Anasayfa » Gündem » KAPAN OPERASYONLARI HIZ KESMİYOR

KAPAN OPERASYONLARI HIZ KESMİYOR

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır-Batman ara hattında 1440 jandarma, polisve güvenlik korucusunun katılımıyla “Kapan-6 Zori Operasyonu” başlatıldı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, ZoriBarınma Alanı’nda bulunduğu değerlendirilenteröristleri etkisiz hale getirmek amacıylaDiyarbakır Bölge ve İl Jandarma Komutanlarıile Batman İl Jandarma Komutanı’nınarazide bizzat sevk ve idare ettiği operasyonda,jandarma komando, jandarma özelharekat, polis özel harekat ve güvenlik korucutimlerinden oluşan 1440 personel, 95operasyonel timin görev aldığı belirtildi.Teröristler ‘Kapan’a Girdiİçişleri Bakanlığı tarafından ülke içindekiteröristleri etkisiz hale getirmek için 8Ocak 2020 tarihinden itibaren Mardin, Batman,Şırnak, Hatay, Osmaniye, Hakkâri,Van, Siirt ve Diyarbakır’da başlatılan KapanOperasyonları ile teröristler ve işbirlikçileri‘Kapana’ girdi. Terör örgütüne ağır darbelerinvurulduğu Kapan operasyonlarında çoksayıda mağara, sığınak, silah, EYP, füze, roketatar,patlayıcı, el bombası ve mühimmatele geçirilerek teröristlerin nefesleri kesildi.Kıran operasyonları ile 2019 yılını bitirdiktensonra 8 Ocak 2020 tarihinde KapanOperasyonları başlatan İçişleri Bakanlığı 6ayrı bölgede 352 Tim ve 5 bin 340 personelile terörist avını sürdürüyor. 2020 yılındailk Kapan operasyonu Kapan 1 Operasyonuadıyla Mardin, Batman ve Şırnak’ta 60 Timve 915 personel ile başlatıldı. Ardından Hatayve Osmaniye’de 39 Tim ve 585 personelile Kapan 2 Operasyonu, Hakkâri, Şırnak veVan’da 55 Tim ve 825 personel ile Kapan 3Operasyonu, Mardin, Batman, Şırnak’ta 52Tim ve 795 personel ile Kapan 4 Operasyonu,Şırnak ve Siirt’te 51 Tim ve 780 personelile Kapan 5 Operasyonu ve Diyarbakır Batman’da 95 Tim ve bin 440 personelile Kapan 6 Zori Operasyonubaşlatıldı.Vatandaşların DesteğiyleBaşarıyla SürüyorAçıklamada, yurt içinde terörüntamamen ortadan kaldırılmasınayönelik “Kapanoperasyonları”nın vatandaşlarındesteğiyle kararlı şekilde başarıylasürdüğü ve vatandaşların desteğiylekararlı şekilde devam edeceğivurgulandı.2020’nin başlamasıyla bölücüterör örgütü PKK’yı tamamenülke gündeminden çıkarmak, bölgedebarındığı belirlenen teröristlerietkisiz hale getirmek ve sözdebarınma alanları arası geçişleriniengelleyerek takviye edilmesiniönlemek amacıyla Kapan operasyonlarıbaşladı.KAPAN-1 Operasyonu; 08Ocak 2020 tarihinden itibaren Bagokbölgesi merkez olmak üzereMardin-Batman-Şırnak ara hattında, KAPAN-2 Operasyonu; 09 Ocak2020 tarihinden itibaren Amanoslarbölgesi merkez olmak üzere Hatay-Osmaniye ara hattında,KAPAN-3 Operasyonu; 09 Ocak2020 tarihinden itibaren Kavaklı bölgesimerkez olmak üzere Hakkâri-Van-Şırnak ara hattında,KAPAN-4 Operasyonu; 14 Ocak2020 tarihinden itibaren Mava bölgesimerkez olmak üzere Batman-Mardin-Şırnak ara hattında,KAPAN-5 Operasyonu; 26 Ocak2020 tarihinden itibaren Gabar bölgesimerkez olmak üzere Siirt-Şırnakara hattında,KAPAN-6 Operasyonu; 09 Şubat2020 tarihinden itibaren Zori bölgesimerkez olmak üzere Diyarbakır-Batman ara hattında,KAPAN-7 Operasyonu; 26 Şubat2020 tarihinden itibaren Karadağ bölgesimerkez olmak üzere Siirt-Şırnakara hattında başlayan operasyonlarınicrasına devam edilmektedir.Kapan Operasyonları ile kırsalahâkim olan güvenlik kuvvetleri hertaşın altına bakarak detaylı olarak çalışmalarınısürdürüyor. Operasyonlarbölge komutanları ve il jandarmakomutanlarının bizzat katılımıyla devamediyor. Kapan operasyonlarındabugüne kadar 26 işbirlikçi yakalanırken,224 mağara ve sığınak imha edildi.24’ü ağır ve uzun namlulu olmaküzere 39 silah ele geçirildi. 42 EYP, 5füze ve roketatar, 969 kilogram patlayıcımadde, 38 el bombası, 9 bin 42adet mühimmat ile çok sayıda EYPyapımında kullanılan malzeme ilegıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.Operasyonların kararlılıkla devamettiği belirtildi. Delil niteliğindeki birçokörgütsel dokümana da el konuldu.Narko-Terörizmle Mücadele kapsamındaise narkotik tespit köpeği‘Engel’in de katılımıyla yapılan operasyonda,çalılar arasına gizlenmişçuvallar ile toprağa gömülü bidonlariçerisinde 830 kilogram satışa hazıresrar ve 1 adet elektronik hassas teraziele geçirildi.