Anasayfa » ARŞİV » 261 » Büyükçekmece

Büyükçekmece

Büyükçekmece Kültür, Sanat ve Turizm Alanlarında Faaliyetlerin Yoğun olduğu bir ilçedir.

Mustafa Hulusi ARAT
Büyükçekmece Kaymakamı


Siyaset: Büyükçekmece ilçesi, Avrupa yakasında artan nüfusu, gelişen ekonomisi, yenilenen alt yapısı, geniş yeşil alanları, yürüyüş yolları, sosyal mekânlarıyla hızla gelişen ve yeniden yapılandırılan İstanbul ‘un önemli bir ilçesidir. Sizin gözünüzden Büyükçekmece’yi okurlarımıza tanıtır mısınız?

Arat: Büyükçekmece İstanbul içerisinde yoğun nüfusun getirdiği eğitim, sağlık, ulaşım ve güvenlik gibi bir çok soruna karşılık her şeyin daha sakin ve olanaklı yaşandığı ilçelerinden bir tanesidir. 2008 yılından sonra ilçenin sanayisinde yaşanan gelişmelerden sonra göç almaya başlamış, bu göçle beraber megakentte yaşanan sorunlar ile tanışmaya başlamıştır.
Ekonomisinde yaşanan gelişmeler ile beraberinde gelen sorunlara karşı halen megakent içerisinde huzurlu yaşam merkezleri içerisinde yer almaktadır. Büyükçekmece megakent içerisinde nefes alabildiğiniz, büyük şehrin imkânları ile huzurun birleştiği ilçelerden biridir.

Siyaset: Büyükçekmece’nin ekonomik, sosyal, kültürel ve demografik potansiyelini en akılcı şekilde kullanmak ve çok daha çağdaş, gelişmiş, sosyal dengelerin daha da güçlendirildiği, istikrarlı ve huzurlu bir Büyükçekmece için tespit ettiğiniz hedefler ve ön gördüğünüz çalışma programı, planladığınız projeler hakkında bilgi verir misiniz? Hedefleriniz öngörülerinizin gerçekleşmesi için Büyükçekmece halkından beklentileriniz ve işbirliği alanlarınız nelerdir?

Arat: İlçemizde ülkemizin bir çok yerinde olduğu gibi çağdaş ve modernleşme sürecinde ihtiyacı olan eğitim alanında yapılacak reformlar ile kendi dinamiğinin farkında, yaşayan ve çoğaltan bir ilçe olması için projeler üretiyoruz.
Toplumun her kesiminin ayrı ayrı sorunları ve buna sunulan kamu hizmetleri olmasına karşın bu mevcutlar içersinde yer almayan ihtiyaçlar içinde kendi içimizde geliştirdiğimiz çalışmalar ile toplum ihtiyaçlarına en etkin şekilde cevap verilmeye çalışıyor. Gençlerin ve çocukların gelişen toplum içersinde sürdürülebilir kalkınmadaki rolü nedeniyle ilçemizde yapmış olduğumuz projelerde gençlerimizin ve çocuklarımızın sağlıklı, eşit koşullarda ve dahil olan bireyler olması için çalışmalarımız bulunuyor. Projelerimizi üretirken ihtiyacın aciliyeti ve imkanların kısıtlılığı ölçütüne göre hizmet anlayışı geliştirerek eşitlerin ilçesini oluşturmak için, çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz

.
BÜYÜKÇEKMECE, MEGAKENT içerisinde nefes alabildiğiniz, büyük şehrin imkânları ile Huzurun birleştiği ilçelerden biridir.
İstanbul’un en temiz ve düzenli sahil şeridine sahip olan BÜYÜKÇEKMECE yaz aylarında turizm faaliyetlerinin çok yoğun olduğu bir ilçedir.
 Bu öncelikler çerçevesinde ilçemiz sınırları içerisinde ikamet eden Roman vatandaşlarımıza yönelik yürüttüğümüz proje ile Roman çocuklarımın müzik yeteneklerinin destekleyecek eğitimler düzenlendi, eğitimlere katılan çocuklara eğitimini aldığı müzik aleti hediye edildi. İstanbul ilinde yoğun bir şekilde karşılaşılan bağımlılık sorunu için proje üreterek gençlerimizin sağlıklı ve üreten bireyler olması için halen devam eden

