Anasayfa » Gündem » Türki̇ye’ni̇n En Akıllı Yolu Açıldı

Türki̇ye’ni̇n En Akıllı Yolu Açıldı

Türkiye’nin en akıllı yolu olanAnkara-Niğde Otoyolu, CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan’ın katıldığıtörenle açıldı. Yerli ve milliakıllı ulaşım sistemleri altyapısıile tek merkezden yönetilecek otoyolunTürkiye’ye 1 milyar 628 lira gelirsağlayacağını belirten Erdoğan, “Buprojeyle geleceğin yolunu inşa ettik. 4saat 14 dakikada mevcut yol kat edilirken,bu otoyolla 2 saat 22 dakikadaulaşım sağlanacak. Bu otoyollavakitten 885 milyon lira ve akaryakıttan743 milyon lira kazanç olacak”dedi. “Türkiye’nin boynundaki siyasiboyundurukları attık, ekonomik prangalarıparçaladık.” diyen Erdoğan,“Doğu Akdeniz’de ve başka pek çokyerde Türkiye’nin ağırlığı hissediliyorsaarkasında siyasi ve ekonomikgücümüz var” ifadelerini kullandı.Edirne’yi Şanlıurfa’ya kadar kesintisizbağlayacak ve akıllı ulaşımsistemleri ile donatılan Türkiye’ninen akıllı yolu olarak hizmet verecekAnkara-Niğde Otoyolu, CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan’ın katıldığıtörenle açıldı. Erdoğan, ‘’Yapİşlet-Devret modeliyle Türkiye’yekazandırılan ve toplam uzunluğu 330kilometre olan yolun bugün birincive üçüncü kesimlerinin hizmete alındığınıbelirterek ikinci kesiminin ise2020 yılı bitmeden trafiğe açılacağınıkaydetti. Ankara-Niğde Otoyolu, vatandaşlardantam not aldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NiğdeYeşil Gölcük Gişeleri’nde düzenlenenaçılış törenine telekonferansyöntemiyle bağlanmasıyla Ulaştırmave Altyapı Bakan Yardımcısı Enverİskurt ve beraberindeki yetkililer kurdelekesti.Törene, Niğde Valisi YılmazŞimşek, AK Parti Niğde milletvekilleriYavuz Ergun ve Selim Gültekin,Belediye Başkan Vekili MustafaGiray, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, AK Partiİl Başkanı Mahmut Peşin, MHP İlBaşkanı Cumali İnce, kaymakamlarve diğer davetliler katıldı.Erdoğan, Ankara-Niğde OtoyoluHaymana Gişeleri’nde düzenlenenaçılış töreninde konuştu.Otoyolun hayırlı olmasını dileyenErdoğan, yap-işlet-devret modeliyleülkeye kazandırılan ve toplamuzunluğu 330 kilometre olan yolunbugün 1 ve 3. kesimlerini hizmetealdıklarını söyledi. Erdoğan, yolunikinci kesiminin de yıl bitmeden trafiğeaçılacağını bildirdi.Marmara-Karadeniz ve Akdenizbölgelerini birbirine bağlayanbu güzergahın, Avrupa-Kafkasya-Asya transit koridorunun da önemlibir parçası olduğunu belirten Erdoğan,Edirne’den otoyolu kullanmayabaşlayan bir aracın bu yolun tamamenhizmete açılmasıyla hiç şehiriçine girmeden Şanlıurfa’ya kadargidebileceğini ifade etti. İstanbulüzerinden de İzmir ve Aydın’akadar otoyolu kullanarak gitmeninmümkün olduğunu aktaran Erdoğan,ihalesi geçen aylarda yapılan kesiminbitmesiyle bu güzergahın önceDenizli’ye daha sonra Antalya’yakadar uzanacağını bildirdi.Marmara Denizi’ni çepeçevre saranotoyolun ve Çanakkale Köprüsü’nün