Anasayfa » Gündem » Yarınların Aydınlık ve Müreffeh Şehri Şırnak’ın Vizyon ve Misyon Sahibi Valisi Mehmet AKTAŞ

Yarınların Aydınlık ve Müreffeh Şehri Şırnak’ın Vizyon ve Misyon Sahibi Valisi Mehmet AKTAŞ

ÆSayın Valim, kısacaözgeçmişinizden bahsedebilir misiniz?

1968 yılında Elazığ ilinde doğdum. 1986 yılında başladığımİstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler FakültesiKamu Yönetimi bölümünden 1990 yılında mezun oldum.1994 yılında Mülki İdare Amirliği mesleğine başladımAksaray-Gülağaç, Malatya-Kuluncak, Muş-Hasköy,Düzce-Cumayeri ve Rize-Çayeli ilçelerinde Kaymakamolarak görev yaptım. 2010-2014 yılları arasında İçişleriBakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nde sırasıyla ŞubeMüdürü, Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcısı olarakgörev yaptım.2014 yılında İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler DairesiBaşkanlığı görevine başladım. 1 Haziran 2016 tarihli ValilerKararnamesi ile Karabük Valiliğine atandım. 21 Haziran2017 tarihli kararname ile Şırnak ilimize atandım.30 Haziran 2018 tarihinden itibaren Şırnak Valisi olarakgörev yapmaktayım.Evliyim ve 3 çocuk babasıyım.

ÆŞırnak’ta eğitimöğretimalanında önceliklihedefleriniz nelerdir?
Çocuklarımızın vegençlerimizin yetişmesindeöncelikleriniz ve temelunsurlarınız nelerdir?En büyük yatırımın insana olan yatırımolduğuna inanıyoruz.Bu anlayıştan hareketle öncelikli hedefimizilimizde eğitimin kalitesini arttırmaktır.Eğitim verirken düşünen, idrak eden,tarih ve milli değerlerine bağlı donanımlıbir gençlik yetiştirmek istiyoruz.Bu amaç doğrultusunda Şırnak’ta eğitimkalitemizi daha iyi noktalara getirebilmekadına bütün imkânlarımızı seferberettik. Öğretmen açığımız hızlakapanıyor. Yeni okullar inşa ettik. Etmeyede devam ediyoruz. Var olan okullarımızınkapasitesini arttırdık. İnşallahbir iki yıl içerisinde okul açığımız tamamenkapanacak.Öğrencilerimize sosyal imkânlar sunmayaçalışıyoruz. Okullarımızda çeşitlietkinlikler, sportif aktiviteler düzenliyoruz.Yine aynı şekilde Gençlik Merkezlerimizbu konuda gayret gösteriyor. Sosyalaktivitelerle birlikte sportif faaliyetlerdüzenliyor. Ülke genelinde yapılansportif faaliyetlere gençlerimiz katılımsağlıyor. 2018 yılında ülkemizi uluslararasıdüzeyde temsil eden 12 milli sporcumuzçeşitli kategorilerde derecelerkazandı. Çocuklarımıza ve gençlerimizeyönelik yapılan her türlü çalışmayı destekliyoruz.Gençlerimize imkân verilincebüyük başarılara imza atacağını biliyoruz.Ekim ayı içerisinde Şırnaklı çocuklarımızdankurulu UYAFA Şırnak Futbol takımı,Barcelona’da düzenlenen ve 11ülkeden 200’e yakın takımın katıldığıCostaBrava turnuvasında şampiyonoldu. Bayrağımızı dalgalandırdı. Bizi, ülkemizi,Şırnak’ımızı gururlandırdı.Eğitim konusunda hedef kitlemiz sadeceöğrenciler değil. Çok Amaçlı ToplumMerkezlerimizde; okur-yazarlık, dikişve nakış, kuaförlük, el sanatları, evekonomisi gibi kurslar verilmektedir

ÆSayın Valim “BizAnadoluyuzProjesi”nin amaçları, hedeflerive temel nitelikleri hakkındabilgi verir misiniz?
İçişleri Bakanlığımız tarafından milli birlik ve beraberliğimizipekiştirmek amacıyla yürütülen ve 15yaş altı çocuklarımızın çeşitli il ziyaretlerini içeren birprojedir.Yapılan il ziyaretleriyle çocuklarımıza; ülkemizintarihinin ve kültürel mirasının tanıtılması, milli vemanevi değerlerimizin paylaşılması, iller arası kardeşlikköprüsü kurulması, yardımlaşma ve dayanışmabilincimizin artırılması, çocuklarımızın terör örgütlerininistismarından ve kötü alışkanlıklardanuzak tutulması amaçlanmaktadır.Bu proje kapsamından ilimizden 2500 çocuğumuzhavayolu ile gidiş-dönüş yapmak suretiyle İstanbul,Çanakkale ve Antalya illerini 3 gün süreyle ziyaret ettiler.Bu tür projelerin çocuklarımız ve gençlerimiz içinoldukça yararlı olduğunu düşünüyoruz. Benzer projelerinde hayata geçirilmesi konusunda çalışmalaryürütüyoruz.

