Anasayfa » Gündem » COVID-19 NORMALLEŞME TEDBİRLERİ

COVID-19 NORMALLEŞME TEDBİRLERİ

Normalleşme takvimi çerçevesinde11 Mayıs tarihinde ilk aşamauygulanmaya başlandı. Türkiye’nincorona virüs mücadelesinde normalleşmetakvimi adım adım uygulanıyor.Cumhurbaşkanlığı tarafındanbildirilen planın ikinci aşamasındarestoranlar, kafe ve lokantaların normalleşmesürecinin ikinci yarısındansonra açılması planlandı. Merak edilenlerinbüyük bölümü CumhurbaşkanıYardımcısı Fuat Oktay’ın hazırladığı“Pandemide 4 Aşamalı NormalleşmePlanı”nda da yer alıyor.Birinci aşama 11 Mayıs’ta başlamıştı.İkinci aşama 27 Mayıs-31 Ağustos,üçüncü aşama 1 Eylül-31 Aralık,dördüncü aşama ise aşının bulunmasınınbeklendiği 1 Ocak ve sonrasıolarak planlandı.Belirlenen aşamalara göre hayatınbazı alanlarındaki NormalleşmePlanı özetle şöyle: Ramazan ayındansonra uygulanan kısıtlamalardakademe kademe rahatlama olacak.Restoranlar, kafe ve lokantaların normalleşmesürecinin ikinci yarısı olanHaziran ayı ortasında açılması planlanlandı.Restoranlarda maske ve mesafekuralı zorunlu olacak, sandalyesayısı azaltılacak.Kabine toplantısının ardından koronavirüslemücadele kapsamındayeni kararları açıklayan CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, 4 günsürecek olan sokağa çıkma yasağınındetaylarını paylaşmıştı. 16-17-18-19Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlamasıuygulanacak. 65 yaş üstü 17Mayıs saat 11.00 ve 17.00 arası sokağaçıkabilecek. Salgının seyrine görebu yaş grubuna rahatlatıcı yeni açılımlaryapılabilecek. Olumsuz bir gelişmeolmamaı durumunda RamazanBayramı sonrası hafta içi bir gün sokağaçıkabilecekler. Verilerde olumludurumun sürmesi halinde ise haziranayında 65 yaş ve üstü kişilerin sokağaçıkma yasağının tamamen kalkmasıhedefleniyor. Türkiye’de ilk vakanın çıkmasınınardından durdurulan yetki tespiti,toplu iş sözleşmesi süreci, toplu işuyuşmazlıklarının çözümüne ilişkinsüreler Temmuz ortasından itibarenpandemi öncesindeki gibi uygulanmayadevam edecek. Böylece normalşartlarda sendikaların üye sayısıtespiti için her yıl 15 Mayıs’taki toplantıları15 Temmuz’dan sonra yapılacak.Normalleşme takvimine göre araverilen sosyal güvenlik denetimleride Kurban Bayramı’nın ardındanyeniden başlatılacak. İş sağlığı vegüvenliği açısından yerinde incelemesiyapılamayan kurumlarda da1 Haziran’dan itibaren denetimlerebaşlanacak. Kamu personeline idariizin verilmesini ve esnek çalışmamodellerine geçişi öngören düzenlemelervaka sayılarına göre RamazanBayramı’nın ardından gözden geçirilecek.Muhtasar ve KDV tevkifatıile SGK primleri ödemelerinin takvimeuygun şekilde 1 Temmuz’danitibaren devam ettirilmesi de öngörülüyor.Ara verilen mesleki eğitimkurslarındaki eğitimlere de Ağustosayından itibaren başlanması planlanıyor.Çalışma hayatında belirlenentakvimin illerdeki ve sektörlerdekivaka sayılarının durumuna göre olasısalgın riskini önlemek için güncelleneceğiifade ediliyor.Pazaryerleri, sosyete pazarlarıhariç 11 Mayıs’ta açıldı. Sosyetepazarlarının da Haziran ayının başındaaçılması planlar arasında yeralıyor. Merakla beklenen Kapalıçarşıda 1 Haziran’da açılacak. Pazaryerlerindeuygulanan maske zorunluluğuve mesafe kuralı, sosyete pazarıve Kapalıçarşı’da da uygulanacak.Genelgeyle, il, ilçe ve beldelerdekipazaryerlerinde, giyim, oyuncak,çiçek, fide, zücaciye/nalburiyegibi ihtiyaç malzemelerinin satışınagetirilen kısıtlama kaldırıldı. Sözkonusu malzemelerin 11 Mayıs saat09.00’dan itibaren geçerli olmaküzere pazarlarda satışına izin verildi.Pazaryerlerinde bu malzemelerinsatışını yapacak pazarcı esnafı, dahaönce yayımlanan genelgelerle mevcutpazaryerleri için getirilen herbir satış yeri arasında en az 3 metremesafe olması şartı, pazarcı esnafınınağız ve burnunu kapatacak şekildemaske kullanması tedbirleri baştaolmak üzere belirlenen tüm kurallarauyacak.11 Mayıs’ta açılan AVM’lerdemaske takma, ateş ölçme ve sosyalmesafe gibi sıkı kurallar uygulanıyor.Tehlike geçene kadar valelerhizmet dışı olacak. Çünkü en riskli bölümburası, dolayısıyla vatandaş arabasınıkendisi park edecek. AVM’ler arasındaortak sistem olmaması nedeniyleT.C. numarasına göre AVM’ye girişgibi bir uygulama mümkün görülmüyor.AVM’lere ultraviyole ışınlarla30 gün korumalı dezenfektanı önerildi.Bazı AVM’ler girişler, koridorlar, tuvaletlergibi tüm ortak kullanım alanlarındaUV korumalı dezenfektan kullandı.Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileriise 28 bin öğretmen ataması ve bu öğretmenlerinözlük haklarıyla ilgili sıkçasorulan sorulara şu yanıtı verdiler: “20bin öğretmenin ataması yapılırken pandemiyoktu, süreç normal prosedürle işledi.Mart sonu göreve başlayacaklardı.Okullara zorunlu olarak ara verilip,sokağa çıkma ve 33 ile giriş çıkış yasaklanıncagöreve başlamaları okullarınyeniden açılışına bırakıldı. Şu andabu öğretmenlerin başlaması için okul,sınıfın açık olması gerekiyor. Okullaraçılır açılmaz mesleki eğitim seminerlerinekatılıp görevlerine başlayacak vemaaşlarını alabilecekler.”Kreşlerin büyük kısmı Aile ve SosyalPolitikalar Bakanlığı’na bağlı. Bağımsızanaokulları ise Milli EğitimBakanlığı’na bağlı. Milli Eğitim Bakanlığı1 Haziran sonrasında Bilim Kuruluda onay verirse kreş ve anaokullarını açmayı düşünüyor. Özellikleçalışan annelerin mağdur olmamasıiçin.İç hat ve dış hat uçuşları 28Mayıs’ta kademe kademe başlayacak.Pandemi ile mücadeledeki rakamlarınagöre uçuşların başlamasıHaziran ayına da kalabilir. İlk etapta19 ülkeye uçuş planlanıyor. Yurtiçiuçuşlarda, seyahat kısıtlamasınındevam ettiği şehirlerde seyahatizni alarak yolculuk yapılacak. Bulaşıönlemek için orta koltukların boştutulması başta olmak üzere tedbirleralınacak. Seyahat kısıtlamasının27 Mayıs ve 31 Ağustos olarak belirlenennormalleşmenin ikinci aşamasındatamamen bitmesi durumundabütün uçuşlar serbest olacak. Yurtdışıuçuşlarda yolculara, pasaport gibiseyahat karnesi çıkarılacak. Bu yolcularınkarnesinde gittikleri şehirler,kaldıkları yerler, kaç gün kaldıklarıayrıntılı olarak yazılacak. Olasıbir vaka durumunda yolcunun kaldığıyer, çevresinde temas ettiği kişilerbu kapsamda saptanabilecek. Ülkelerinuygulamaya koydukları kurallardikkate alınacak. Test yapılmasınızorunlu tutan ülkelere gideceklerbu kurala uymak zorunda olacaklarve test sonuçları karnelerine yazılacak.Havalimanında sürekli ve değişikdillerde anonslar yapılarak kurallarhatırlatılacak. Yabancı yolculardaise özel sağlık sigortası önkoşulu aranacak.Havalimanına giren yolcu veçalışanların termal kameralar ile vücutsıcaklığı ölçümleri yapılacak.Havalimanında yolcular için önlemleralındı. Check-in kontuarlarındacamekân konulacak, bir yolcudanfazlasının yaklaşmasına izin verilmeyecek.Yolcular güvenlikten geçerkenkorunma mesafesini koruyacakve bu durum sürekli denetlenecek.Yurtiçinde sefer sayılarının ilk etaptayüksek olmaması, günlük 1200 uçuşun,bu dönemin başında 300 ile başlanmasıplanlanıyor.Diş hekimlerinin ve fizyoterepistlerinise 1 Eylül’de göreve başlamasıplanlanıyor. 3. aşamaya kadarçalışmaya başlaması hedefleniyor.Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Haziransonrası bazı kurumları da açmayıdüşünüyor. Bilim Kurulu onaylarsayaygın eğitim veren tüm kurslarınaçılması yönünde çalışma var. Sürücükurslarının uygulama sınavındabir arabada sürücü adayıyla birliktedenetmen olarak görev yapantoplam 4 kişi bulunuyorsa, bunlarınsayısının azaltılması planlanıyor.Mevzuat da buna göre düzenlenecek.Milli Eğitim Bakanlığı tarafındanyapılan açıklamada, her yıl belirlenentarihlerde gerçekleşen İlköğretimve Ortaöğretim KurumlarıBursluluk Sınavı’nın (İOKBS)ertelendiği duyuruldu. Korona virüsünedeniyle söz konusu sınavınertelenmesinin ardından gözler2020 bursluluk sınavı tarihineçevrildi. Konu ile ilgili son dakikaaçıklamasında yeni tarih duyuruldu.6 Haziran Cumartesi günüyapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretimve Ortaöğretim KurumlarıBursluluk Sınavı’nın (İOKBS)5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesikararlaştırıldı. MillîEğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlköğretimve Ortaöğretim KurumlarıBursluluk Sınavı’na (İOKBS) gireceköğrencilerin de bulunduklarısınıfların birinci dönem müfredatve kazanımlarından sorumlu olacağınıaçıkladı. Daha önce 25 Nisan2020’de yapılması planlananİlköğretim ve Ortaöğretim KurumlarıBursluluk Sınavı (İOKBS) koronavirüsönlemleri kapsamında 6Haziran 2020’ye ertelendi.