tamamlanmasıylaülkenin en yoğun insanve araç trafiğinin yaşandığı bölgelerinulaşım sorununun tamamen çözüleceğinidile getiren Erdoğan, Ankara-NiğdeOtoyolu’nun işte bu büyük ağın en kritikparçalarından biri olduğunu kaydetti.Hizmete açılan bu projeyle trafik akışınınhızlı, konforlu, güvenli şekilde sağlanmasıyanında pek çok ekonomik faydada görüleceğini ifade eden Erdoğan,sözlerini şöyle sürdürdü:“Mevcut yolda, 317 kilometreyi 4saat 14 dakikada kateden bir sürücü, otoyolukullandığında 275 kilometre giderek2 saat 22 dakikada aynı noktaya ulaşabilecektir.Hesaplamalara göre yıldabu otoyol sayesinde ülkemizin vakitten885 milyon lira, akaryakıttan 743 milyonlira olmak üzere toplamda 1 milyar 628milyon lira kazancı olacaktır. Kazalarınazalmasıyla can ve mal güvenliğininartması bir diğer önemli faydadır. TuzGölü, Derinkuyu, Göreme, Kapadokyagibi önemli turizm merkezlerimize erişiminkolaylaşması bu alanda da ülkemizeciddi katkılar sağlayacaktır. Güzergahboyunca dikilecek 6,5 milyon bitkive 1,1 milyon metrekare çimlendirmeylebozkır ikliminin hakim olduğu bu bölgeninçehresi de değişecektir. Yoğun bir şekilde inşallah ağaçlandırma, çimlendirmebunları da yapmamız lazım.”Döşenen fiber iletişim ağı, sensörler,kameralar, veri ve kontrol merkezivasıtasıyla akıllı yol olarak tasarlanmasının,Ankara-Niğde Otoyolu’nunbir diğer özelliğini teşkil ettiğini belirtenErdoğan, “Eskiden tamamen insangücüyle yapılan pek çok işlem, bu yoldaakıllı ulaşım sistemi tarafından gerçekleştirilecektir.Trafik yoğunluğundanbuzlanmaya, bakım onarım ihtiyacındanileride akıllı araçların kullanımınaimkan sağlayacak altyapısına kadarpek çok özelliğiyle bu projeyle geleceğinyolunu inşa ettik.” bilgisini verdi.Yatırım tutarı, işletme süresi ve garantiücret mukayesesi yapıldığında otoyolundevlet açısından da oldukça karlıbir yatırım olduğunu dile getiren Erdoğan,otoyolun ülkeye kazandırılmasındaemeği geçen tüm kurumları, yüklenicifirmaları, mühendisinden işçisine herkesitebrik etti. Erdoğan, ERG firmasınıbu konudaki cesareti vesilesiyle kutladığınıifade etti.“Kalkınmanın ve GelişmeninTemel Altyapılarından”Kalkınmanın ve gelişmenin temelalt yapılarından birinin de ulaşım olduğunaişaret eden Erdoğan, “İnsan ve yüktaşımacılığının güvenli, hızlı, ekonomikşekilde yapılamadığı bir ülkede kalkınmayıgerçekleştirebilmek de vatan sathınayaymak da mümkün değildir. Bununiçin ulaşımda ‘gitmediğin, gidemediğinyer senin değildir’ anlayışıyla endoğusundan en batısına, en kuzeyindenen güneyine kadar ülkemizin her karışınıerişilebilir kılmak amacıyla yola çıktık.”diye konuştu.