ÆSayın Valim, Şırnak ilinin ekonomikgelişme düzeyi, tarım, sanayi, ticaretve turizm sektörleri açısındanözellikleri hakkında bilgi verir misiniz?
Şırnak uzun süre terörle anılan, terör tarafındansosyal yapısının ve kimyasının bozulduğu, fiziki olarakyakılıp yıkılan bir şehir oldu. Tüm bunlar proje örgütolan PKK tarafından yapıldı. Geçtiğimiz süreç içerisindeasker, polis, jandarma korucu ve Şırnak halkınındesteğiyle terör büyük oranda azaldı.Çukur teröründen sonra Cumhurbaşkanımızıntalimatları doğrultusunda büyükkamu kaynakları ilimize aktarılarakTerör Örgütünün büyük oranda yakıpyıktığı şehrimizde imar faaliyetlerinebaşlandı. Artık ilimizde huzur ve güvenortamının hâkim olmasıyla birlikte terörünengellediği hizmetler vatandaşlarımızaeksiksiz bir şekilde ulaşıyor.Hayvancılık ilimizin önemli geçim kaynaklarındanbiri, bu bakımdan hayvancılığıngeliştirilmesi konusunda çalışmalaryürütüyoruz.Güvenlik probleminin ortadan kalkmasıile birlikte otlak ve meralarla ilgiliolan yasak kaldırıldı. Artık vatandaşlarımızhayvanlarını güven içinde otlatabiliyor.Bununla birlikte hayvancılıkla uğraşanvatandaşlarımızı çeşitli projelerledestekliyoruz.İlimizde yaklaşık 1 milyon 200 binküçükbaş hayvan bulunuyor. Bu daTürkiye’nin küçükbaş hayvan varlığınınyüzde 3’üne tekabül ediyor. Bu uğraş ilimizinve ülkemizin ekonomisine büyükkatkı sağlıyor.Yayla ve meralarımızın kullanımaaçılması, arıcılıkla uğraşan vatandaşlarımızada büyük katkı sağladı. Arıcılarımızayapılan desteklerle birlikte arıcılıkfaaliyetleri hız kazandı. Kayıtlı arıcımızile kovan sayımız arttı. Oldukça kalitelive tamamen doğal olan Beytüşşebapbalı ise markalaştı.Çiftçilikle uğraşan vatandaşlarımızaeğitimler verilerek çiftçilerimiz sertifikalandırılıyor.Kayıtlı çiftçi sayımız14.220’ye ulaşmıştır. İlimizde özelliklemeyvecilik konusunda çiftçilerimiziteşvik ediyoruz.İlimiz için bir önemli konuda HaburSınır Kapısı’dır. Ülkemizin Irak’a veOrtadoğu’ya açılan tek kapısıdır. Ülkemizinkara hudut kapılarındaki taşıtgeçişlerinin yaklaşık yarısı Habur SınırKapısından sağlanmaktadır. Habur SınırKapımız araç giriş çıkışı bakımındandeğerlendirildiğinde dünyada 2. sıradayer alıyor. Yılda yaklaşık 1.5 milyonaraç giriş çıkışı olan Habur Sınır Kapımızgerek ülke ekonomimize gerekseilimiz ekonomisine büyük katkılar sağlıyor.Ayrıca biz istiyoruz ki ihracı yapılanürünlerimizin üretimi Şırnak’ta gerçekleşsin.Güvenlik problemi bulunmayanilimiz, aynı zamanda 6. Teşvik bölgesindeolmasından ötürü de devletimizve hükümetimiz tarafından desteklenmektedir.Tüm yatırımcıları şehrimizedavet ediyoruz.Maden konusunda oldukça zenginbir bölgeyiz. Özellikle büyük kömür rezervlerinesahibiz. Tüm sahalar üretimeaçık olduğunda Şırnak il genelindekikömür sahalarından yıllık ortalama1.700.000 ton kömür üretimi mümkündür.İstihdam sağlayan kömür ocaklarımızda,kömür üretiminin sağlıklı şartlaraltında yapılması ve iş sağlığı standartlarınınsağlanması konusunda ciddi çalışmalaryürütüyoruz.Ayrıca Silopi ilçemizde termik santralbulunuyor. Bu termik santral yinebu topraklarda çıkarılan kömürle besleniyor.Hem enerji sağlayan hem istihdamoluşturan Silopi termik santralimizeilave bir termik santralin kurulmasıkonusunda girişimlerimiz bulunuyor.İlimizde yeni Organize Sanayi Bölgelerininkurulmasının hem üretim hemde istihdam açısından gerekli olduğunudeğerlendiriyoruz. Bu bakımdan dakonuyla ilgili çalışmalar yürütüyoruz.İlimiz için bir önemli konu da turizm.Yıllardır terörle anılan ilimiz turizmbakımından biraz geri kalmış. BizŞırnak’ımızın artık güzellikleriyle anılanbir yer olmasını istiyoruz. GerçektenŞırnak’ta turistlik açıdan değerlendirilebilecekçok güzellik var. Cudi Dağı,Beytüşşebap yaylaları, Finik, Babil veKasrik Ören Yerleri, Ulu Cami, Nuh PeygamberCami ve Türbesi, Mir Abdal Camii,Mem-u Zin Türbesi, Kırmızı Medrese,Cizre Kalesi ve daha birçok yer veyapı. Hepsi gezilmesi görülmesi gerekenyerler. Binlerce yıllık tarihiyle ilimizziyaretçilerini bekliyor.