İlköğretim ve Ortaöğretim KurumlarıBursluluk Sınavı’na 5. sınıftan11.sınıfa kadar olan seviyelerdekiöğrenciler katılabiliyor. Bu sınava gireceköğrenciler de sınavın kapsamıhakkında tereddüt yaşıyorlardı. MillîEğitim Bakanı Ziya Selçuk, bununüzerine yaptığı açıklamada, şunlarıkaydetti: “Bu sınava girecek öğrencilerimizde bulundukları sınıfların birincidönem müfredat ve kazanımlarındansorumlu olacaklar. Ayrıca busınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz9. sınıfın tüm müfredatındansorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı dadaralttık ve 10. ve 11. sınıf öğrencilerimizde sadece 9. sınıfın birinci dönemmüfredat ve kazanımlarından sorumluolacaklar.”65 yaş üstü vatandaşlar için koronavirüsönlemleri kapsamında sokağaçıkma yasağı bulunuyor. SağlıkBakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada65 yaş üstü vatandaşların en azbir ay boyunca dönmemek kaydıylatek yönlü olarak istedikleri yerleşimyerlerine gidiş izni verildiğini duyurdu.65 yaş ve üzeri vatandaşlar; “Seyahatİzin Belgesi” taleplerini, elektronikortamda E-Devlet, İçişleri Bakanlığı,E-Başvuru Sistemi ve Alo199 Vefa Destek Hattı üzerinden yapabiliyor.Uzun süredir sokağa çıkmalarıkısıtlanan 65 yaş ve üzerindekivatandaşlara, Bilim Kurulu’nunönerisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda21 Mayıs Perşembe günü saat09.00’dan itibaren en az bir ay boyuncadönmemek kaydıyla tek yönlü olarakistedikleri yerleşim yerlerine gidişizni verildi. Bu doğrultuda, İçişleriBakanlığınca 81 il valiliğine “65 Yaşve Üzeri Vatandaşlar İçin Seyahat İzinBelgesi” konulu Genelgeyi gönderdi.65 yaş ve üzeri vatandaşlar; “Seyahatİzin Belgesi” taleplerini, 21 MayısPerşembe günü, saat 09.00’dan itibarenelektronik ortamda E-Devlet, İçişleriBakanlığı, E-Başvuru Sistemi veAlo 199 Vefa Destek Hattı üzerindenyapmaya başladılar. Düzenlenen “Seyahatİzin Belgesi” tek yön geçerli olacakve seyahat izin belgesi olan 65 yaşve üzeri vatandaşların, en az 30 günboyunca gittikleri yerleşim yerindekalmaları esas olacak. 65 yaş ve üzerivatandaşlarımıza seyahatlerinde refakateden kişiler 72 saat içinde geri dönebileceklerdir.İzin belgesi kabul edilen 65 yaş veüzeri vatandaşların bilgileri otomatikolarak gidecekleri il valilikleri ile kayıtlıolduğu aile hekimine bildirilecek.Kayıtlı oldukları aile hekimleri tarafındangerekli takipleri yapılacak. 65 yaşve üzeri olan vatandaşlar gidecekleryerlerde de 22 Mart tarihinde yayınlanangenelge kapsamında sokağaçıkma kısıtlamaları devam edecek.Söz konusu tedbirlere ilişkin Valiler/Kaymakamlar tarafından; İl İdaresiKanununun 11/C maddesi ile UmumiHıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 ncimaddeleri uyarınca yukarıda belirtilençerçevede gerekli kararlar alınacak.Seyahat izin belgesi alan ve topluulaşım araçlarıyla seyahat edecekolanların otogarlarda oluşturabileceğiyoğunluk göz önüne alınarak topluulaşımlarına ilişkin tedbirler planlanarak,uygulamada herhangi bir aksaklığave mağduriyete neden olunmayacak.Milyonlarca vatandaşın meraklaaraştırdığı Kurban Bayramı tarihi,Diyanet İşleri Başkanlığı tarafındanyanıtlandı. İslam dini için çok önemlibir yere sahip olan Kurban Bayramı,bu yıl da yaz aylarına denk gelecek.Kurban Bayramı’nın birinci günü buyıl 31 Temmuz 2020’de, dördüncü veson günü ise 3 Ağustos 2020’de idrakedilecek.