Anasayfa » Yazarlar » Abdülkadir Aksu » Abdülkadir Aksu ile Çağımızın Vebası

Abdülkadir Aksu ile Çağımızın Vebası

Çağımızın Vebasıİnsanoğlunun yaşamındabu çağda ortaya çıkan büyükbir veba hastalığı etnik milliyetçiliktir.Etnik milliyetçilik kesinbe kesin kanserojen bir yapıyasahiptir. Etnik milliyetçilikmilletlerin bünyesine girmişöldürücü bir virüstür.Bu ruh haline sahip “Etnikmilliyetçi” ise, tam bir‘avcı’dır; muhatabı olan insanlarınve halkların sorumluluğunutaşımaz; muhatabıolan halk onun için ‘millitize’edilmesi gereken bir avdır.Bugün hem bolgemizdehem de ülkemizde etnik milliyetçilikve mezhepçilik temelinde,Müslüman kardeşlerimizüzerinde hayata geçirilmeyeçalışılan proje, insanonurunu yerle bir eden ve yaratıcınıniman terazisi üzerinekuruduğu “Dengeli ve BirlikteYaşamı”mızı belirleyen tümdeğerlerin altına bomba koyanhastalıklı bir projedir.Katı bir milliyetçilik vemezhepçilik söylemiyle varlığınıkanla devam ettirmeyeçalışan bu hastalıklı teröristzihniyetli yapilar; islam ümmetininotantik tarafını yoketmeye çalışır, muhafazakârve mütedeyyin kesimleri reddeder,liberal ve özgürlükçükesimleri aforoz eder ve hattaöldürür.Bu coğrafyanın asli unsuruolan tüm halklar aynı kaderive acıyı Mezopotamya’da,Afrika’da, Anadolu’da tanıştıklarıgünden bugüne birlikteyaşamamışlardır. Kız alıpkız vermişlerdir. Ayrıları gayrılarıolmadığı gibi birbirilerinekurşun sıkmamışlardır.Osmanlı’yı yıkarak bu topraklarda istedikleri gibi devletlerkuran ve başına da kendiyanlısı yönetimleri getirenBatılılar İslam Âlemi’ni o gündenberi zehirlemeye devametmektedir.Biz İslam Ülkeleri olarakbu çoğulcu etnik ve mezhepselyapımızla bir imparatorluğunizlerini taşıyoruz. Birileriher ne kadar inkâr etmeyeçalışsa da bu topraklarınSelçuklu devleti ve babasıOsmanlı İmparatorluğudur.Bu yüzden tüm İslam Ülkelerininiçinde bulunduğu bu zordönemlerden kurtulmasınınbu gereken yegâne şey, “EtnikMilliyetçilik ve Mezhepçilik”popülasyonu geçmişi imparatorlukve ümmet anlayışıolan ülkeler için kanserojenbir içeriğe sahip olduğugerçeğidir. Bu iki hastalıklı anlayışbizim toprakların ürünüdeğildir. Sözüm ona tepedeninme diğer “devrim kanunları”gibi yüzde yüz ithaldir.Bu yüzden bize yabancı olanve bütünlüğümüzü zehirleyen“ırkçı ve etnisiteci” ideolojikyaklaşımlar ile mezheptemelli ayrımcılık girişimleriihtimaline karşılık toplumsalbeklentileri devam eden coğrafyamızınbirliği ve bütünlüğüiçin bir zorunluluktur.