“ Köprüyü 18 Mart 2022’deHizmete Açmak HedeftirCumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu Haymana Gişeleri’ndedüzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada,terör örgütünün engellemekiçin yapmadığını bırakmadığı CudiDağı tünellerinin inşasının tamamlandığını,aynı şekilde terör örgütününyapımına engel olmaya çalıştığı IlısuBarajı’nı da bitirdiklerini anımsattı.Son iki yılda yürütülen çalışmalarhakkında bilgi veren Erdoğan,2018’de Ovit Tüneli’ni, GümüşhaneÇevre Yolu’nu, Trabzon Kaşüstü Kavşağıalt geçidini, 2019’da Ordu ÇevreYolu’nu, İstanbul-İzmir Otoyolu’nu,Derevenk Viyadüğü’nü, Mimar SinanOrganize Sanayi Bölgesi köprülü kavşağıve bağlantı yollarını, Kayseri Boğazköprüve bağlantı yolunu, KonyaÇevre Yolu’nu, Çorlu Çevre Yolu’nu,Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunuhizmete açtıklarını anlattı. Ayrıca yeniprojeleri de yakından takip ettiklerininaltını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan,“1915 Çanakkale Köprüsü’nün her aşamasındabizzat orada bulunduk. Hedefimiz2022’nin 18 Mart’ında bu köprüyühizmete açmaktır” diye konuştu.Siyasetimiz Hizmet SiyasetidirCumhurbaşkanı Erdoğan, kimi belediyelerinbaşlattığı ancak akim bıraktığıbazı projeleri de Bakanlıklar aracılığıyladevam ettirdiklerini belirterek,sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunlardanbiri de Adana için sembol olan bir eserolacağına inandığım Seyhan Barajı’nınhemen yanı başındaki köprüdür. Fizikigerçekleşmesi yüzde 47 seviyesindeolan bu köprünün kalan kısımlarını 530milyon lira maliyetle Ulaştırma ve AltyapıBakanlığımız tamamlayacaktır. Ayrıcaköprü giriş ve çıkışlarındaki kavşaklarda yine Bakanlığımızca inşa edilecektir.İnşasına ‘Devlet Bahçeli Köprüsü’adıyla başlanan bu eserin adınıSayın Bahçeli’nin talebiyle 15 TemmuzŞehitler Köprüsü olarak belirledik vebu şekilde de inşallah bitireceğiz.Görüldüğü gibi durmak yok, yoladevam. Bu anlayışla çalışmaları sürdürüyoruz.Hep söylediğimiz gibi bizim siyasetimizhizmet siyasetidir, bizim işimizeser siyasetidir, bizim işimiz şu gökkubbede hoş bir sada bırakma siyasetidir.”Kimsenin Üzerinde PervasızcaOperasyonlar Yürütemeyeceği BirTürkiye KurdukCumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbulBüyükşehir Belediye Başkanı seçildiğigünden beri her anlarının hizmetle geçtiğini,İstanbul’daki başarılarının ardından da milletin kendilerine ülkenin yönetiminitevcih ettiğini ifade ederek,şunları kaydetti: “Başbakan ve Cumhurbaşkanıolarak sorumluluk üstlendiğim18 yıldır Türkiye’yi her alanda hem kalkındırdıkhem siyasi ve ekonomik olarakgüçlendirdik. Bugün her alanda başı dikbir Türkiye varsa bunu 18 yıldaki başarılarımızaborçluyuz. Eskilerin ‘dütdemeye dudak gerek’ diye bir sözü var.Türkiye’nin özellikle son 7 yılda maruzkaldığı bunca iç ve dış fırtınadan sağsalimçıkması daha da önemlisi bölgeselve küresel bir güç haline gelmesi demokrasideve ekonomide ülkemizi getirdiğimizseviye sayesindedir.Türkiye’nin boynundaki siyasi boyunduruklarıkırıp attık. Türkiye’nin ayaklarınatakılan ekonomik prangaları parçalayıpbir kenara fırlattık. Türkiye’nin geleceğiniipotek altına alan korkuları çiğneyipgeçtik. Kendine güvenen, kendine inanan,potansiyelini ve gücünü kendi hedefleri,çıkarları, planları doğrultusunda kullananbir ülke inşa ettik. Bir Türkiye inşaettik. Kimsenin parmak sallayarak konuşamayacağı,kimsenin had bildirmeye teşebbüsedemeyeceği, kimsenin üzerindepervasızca operasyonlar yürütemeyeceğibir Türkiye kurduk.”