Anasayfa » Ayın Yorumu » AYIN YORUMU

AYIN YORUMU

Türkiye tarihinin en karmaşık, en zor döneminde,sömürgeci devletler tarafından işgal edilmiş, topraklarıbölüşülmüş ülkemizin ağır koşullarında BirinciMeclis’in açılışını yaptığımız tarih, Türkiye’ninKurtuluş Savaşı’nın meşruiyeti temellerinin atıldığıtarihtir. Bu meşruti temeller halk egemenliğinedayanmıştır. Temel ilke Egemenlik KayıtsızŞartsız Milletindir. Atatürk, Türkiye Büyük MilletMeclisi’nin kuruluş tarihi olan 23 Nisan’ı ÇocukBayramı olarak geleceğimiz olan çocuklarımıza armağanetmiştir.Kurtuluş Savaşı’mızın kazanılması, TürkiyeCumhuriyeti’nin kurulması, demokratik, çağdaş veaydınlık bir yaşam biçiminin belirlenmesi ve bununiçin yapılan tüm yenilikler, günümüzün gelişmiş Türkiye’sinin yaratılması, 23 Nisan 1920tarihinde Mustafa Kemal’in liderlik ettiği 100. Yılını kutladığımız Gazi Türkiye Büyük MilletMeclisi’nin attığı adımlarla gerçekleşmiştir. Türk Milletinin hür iradesiyle demokratikseçimlerle oluşturduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi vatanımızın geleceğini belirleyen,Türk Milletinin sevgi ve bağlılığını üzerinde toplayan bir güçtür. TBMM, ülkemizin kurtuluşuna,demokratik Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşuna öncülük eden, geleceğineyön veren tarihi bir niteliğe sahiptir.Böylesi tarihi niteliğe sahip Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yıl dönümünücoşkuyla ve Büyük Türk milletine, Yüce Atatürk’e lâyık olacak şekilde kutlamakbüyük önem taşıyor. Demokrasi tarihimizin en önemli adımını teşkil eden 23 Nisan1920 TBMM’nin kuruluşunun 100.Yılını sağlık, huzur, barış ve güvenlik içinde kutlarkenGazi Meclisimizin yaşadığı önemli süreçleri yeniden anmak duygularıyla dopdolu bir 23Nisan’ın idraki içinde olduğumuz günlerde dünyada ve ülkemizde korona virüs salgın felaketiile yüz yüze geldik.Dünyayı ve ülkemizi hemen her alanda sarsan, deprem etkisi yaratan, bundan sonra hiçbirşeyin eskisi gibi olamayacağı değerlendirmelerinin yapıldığı, köklü değişiklikler yaratacakolan Koronavirüs salgının yarattığı çok olumsuz koşullarda virüse karşı sağlık mücadelemizön plana çıktı. Gelişmiş ülkeler hastalığın merkezi oldu. Henüz aşısı bulunmayan, olağanüstüyayılma hızı olan hastalık dünyada ve ülkemizde endişeleri hatta korkuları artırdı.Ülkemizin sağlık alanındaki güçlü alt yapısı, yetişmiş sağlık personelimiz, etkin insan gücümüz,doktorlarımızın, bilim insanlarımızın güçlü birikimleri, yetenekleri, olağanüstü özveriliçalışmaları, doğru alınan ve zaman geciktirilmeden uygulamaya konulan kararlarınuygulanmasıyla elde edilen sonuçlar, başlangıçtaki karamsar ortamı büyük ölçüde kaldırdı.Türk milletinin birlik ve beraberliği, insani değerleri, kültür, gelenek ve inançları ufkumuzuaydınlattı, zorlukları aşma, karanlıkları aydınlığa çevirme gücü tarihte olduğu gibi bir kezdaha görüldü. Sağlık alanında sağlanan başarılarla koronavirüs hastalığının zararlarının enaz olacağı koşullar kısa sürede yaratıldı.Bu sonuçta en büyük paya sahip olan özverinin en üst düzeyi ile çalışan bütün sağlıkpersonelimizi yürekten alkışlıyor, onlara şükranlarımızı saygıyla sunuyoruz. Doktorlarımız,Sağlık personelimiz, bilim insanlarımız ve sağlık örgütlenmemizle gurur duyuyoruz.Koronavirüs salgınının yarattığı bütün olumsuz koşullara, sokağa çıkma kısıtlamalarınave yasaklarına rağmen Türkiye’mizin her yerinde 23 Nisan gecesi saat 21:00’de Milletimizbalkonlarında, pencerelerinde hep birlikte tek yürek halinde İstiklal Marşımızı söyleyerekTürkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. Yıldönümünde Ulusal Egemenlik veÇocuk Bayramımızı büyük bir coşkuyla ve güven içinde kutladı.Büyük Türk milleti olarak TBMM’nin açılışının 100. Yılını kutlarken, özgürlük ve bağımsızlığımızıborçlu olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu, Kurtuluş SavaşımızınBüyük Başkomutanı Birinci Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk’ü ve bütünsilah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi en derin saygılarımızla, şükranla ve özlemle anıyoruz.Milletimiz ve bütün İslam Âlemi 11 Ayın Sultanı Ramazan ayına inanç bütünlüğüiçinde girdi ve dini vecibelerini yerine getiriyor. Milletimizin ve İslam âleminin RamazanıMübarek ve Hayırlı olsun.Saygılarımla