AYIN YORUMU

AYIN YORUMU »

Çok ağır, çok tehlikeli, küresel salgın şeklinde kitleselölümlere yol açsa da, dünyayı sarsan tehlikelerinaşılabileceğini, ölümlerin önlenebileceğini Covid-19virüsüne karşı bilim ve akılcılıkla sürdürülen başarılımücadelemiz

AYIN YORUMU

AYIN YORUMU »

Türkiye tarihinin en karmaşık, en zor döneminde,sömürgeci devletler tarafından işgal edilmiş, topraklarıbölüşülmüş ülkemizin ağır koşullarında BirinciMeclis’in açılışını yaptığımız tarih, Türkiye’ninKurtuluş Savaşı’nın meşruiyeti temellerinin

AYIN YORUMU

AYIN YORUMU »

Türk milleti birbirine kenetlenmiş, birlik ve beraberlik içinde son derece önemli tarihi günler yaşıyor. Yüce milletimiz, terörün yok edildiği daha aydınlık bir geleceğin

AYIN YORUMU

AYIN YORUMU »

23 Eyl, 2019
Ayın Yorumu

Tarih boyunca her dönemde dünyada çeşitli zorluklar yaşanmıştır ve günümüzde de yaşanmaktadır. Türkiyemiz de çok çeşitli zorluklar yaşamakta ancak zamanında ve yerinde alınan

AYIN YORUMU

AYIN YORUMU »

17 Haz, 2019
Ayın Yorumu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Mücadelesini başlatmak için silah arkadaşıyla birlikteBandırma Vapuru ile 19 Mayıs 1919 günü Samsun’da Tütün İskelesi’nden karaya ayak basmasının

AYIN YORUMU

AYIN YORUMU »

15 Ara, 2018
Ayın Yorumu

İmparatorlukların yıkımına yol açan, tarihte benzeri pek görülmemiş derecede ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda yıkıma neden olan, dünyayı yoksullaştıran Birinci Dünya Savaşı’nı sona