“Yeni Yaşam Evi Projesi” ile destek sunuluyor. Proje ile gençlerin tedavi süreçlerinde danışmanlık yapılmasını yanı sıra tedavi sonrası rehabilitasyon sürecinde ilçedeki bütün kurumların ortaklığı dahilinde, bütünlüklü hizmet ile eğitim ve iş yaşamına dahil olması süreçleri izleniyor. Büyükçekmece halkından bu anlamda beklentimiz katılımcı olmaları, yaşadıkları sorunlarda yalnız olmadıklarını bilmeleri ve bize ulaşmaları çözüm sürecinde birlikte BÜYÜKÇEKMECE, Bugün rağbet edilen, ayrıcalıklı görülen, tatili, daimi ikametin, ticareti, endüstriyi, sanatsal ve kültürel olguları bünyesinde toparlayabilmiş, İstanbul’un ilçelerinden biridir. hareket edebilmektir.

Hizmet Standartlarımız: Kaymakamlığımız hizmet standartlarının amacı kamu hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın iş ve işlemlerini en kısada sürede bitirmek. Kaymakamlığımızda yapılan iş ve işlemlere değinecek olursak; Apostille tasdik şerhi; (yurt dışı evrak tasdiki) (5 Dk) Tüketici Hakem Heyeti Başvuruları (3 Ay) Ticari Amaçlı İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi (15 Gün) Lokal İzin Belgesi (30 Gün) Dilekçelerin Sonuçlandırılması: (30 gün) Bilgi Edinme Başvurusu: (15 Gün) Taşınmaz Mallara yapılan işgallerin önlenmesi (15 Gün)

Siyaset: Kamu hizmetin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışına dayalı olarak hazırlanan Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi ve bu sözleşmenin gereği olarak belirlenmiş olan Etik ilkeleri ve uygulamadaki etkileri hakkında bilgi rica edebilir miyiz ?

Arat: Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesinde yer alan ilkeler sosyal yaşam içerinde eşitlik ve adaleti sağlama noktasında yardımcı olan unsurları içermektedir. Uygulamada belirtilen hususların kamu hizmetinde etkinliği ile sosyal devlet algısı daha ileri noktalara taşınmaktadır. Eşit koşullar çerçevesinde taraf gözetmen sunulan hizmetler sayesinde devlet ile vatandaş arasında oluşan güven duygusu ile daha güçlü bir toplumun inşası sağlanmış oluyor.
İstanbul ilinde yoğun bir şekilde karşılaşılan bağımlılık sorunu için proje üreterek gençlerimizin sağlıklı ve üreten bireyler olması için halen devam eden “Yeni Yaşam Evi Projesi” ile destek sunuyoruz.
Büyükçekmece Halkından Beklentimiz; Katılımcı Olmaları, Yaşadıkları Sorunlarda Yalnız Olmadıklarını Bilmeleri ve Bize Ulaşmaları Çözüm Sürecinde Birlikte Hareket Edebilmektir.
Kaymakamlık eğitimleri ; İlçemizde Kaymakamlığımıza bağlı bulunan kurum ve kuruluşlar yılda en az 1 defa Kaymakam tarafından resmi denetime tabi tutulmakta, eksik görülen konularla ilgili olarak da düzenli olarak mevzuat eğitimi verilmektedir.
İlçe Sakinlerinin Yaşadığı Sorunlar ve Çözüm önerileri; İlçemiz İstanbul İlinin Avrupa yakasında kalmakla birlikte; İstanbul’un merkezine uzak olduğundan dolayı zaman zaman ulaşım sorunu yaşanmaktaydı. Son 2-3 yılda yapılan çalışmalarla birlikte ilçemize metrobüs gelmiş ve ulaşım sorunu minimize edilmiştir. Yine İlçemiz sakinlerinin yaşadığı en büyük sorunlarında birisi de sağlık sorunudur. Bu sorunun çözümü için yapılan uğraşlar neticesinde 2013 yılı Temmuz ayında temelini attığımız 250 yataklı tam teşekküllü devlet hastanesi inşaatımız devam etmekte olup, 2016 yılı içerisinde açılması planlanmaktadır.
Çocuklarımız ve gençlerimiz, gelişen ve her alanda hızlı tüketimin yaygınlaştığı günümüz koşullarında doğru bireyler olarak yetişmesi için aile kadar bizlerin de sorumlulukları bulunuyor.