İçişleri Bakanlığının koordinesindeyürütülen;KAPAN-1 Operasyonu kapsamında;20 işbirlikçi yakalandı. 2) mağara,sığınak ve depo imha edildi, biradet Makinalı Tüfek, bir adet RPG-7Roketatar, bir adet Lav, iki adet tabanca,yedi adet Av Tüfeği, 19 adetEl Bombası, beş adet EYP, 726,9 kgPatlayıcı Madde, bir kg esrar maddesi,856 adet çeşitli çap ve türde silahlaraait mühimmat, çok sayıda örgütseldoküman, tıbbi, yaşamsal gıda vemalzeme ele geçirildi.KAPAN-2 Operasyonu kapsamında;11 mağara, sığınak ve depoimha edildi, bir adet AK-47 KalaşnikovPiyade Tüfeği, iki adet El Bombası,dört adet EYP, 65 kg PatlayıcıMadde, 1123 adet çeşitli çap ve türdesilahlara ait mühimmat, çok sayıdaörgütsel doküman, tıbbi, yaşamsalgıda ve malzeme ele geçirildi.KAPAN-3 Operasyonu kapsamında;bir terörist etkisiz hale getirildi,altı işbirlikçi yakalandı, 64 mağara,sığınak ve depo imha edildi, biradet AT-40 tanksavar füzesi, dokuzadet AK-47 Kalaşnikov Piyade Tüfeği,bir adet M16 Piyade Tüfeği, biradet Av Tüfeği, 30 adet El Bombası,42 adet EYP, 0,25 kg. Patlayıcı Madde,7482 adet çeşitli çap ve türde silahlaraait mühimmat, çok sayıda örgütseldoküman, tıbbi, yaşamsal gıdave malzeme ele geçirildi.KAPAN-4 Operasyonu kapsamında;bir mağara, sığınak ve depoimha edildi, bir adet EYP, 180 kg.Patlayıcı Madde, çok sayıda çeşitliçap ve türde silahlara ait mühimmat,çok sayıda örgütsel doküman, tıbbi,yaşamsal gıda ve malzeme ele geçirildi.KAPAN-5 Operasyonu kapsamında;beş işbirlikçi yakalandı, 158mağara, sığınak ve depo imha edildi,bir adet Av Tüfeği, üç adet çeşitli çapve türde silahlara ait mühimmat, çoksayıda örgütsel doküman, tıbbi, yaşamsalgıda ve malzeme ele geçirildi.KAPAN-6 Operasyonu kapsamında;iki işbirlikçi yakalandı, 11mağara, sığınak ve depo imha edildi,bir adet EYP, iki adet RPG-7 Roketatar, dokuz adet AK-47 Kalaşnikov PiyadeTüfeği, bir adet M16 Piyade Tüfeği,bir adet tabanca, dört adet av tüfeği,dokuz adet El Bombası, 462 kg esrarmaddesi, 834 adet çeşitli çap ve türdesilahlara ait mühimmat, çok sayıdaörgütsel doküman, tıbbi, yaşamsal gıdave malzeme ele geçirildi.Siirt’te Kapan-7 GarisaOperasyonuSiirt Valiliği, Eruh ve Pervari ilçelerikırsalındaki Garisa bölgesinde terörörgütü PKK’ya yönelik “Kapan-7Garisa Operasyonu” gerçekleştirildi.Valilikten yapılan açıklamada, İl JandarmaKomutanlığınca, Eruh ilçesininAkmeşe, Pervari ilçesinin Köprüçayköyü Hasan Tepe mevkisindekiGarisa bölgesinde faaliyet gösterenPKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesiamacıyla başlatılan Kapan-7 GarisaOperasyonu’nda jandarma komando,jandarma özel harekat, polis özelharekat ve güvenlik korucusu 480 personeldenoluşan 46 operasyonel Timingörev aldığı belirtildi. Operasyonun İlJandarma Komutanı Tuğgeneral HüseyinHilmi Atabay’ın emir komutasındayürütüldüğü kaydedildi.Üç İlde Kapan-8 ‘Ağrı DağıÇemçe-Madur’ Operasyonu Başladıİçişleri Bakanlığı, Ağrı, Kars veIğdır’da bin 12 personelin katılımı ile‘Kapan-8 Ağrı Dağı-Çemçe-Madur’operasyonunun başlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada,Ağrı, Kars ve Iğdır’daki AğrıDağı, Çemçe ve Madur Barınma alanındabulunduğu değerlendirilen teröristlerietkisiz hale getirmek amacıylaoperasyon başlatıldığı bildirildi.Erzurum Jandarma Bölge Komutanı,Ağrı İl Jandarma Komutanı, Karsİl Jandarma Komutanı ve Iğdır İl JandarmaKomutanının bizzat operasyonuarazide sevk ve idare ettiği belirtilerek,“Operasyonda Jandarma Komando,Jandarma Özel Harekât, PÖH ve GüvenlikKorucu timlerinden oluşan bin12 personel, 62 operasyonel Tim görevalmaktadır. Yurt içinde terörün tamamenortadan kaldırılmasına yönelikyürütülen Kapan operasyonları, halkımızınyoğun desteğinde kararlı bir şekildebaşarı ile devam etmektedir” denildi.