ÆŞırnak Valiliğinin kalitepolitikası, temel ilkeleri vekalite anlayışı hakkında bilgiverir misiniz?
İlin Valisi olarak ben de dâhil tümkamu kurumlarımız halkımıza hizmetetmek için varız. Hizmet kalitesini arttırmaktemel hedefimiz. Halkımızın talepve isteklerinin çok daha az bürokrasiyleçözülmesinin gayreti içerisindeyiz.Şırnak’ta hizmeti vatandaşa git geldemeden, bürokrasiye boğmadan gerçekleştirmekiçin çalışıyoruz. Devletimizve hükümetimiz çok büyük kaynaklarıburaya yönlendirmiş durumda.Bizler de bu destek ile hizmet kalitesinidaha da arttırmanın gayreti içerisindeyiz.Vatandaşlarımızın bürokrasiye takılmadanhizmet alabilmesi için “AçıkKapı” uygulamamız mevcut.Açık Kapı bürosuna gelen vatandaşlarımızıntalep ve başvuruları alınaraksisteme kaydediliyor, ilgili kurum vasıtasıylaçözüme kavuşturuluyor. Bu enfazla 7 iş günü içinde gerçekleştiriliyor.Başvuru süreçlerinin her aşamasındabaşvuru sahibine kısa mesaj şeklindesistem üzerinden bilgi veriliyor.

ÆŞırnak’ta yükseköğrenimalanında yapılan çalışmalarhakkında bilgi verirmisiniz?
Çok modern bir üniversite kampüsünesahibiz. Üniversitemizde özellikleiş bulma olanağı yüksek bölümler bulunuyor.Ama henüz istediğimiz öğrencisayısına ulaşamadık.Bu konuda üniversitemiz daha çoköğrenciye ulaşabilmenin çabası içerisinde.Şehrimizin sosyal imkânları geliştikçeve yeni açılacak bölümlerle birlikteüniversitemizin tercih edilebilirliğininartacağına inanıyoruz.

Æİlimizin demografiközellikleri nelerdir? Bu özelliklerinilinizin sosyal, siyasal,ekonomik ve kültürelgelişimine katkılarını değerlendirirmisiniz?
İlimiz nüfus bakımından değerlendirildiğindeazımsanmayacak büyüklüğesahiptir. Nüfus bakımından ülkemizde43. sırada bulunan ilimizde 2017 yılıverilerine göre 503.236 kişi yaşamaktadır.7.158 km² yüz ölçümüne sahip ilimizdekilometrekareye düşen kişi sayısıise yaklaşık 70 kişidir. Merkez dâhil 7ilçemiz bulunmaktadır. İlimizde 19 belediyeve 239’da köy bulunmaktadır.Vatandaşlarımızın %59’u kentte yaşarken%41’i de köylerde yaşamaktadır.İlimizin demografik özelliklerininbiri de genç nüfusunun fazla olmasıdır.%23.83 oranla genç nüfus aralığındaülkemizde 2. sırada yer alıyoruz. Tabigenç nüfusun fazla olması beraberindeiş gücü getirirken istihdam sorununuda ortaya çıkarıyor. Bu sorunu en azaindirebilmek adına gayret gösteriyoruz.Terör nedeniyle ilimize yatırım yapamayansanayicilerimizi güven ortamınınoluşmasıyla beraber ilimize davetediyoruz. Yukarıda da değindiğim üzereüretim olanaklarını arttırıp istihdamıgenişletmek için sanayi bölgeleri oluşturmave Devletimizin verdiği teşvikleriyatırımcılarla buluşturma konusundayoğun çaba sarf ediyoruz.İlimiz için birönemli bir konudaturizm.Yıllardır terörle anılanilimiz turizm bakımındanbiraz geri kalmış.Biz Şırnak’ımızınartık güzellikleriyleanılan bir yerVatandaşlarımızın