Siyaset: Kaymakamı olduğunuz bu önemli ilçemiz için yapmayı çok istediğiniz hizmetler ve öncelikli hedefleriniz nelerdir?

Arat: 2 yıla yakındır görev yaptığım Büyükçekmece ilçesinde toplumsal alanda sorun olarak tanımladığımız bir çok alan için projeler ürettik ve üretmeye devam ediyoruz. Bu hizmetler arasında dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarına yönelik hizmet üretmek öncelikli konular içersinde yer alıyor. Büyükçekmece ilçesinde çocuk hakları ve ideal yaşam koşullarını oluşturmaya yönelik hizmetler, gençlerin sağlıklı bireyler olarak yetişmesini destekleyen hizmetler, engelli vatandaşlarımızın ev içersinden çıkıp yaşamın her aşamasına katılım yapmasını destekleyen hizmetlerin geliştirilmesine yönelik başlangıçlar yapıldı bu çalışmaların geliştirilmesi öncelikli hedeflerim arasında yer alıyor. Toplumun her unsuru muhakkak ki önemli; ancak hizmet ederken eşit koşulları sağlayacak projeler, kadın, çocuk, engelli ve gençler için dezavantajlı kesimlere hizmet anlayışı daha önem arz eden ve öncelikli konular olarak çalışılması gerekiyor.

Siyaset: Son olarak eklemek istediğiniz hususlar var mıdır?

Arat: İlçemizdeki çalışmalara yer verdiğiniz için öncelikle sizlere teşekkür ederim. Yaşadığımız ülkenin güzelliklerini, tarihini yaşamak ve yaşatmak için güçlü bir topluma ihtiyacımız var. Sosyal devlet sosyal alanda yapılan çalışmaların artması ile karşılıklı olarak etkileşip çoğalır. İnsan unsurunun yer aldığı her olguda devletin var olması adaleti ve eşitliğin taşıyıcısı olması toplumsal huzuru sağlayacaktır. Bizler toplumda ihtiyaç sahibi olan engelli, yaşlı, çocuk , kadın ve gençlerin yanında durup dezavantajlarını giderdiğimiz ölçüde ülkesi ile barışık sahiplenen vatandaşlarla gelişen ve daha modern bir topluma erişim sağlayabiliriz. Bu noktada gelişimin taşıyıcısı çocukların ve gençlerin bu döngü içersindeki yerinin doğru okunması önemli. Çocuklarımız ve gençlerimiz, gelişen ve her alanda hızlı tüketimin yaygınlaştığı günümüz koşullarında doğru bireyler olarak yetişmesi için aile kadar bizlerin de sorumlulukları bulunuyor.
Gelişimin kilit noktası olan bugünün çocuklarının daha gelişmiş, daha modern bir ülke inşa etmesi temenni ederim .
Yaşadığımız ülkenin güzelliklerini, tarihini yaşamak ve yaşatmak için güçlü bir topluma ihtiyacımız var.