“Çalışmalarımız EnerjiAlanında Ülkemizi Birinci Lige TerfiEttirebilecek Zenginliktedir”Türkiye’nin savunma sanayinde kendikendine yeterliliğini her geçen yıl artıranbir ülke olarak kimseye minnet etmedengüvenliğini sağlayacak bir konuma geldiğinedikkati çeken Erdoğan, “Bugün DoğuAkdeniz’de, güney sınırlarımızda ve dahapek çok yerde Türkiye’nin ağırlığı bu derecebelirgin hissediliyorsa gerisinde sahipolduğumuz siyasi, ekonomik, askeri güçvardır. Karadeniz’de keşfettiğimiz doğalgazrezervi ve halen süren diğer çalışmalarımızenerji alanında ülkemizi birinci ligeterfi ettirebilecek zenginliktedir.” değerlendirmesindebulundu.Yol MedeniyettirBaşkan Erdoğan açılışa ilişkin sosyalmedya hesabından yaptığı paylaşımda,“Bugün, son 6 ayda gerçekleştirdiğimiz8. ulaşım projesi olan Ankara-NiğdeOtoyolu’nun birinci ve üçüncü kesimlerinihizmete aldık. #YolMedeniyettir anlayışıylaülkemize ulaşımda çağ atlatmaya devamedeceğiz.” ifadelerine yer verdi.Geçiş ÜcretiToplam uzunluğu 330 kilometre olanyolun 1. kesimini kullanan bir binek araçAnkara Haymana Alın Gişesi’nden girerekAnkara Şereflikoçhisar Acıkuyu Gişesindençıktığında 48 TL ödeyecek.Otoyolun 3. kesimi kullanıldığında iseAksaray Alayhan gişesinden giren bir binekaraç Niğde Alın gişesinden çıkacak veödeyeceği rakam 25,50 TL olacak.Türkiye’nin En Akıllı Yolu Ankara- Niğde Otoyolu Nerelerden Geçiyor?Fiber Optik Hat: 3 omurga halinde 1,3milyon metreTrafik Sensörü: 500 AdetMetorolojik Ölçüm İstasyonu: 9 adet,Olay Algılama Kamerası: 208 adet,Akıllı Ulaşım Saha Yönetim Ünitesi:335 adetDijital Ortam Sunucusu: 687 adetFiziksel Büyüklükleri5 adet viyadük – 3 bin 566 metre75 adet üst geçit – 4 bin 506 metre130.998.000 m3 kazı75.881.000 m3 dolgu14.715.000 ton soğuk karışım asfalt7.382.000 ton sıcak karışım asfalt49 adet köprü 2 bin 368 metreAnkara-Niğde Arası 2 Saat 22Dakikaya DüşecekOtoyolu akıllı yapan yerli ve milli olarakgeliştirilen merkezi kontrol yazılımı,aynı zamanda olay algılama yazılımı ileentegre çalışarak sistemdeki tüm bilgileritoplayacak ve toplanan bilgiler yapay zekave makine öğrenimi sistemleri ile derlenecek.Bu kapsamda sistem, otoyolda oluşantehlikeli, kaza ve trafik gibi durumlaragöre gerek operatörleri gerekse sürücüleriuyaracak şekilde tasarlandı. Kurulan busistem kapsamında, otoyola 3 omurga halinde1,3 milyon metrelik fiber optik kabloaltyapısı, otoyol boyunca 500 adet trafiksensörü, 9 adet meteorolojik ölçüm istasyonu,208 adet olay algılama kamerası,335 adet akıllı ulaşım saha yönetim ünitesive 687 adet dijital ortam sunucusu kurulumuyapıldı.