 Vadi Dolgu Rehabilitasyon Alanı
Bölge İçinde Tamamlanmış
İşler ;
 OSB sokak mevcut aydınlatmaları
LED armatüre dönüştürüldü.
 OSB İçi Alle Ağaçlandırma

Bölgemizin içinde 91 adet sanayi parseli, 15 adet ağaçlandırılacak alan, 8 adet İdari ve Sosyal Tesis alanı 19 Adet park alanı,6 Adet Teknik altyapı alanı olmak üzere toplam 139 adet parsel bulunmaktadır. OSB alanı içinde sanayi parsellerinin, en küçüğü 8.650 m2’den başlayıp en büyüğü 441.690 m2’yi bulan ve toplam sanayi alanı 3.538.562 m2’den oluşmaktadır. Organize Sanayi Bölgesi toplam alanı 5.094.378 m2’dir. Bölgemiz yüksek teknoloji gerektiren sanayi makinelerinin geliştirilmesinde öncülük yaparak 2021 yılı ilk çeyreği itibariyle 8670 kişiye istihdam imkanı sunmaktadır.%100 doluluk oranına ulaşıldığında yaklaşık olarak 15.000 kişi istihdam edilecektir. Bölge içerisinde bulunan 91 adet sanayi parselinin şu an itibariyle 47 adedinde üretim gerçekleştirilmekte 32 adet sanayi parselinde ise firmaların inşaatları devam etmekte olup yılda yaklaşık 3 milyar dolarlık üretim gerçekleştirilmekte ve bunun 1,5 milyarlık kısmını ihraç etmektedir. Böylece yerli sanayi makineleri ithalatı için ödenen milyarlarca dolarlık maliyetlerin azaltılması ve ihracatla birlikte önemli bir döviz tasarrufu sağlanmaktadır. Makine İhtisas OSB içinde faaliyette bulunan sanayicilerimizin aynı meslek kolunda yer alması bilgi, hammadde, yardımcı ekipman ve teknik konularda paylaşım sağlamasına imkan ver mektedir. Makine İhtisas OSB üretim gücü ile Türkiye sanayileşmesinin önünü açmış ve sanayi makinelerinin gelişmesinde lokomotif görevi görüp ülkemiz adına yüksek katma değer sağlamıştır. Makine İhtisas OSB bütünüyle hayata geçtiğinde Türkiye sanayileşmesinin önünü açacak ve sanayi makinelerinin gelişmesinde bölge lokomotifi olacaktır. Sanayicilerin ihtiyacı olan ve temininde güçlük çekilen teknik personel, Bölge içinde 2010 yılında Eğitime başlayan Enka Endüstri ve Teknik Lisesinden karşılanmaktadır. 2018 yılı sonunda hizmete açılan Kuzey Marmara Otoyolu’ndan Liman Bağlantı yolu adı ile çıkış yapan ve Dilovası ilçesinin kuzeyinde yer alan 4 OSB’yi Otoyola bağlayan Sanayi-2 bağlantısı Organize Sanayi Bölgemizin en önemli sorunu olan Ulaşım ihtiyacını karşılamıştır. Ancak, Kuzey Marmara Otoyolu’nun Organize Sanayi Bölgelerine bağlandığı mevcut kavşağın geometrisi ileride daha çok trafik sıkışıklığına neden olacağının şimdiden yaşanması nedeniyle burada acil çözümlerin mutlaka Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin koordinatörlüğünde 3 Organize Sanayi Bölgesinin ortaklaşa katılımlarıyla çözümlenmelidir. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 2011 yılından itibaren Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında bölgemizde bulunan sokak hayvanlarının bakımı ve koruması yapılmaktadır.